ประกาศ ค่าใช้จ่าย
สำหรับการผูกดวงและคำพยากรณ์

ตารางที่ ๑ ค่าใช้จ่ายทั่วไป
รายการ ค่าใช้จ่าย
การลงทะเบียนเป็นสมาชิก (New Registrant)ไม่มีค่าใช้จ่าย
การเข้ามาดูคำพยากรณ์ที่ยังไม่หมดอายุไม่มีค่าใช้จ่าย
การส่งคำพยากรณ์ไปทางอีเมล์ (เฉพาะที่ยังไม่หมดอายุ)ไม่มีค่าใช้จ่าย
แก้ไขรายละเอียดข้อมูลเจ้าของบัญชี (user account)ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ตารางที่ ๒ ค่าใช้จ่ายสำหรับ คำพยากรณ์ และโปรโมชั่น
คำพยากรณ์ ค่าครู (ปกติ) โปรโมชั่น (อ้างอิงตามเวลา GMT หรือ Timezone:0 หรือ UTC+0
ค่าครู เริ่ม สิ้นสุด
ความรักรายปี (โสด)๒๙๙ บาท๑๒๙ บาท๙ ธันวาคม ๒๕๖o๓๑ ธันวาคม ๒๕๖o
ค่าครูปกติ (๒๙๙ บาท)
ความรักรายปี (มีคู่แล้ว)๒๙๙ บาท๑๕๙ บาท๙ ธันวาคม ๒๕๖o๓๑ ธันวาคม ๒๕๖o
ค่าครูปกติ (๒๙๙ บาท)
ความรักรายปี (โสด + มีคู่แล้ว)๓๕๙ บาท๒๔๙ บาท๙ ธันวาคม ๒๕๖o๓๑ ธันวาคม ๒๕๖o
ค่าครูปกติ (๓๕๙ บาท)

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางที่ ๓ ส่วนลดสำหรับคำพยากรณ์ต่อเนื่องหลายปี (เฉพาะค่าครูปกติ และทำรายการครั้งเดียว)
ปีที่ ส่วนลด (%)
ปีแรกไม่มีส่วนลด
๕%
๑o%
๑๕%
๒o%
๒๕%
๓o%
๓๕%
๔o%
ปีต่อๆไป๔๕%

 

Credit Card Badges

สามารถชำระได้ทั้งบัตรเครดิต / บัตรเดบิต โดยไม่ต้องมีบัญชี PayPal ก็ได้ (แต่เป็นการจ่ายผ่านระบบ/เว็บไซต์ของ PayPal ซึ่งมีความปลอดภัยสูง)

Back