priceListค่าครู (ดูดวง)
ลุงพุฒมีค่าครูดูดวง คิดตามดวงที่ผูก มีรายละเอียดตามนี้ครับ
> แรกเกิด จนถึง อายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ ดวงละ ๓๐๐ บาท
> อายุย่าง ๑๙ ปี จนถึง อายุ ๒๔ ปี บริบูรณ์ ดวงละ ๔๐๐ บาท
> อายุย่าง ๒๕ ปี จนถึง อายุ ๒๙ ปี บริบูรณ์ ดวงละ ๕๐๐ บาท
> อายุย่าง ๒๙ ปี ขึ้นไป ดวงละ ๗๐๐ บาท

 

ค่าครู (หาฤกษ์)
ค่าครูสำหรับการหาฤกษ์ มีรายละเอียดดังนี้ครับ
> หาฤกษ์ทั่วไป ๑,๐๐๐ บาท/ฤกษ์
> หาฤกษ์คลอด ๑,๒๐๐ บาท/ฤกษ์ (สามารถขอฤกษ์ฉุกเฉินในภายหลังได้ฟรี)
> หาฤกษ์แต่งงาน ๑,๒๐๐ บาท/ฤกษ์
> หาฤกษ์ออกรถ ๑,๐๐๐ บาท/ฤกษ์
> หาฤกษ์ออกรถ พร้อมเลขมงคลทะเบียนรถ ๑,๓๐๐ บาท/ฤกษ์
> หาเลขมงคลทะเบียนรถ ๗๐๐ บาท/ครั้ง

 

allBankBannerมายเลขบัญชีธนาคาร สำหรับการชำระค่าครู มี ๖ ธนาคาร
> ชื่อบัญชี นาย วัชรพล ศิริวัฒน์
> ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่บัญชี 467-1-30886-9
> ธนาคาร กรุงเทพ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่บัญชี 865-0-38155-4
> ธนาคาร กรุงไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่บัญชี 488-0-37187-4
> ธนาคาร กสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา เลขที่บัญชี 720-2-50633-6
> ธนาคาร ทหารไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่บัญชี 230-2-23126-7
> ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนรามอินทรา(แฟชั่นไอส์แลนด์) เลขที่บัญชี 171-2-54905-3