SD_P_TuakNot only astrology, but Counseling!
ใช่แค่เพียงการดูดวง ลุงพุฒยังให้ คำแนะ คำปรึกษา และการวางแผน

ลุงพุฒ เป็นนามปากกาของ วัชรพล ศิริวัฒน์ ซึ่งศึกษาวิชาโหราศาสตร์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓๒ โดยในเบื้องต้น ได้ศึกษาวิชาโหราศสตร์ในลักษณะเฝ้าติดตามชะตากรรมคนรอบข้างของลุงพุฒหลายคน (รวมทั้งตนเอง) โดยเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน ซึ่งไม่ได้ศึกษาเพียงแค่การพยากรณ์ล่วงหน้า แต่ศึกษาถึงวิธีการวางแผน การป้องกันปัญหา การแก้ไขปัญหา โดยความเป็นเหตุเป็นผล เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามวิธีการบริหารงาน บริหารบุคคล และเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดียิ่ง จนได้รับการขนานนามว่า Counselor หรือ ผู้ให้คำปรึกษา เพราะไม่ใช่เพียงแค่ความแม่นยำในการพยากรณ์ที่มีเท่านั้น หากแต่ยังสามารถวางแผนรับมืออย่างได้ผล และบรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุดเท่าที่จำได้

ประวัติการศึกษา ลุงพุฒจบการศึกษามัธยมต้นจาก โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย (BCC 132) จบมัธยมปลายจาก โรงเรียน มงต์ฟอร์ต วิทยาลัย และจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจาก ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Gear 16)

ลุงพุฒเป็นเจ้าของเว็บไซต์ nakamole.com, เพจ บ้านหมอดูวัชรพล

ท่านที่สนใจติดตามบทความอ่านเพลินๆได้สาระและความรู้ สามารถติดตามได้ที่ เพจ บ้านหมอดูวัชรพล https://www.facebook.com/nakamole/

ท่านที่สนใจติดตามคลิปพยากรณ์ ๑๒ ราศี รายเดือน ตามได้ที่แชนแนล ลุงพุฒพยากรณ์ http://www.youtube.com/channel/UCq9rutqXo5l36aEOnICO2Lg