ลุงพุฒ

ลุงพุฒ วิศวกร และ ผู้บริหาร ที่พลิกผัน มาเป็น หมอดู

ลุงพุฒแนะนำตัว จะได้รู้ว่าลุงพุฒเป็นใคร และมีประสบการณ์ด้านใดมาบ้าง และทำไมถึงได้มาเป็น หมอดู