คอร์สฝึกอบรม โหราศาสตร์ไทยประยุกต์

  ท่านผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนท่านเอง ดังนี้
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่
 • ชำระค่าเรียน ครั้งเดียว ตลอดชีพ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่จำกัดระยะเวลาเรียน (สอนจนดูเป็น) โอนเงินเข้าบัญชี ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์-รามอินทรา ชื่อบัญชี วัชรพล ศิริวัฒน์ เลขที่บัญชี 050-8-33999-2
  • สามารถแบ่งชำระเป็นงวดได้ ชำระครบเมื่อใดก็สามารถเริ่มเรียนได้ (ดูรายละเอียดในแบบฟอร์ม ที่นี่)
  • ไม่สามารถขอเงินที่ชำระไปแล้วคืนได้ ในทุกกรณี (No Refund)
  • หากสมัครเรียนพร้อมกันตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป (แต่ไม่เกิน ๕ คน) จะได้รับส่วนลด ๑๐% (ต้องเป็นการรวบรวมกันมา แจ้งผ่านบุคคล คนเดียวกัน)
 • ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมหลักฐานไปที่ vacharaphol.nakamole@gmail.com หรือ นำหลักฐานมายื่นด้วยตนเองที่ บ้านหมอดูวัชรพล
  • ในกรณีที่แบ่งชำระเป็นงวด เมื่อชำระงวดใดแล้ว ให้ส่งหลักฐานพร้อมเอกสารใบสมัครหน้าที่ ๒ แนบมาด้วยทุกครั้ง
 • รับสอนครั้งละ ๑ - ๕ คน
  คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเรียนได้
 • เป็นผู้ที่มีศีล ๕ รักษาศีล ๕ เป็นอาจิณ
 • เป็นผู้ที่มีสัจจะวาจา รักษาคำพูดของตนเอง
 • เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที
  • สำหรับผู้ที่ฝึกเจริญวิปัสสนาด้วยการดูจิตที่ถูกต้อง จะเรียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  การเรียนการสอน
 • จะใช้เวลา ๒ วัน ในการเรียนเบื้องต้น
 • สามารถเลือกเรียนเพียงคนเดียวได้ แต่มากที่สุด ไม่เกิน ๕ คน เพื่อให้สามารถดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างทั่วถึง
 • หลังจากการเรียน ๒ วันแล้ว สามารถสอบถามผ่านทาง Line กลุ่มได้ตลอด และสามารถขอเข้ามาฟังร่วมกับผู้ที่มาเรียนใหม่ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด หรือจะขอนัดเวลาเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้อีก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกเช่นกัน
  อุปกรณ์การเรียน ที่ต้องนำมา
 • อุปกรณ์สำคัญที่ต้องมีก็คือ คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ค (ควรเป็นโน๊ตบุ๊ค) ที่มี MMC Port พร้อมทั้ง Memory Card จะดีที่สุด แต่ถ้าไม่มี ก็ต้องมี CD Reader/Writer (จะเป็นแบบ Internal หรือ External ได้ทั้งนั้น
 • รายละเอียดอื่นๆ มีเขียนระบุไว้ในใบสมัครแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่
  อุปกรณ์การเรียน ที่เตรียมไว้ให้
 • โปรแกรม “ลัคนา” ซึ่งให้ License ไว้สำหรับใช้ ๑ user ตลอดชีพ (ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำการคัดลอก ทำสำเนา หรือทำการจำหน่ายจ่ายแจกด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้น)
 • หนังสือตำราโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ ๑ เล่ม รวบรวมและเรียบเรียงโดย ลุงพุฒ (ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำการคัดลอก ทำสำเนา หรือทำการจำหน่ายจ่ายแจกด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้น)
 • เอกสารประกอบการสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ ๑ ชุด จัดทำโดย ลุงพุฒ (ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำการคัดลอก ทำสำเนา หรือทำการจำหน่ายจ่ายแจกด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้น)

ติดต่อสอบถามกับลุงพุฒได้โดยตรงที่
081-431-2301 หรือ 083-060-1441