ลุงพุฒ วิศวกรและผู้บริหาร ที่พลิกผันมาเป็นหมอดู

ลุงพุฒ

ลุงพุฒ หมอดูวัชรพล

ลุงพุฒ เป็น นามปากกา ของ นาย วัชรพล ศิริวัฒน์ ซึ่งเคยใช้ เมื่อเขียนคำพยากรณ์ ดวงรายสัปดาห์ ลงในหนังสือ บางกอก และ ตะวัน ช่วงสั้นๆ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจาก เจ้าของหนังสือพิมพ์ ขอร้องให้ช่วยเขียน ในระหว่างที่ยังไม่สามารถหาหมอดูคนอื่นมาเขียนให้ได้ ( ลุงพุฒ ไม่ชอบที่จะเขียน คำพยากรณ์แบบรายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพราะเป็นการเขียนคำพยากรณ์แบบคลุมๆ มันไม่ชัดเจน ) ลุงพุฒ ศึกษา วิชาโหราศาสตร์ มา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ โดย ศึกษา ใน วิชา โหราศาสตร์ไทยประยุกต์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ โหราศาสตร์ไทย ผสมผสาน กับ โหราศาสตร์ของเยอรมัน แต่ไม่ใช่โหราศาสตร์ยู่เรเนี่ยน และใช้พิกัด ตามโหราศาสตร์ไทย ในการ อ้างอิ งตำแหน่งดวงดาวต่างๆ และใช้ ระบบเวลา ตาม มาตรฐาน ไทยสากล ที่ ทางราชการ ใช้อยู่ ในปัจจุบัน (หลังเที่ยงคืน ถือว่าเป็นวันใหม่) ทั้งนี้เนื่องจาก ต้องอ้างอิงกับเวลามาตรฐานกรีนิช เพื่อใช้ในการคำนวณหาตำแหน่งดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้า ตามการคำนวณของดาราศาสตร์สากล

ลุงพุฒ วิศวกร ที่พลิกผันชีวิต มาเป็นหมอดู

ลุงพุฒ วิศวกร ที่พลิกผันชีวิต มาเป็นหมอดู

ในการศึกษา วิชาโหราศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่เริ่มแรก ของลุงพุฒ เป็นการศึกษาเพื่อรู้ มิใช่ เพื่อนำมาใช้ เป็นวิชาชีพ เนื่องจากลุงพุฒ เป็นวิศวกรไฟฟ้า และทำงานด้าน วิศวกรคอมพิวเตอร์ มาตั้งแต่แรก ทำให้ ลุงพุฒ มีเวลา ที่จะเฝ้าสังเกต ศึกษา และติดตาม ชีวิต ของ เจ้าชะตาแต่ละท่าน มาอย่างยาวนาน ทำให้ สามารถเข้าใจ ในวิชาโหราศาสตร์ ได้อย่างลึกซึ้ง และยังเข้าใจได้ด้วยว่า วิชาโหราศาสตร์นั้น สัมพันธ์กับ กฎแห่งกรรม ในศาสนาพุทธ อย่างไร และ สัมพันธ์กับ กลไกการทำงาน ของจิตใจ ของเจ้าชะตา ตามทฤฏฎีทางจิตวิทยา อย่างไรนอกจากนี้ ลุงพุฒยังมี ประสบการณ์ อันเกิดจาก การทำงาน ทั้งในฐานะที่เป็น วิศวกร และเป็น ผู้บริหาร ทั้งการบริหารทีม บริหารโครงการ และการเปลี่ยนแปลงองค์กร ซึ่งต้อนำเอา องค์ความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพ ขององค์กร จึงทำให้มีเป็นผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่หลากหลาย สามารถที่จะทำหน้าที่ เป็นผู้ให้คำปรึกษา หรือ Counselor ได้ และเมื่อ นำมาประกอบ กับองค์ความรู้ ทางโหราศาสตร์ และ กฎแห่งกรรม ในพระพุทธศาสนา ด้วยแล้ว ก็ทำให้ สามารถวางแผน วางจังหวะจะโคน จะรุก จะถอย ได้ดี จนเป็นเหตุให้ ได้รับคำนิยม จากลูกค้า ชาวสิงคโปร์ ซึ่งทำงานด้าน การเงินและการธนาคาร ว่าเป็น Life Coachและด้วย ลุงพุฒ เป็นคนที่ชอบศึกษา ในตำราพิชัยสงคราม จึงได้ปรับเอา องค์ความรู้ ในตำราพิชัยสงคราม นำมาปรับใช้ กับการทำงาน ของตนเอง มาตลอดเกือบ ๓๐ ปี ที่ทำงานในฐานะ วิศวกร และ ผู้บริหาร โดยอาศัย จังหวะจะโคน ตามที่เห็น จาก วิชาโหราศาสตร์ จึงทำให้ เป็น ผู้มีประสบการณ์ ในการนำเอา องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งหลายที่มี มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งผลงานที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้ดี ถึงงานของลุงพุฒ หมอดู ที่เป็นทั้ง Counselor และ Life Coach ได้

ลุงพุฒ สามารถ ดูดวง และ ตอบคำถามได้ ในทุกเรื่อง ทั้งในเรื่องของ การศึกษา การงาน อาชีพ ความรัก ครอบครัว

ทำไมลุงพุฒจึงเป็นมาเป็นหมอดู ทำไมถึงไม่ทำงานเป็นวิศวกรและผู้บริหารต่อไป

พระเจ้าตา

เว็บแอพ พระเจ้าตา

เรื่องนี้ เป็นเพราะ ลุงพุฒ อยากให้คนไทย และโลก ได้รับรู้ว่า โหราศาสตร์ที่มีความแม่นยำนั้น มีจริง ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่มีคนชอบพูดว่า หมอดูคู่หมอเดา และไม่เพียงแม่นยำเพียงอย่างเดียว แต่สามารถ ใช้โหราศาสตร์ ในการวางแผนระยะยาว ตลอดชีวิตได้อีกด้วยนอกจากนี้ ลุงพุฒยังได้พัฒนา เว็บแอพพลิคชัน พระเจ้าตา http://พระเจ้าตา.com เพื่อให้บริการดูดวงแบบออนไลน์ ในเรื่องของความรักอีกด้วย ซึ่งจะมีคำพยากรณ์ไว้สำหรับคนที่ยังโสด(ยังไม่ได้คบใคร) และคนที่มีคู่(มีคนคบอยู่แล้ว)

ที่อยู่
๑๗ หมู่บ้านเพชรอินทรา ซอยรามอินทรา ๙๙ แยก ๒ ถนนรามอินทรา แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ ๑๐-๒๓๐

โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๓๑-๒๓๐๑ (DTAC), ๐๘๓-๐๖๐-๑๔๔๑ (TRUE)

การศึกษา
ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย (กรุงเทพฯ)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน มงต์ฟอร์ต วิทยาลัย (เชียงใหม่)
ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์)

ประวัติการทำงาน
Field Engineer บ.ไทยสงวนวานิช (๒๔๘๙) จำกัด
Service Center Manager บ. T.N. Nixdorf Computer (Thailand) Ltd.
QMR Assistant บ. T.N. Information Systems Ltd.
Project Co-ordinator บ. T.N. Information Systems Ltd.
General Manager บ. T.N. Information Systems Ltd.

เพราะนี่คือ Your life coach
I’m your life coach.

Not only be an astrologer,
but also be the efficiency counselor!
ใช่เพียงหมอดูที่แม่นยำ แต่เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ได้ผล

ผลงานคำพยากรณ์ในอดีต

ผลงานคำพยากรณ์เศรษฐกิจไทย พ.ศ.๒๕๖๐
คำพยากรณ์ช่วยปีใหม่ ว่าปีนี้เศรษฐกิจจะโต ทั้งของไทยและของโลก https://www.facebook.com/nakamole/posts/1368139916563982
คำพยากรณ์ก่อนสิ้นไตรมาสสอง ว่าครึ่งปีหลังของ พ.ศ.๒๕๖๐ เศรษฐกิจไทยจะดีกว่าครึ่งปีแรก https://www.facebook.com/nakamole/posts/1544898385554800

คำพยากรณ์ว่าผู้เป็นแม่จะรอด (จากคดียาเสพติด โดยดูจากดวงลูกทีเพิ่งเกิด เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ อัยการสั่งไม่ฟ้อง ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1589102371134401
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1409116599132980

คำพยากรณ์ดวงโลก พ.ศ.๒๕๖๐
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1363469677031006

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลก ๖ ครั้ง ในรอบ ๑ ปีเศษ ของลุงพุฒที่ไม่มีผิดเลย รายละเอียดมีอยู่ในลิงก์นี้ครับ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1237349056309736

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลกครั้งที่ ๗ ในรอบ ๑ ปีเศษ ที่พยากรณ์ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ https://www.facebook.com/nakamole/videos/1253762904668351/(อธิบายเพิ่ม https://www.facebook.com/nakamole/posts/1303809362997038)

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลกครั้งที่ ๘ ในรอบ ๑ ปีเศษ ที่พยากรณ์ว่า FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ล่วงหน้าประมาณ ๔๒ วัน https://www.facebook.com/nakamole/posts/1297557853622189

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลกครั้งที่ ๙ ในรอบ ๒ ปี ที่พยากรณ์ว่าจะเกิดวิกฤติ จะเกิดภัยพิบัติ ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
– เขียนเอาไว้กว้างๆ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (เพื่อมิให้ใครมาแอบอ่านแล้วเอาไปโมเมว่าเป็นคำพยากรณ์ของตัวเอง https://www.facebook.com/nakamole/posts/1363469677031006
– เขียนให้ชัดเจนขึ้น ก่อนเกิดเหตุเพียง ๑ วัน ในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1460768493967790
– เขียนระบุชัดๆ หลังเกิดเหตุ ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1463913003653339
– เขียนวิเคราะห์เพิ่มเติม ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1466924840018822

คำพยากรณ์ว่าบ้านเมืองของเรา จะเปลี่ยนผ่านไปได้ด้วยดี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1278462128865095

เก็บตก
– คำพยากรณ์ที่บอกว่าทรัมป์จะมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ไม่ใช่ ฮิลลารี ซึ่งเขียนไว้ตั้งแต่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ https://www.facebook.com/VacharapholSirivat/posts/931406900306627
– คำพยากรณ์ที่บอกว่า จะเกิดน้ำป่าไหลหลากในช่วงสงกรานต์ https://www.facebook.com/VacharapholSirivat/posts/1276034609177186
(ขอบคุณระบบ “วันนี้ในอดีต” ของเฟซบุ๊ค มันทำให้ลุงพุฒพบข้อความเก่าๆที่เขียนไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวได้ ไม่งั้น ไม่มีทางค้นเจอแน่ครับ อันนี้จะเก่ากว่าที่เคยอ้าง ซึ่งน่าจะอยู่ราวๆเดือนกันยายน หรือเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นะครับ เก่ากว่าร่วม ๙ – ๑๐ เดือน แต่เพิ่งเจอ เพราะเพิ่งมาถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม เฟซบุ๊คก็ไปค้นของเก่ามาให้ครับ)

ads:
– https://www.facebook.com/VacharapholSirivat/posts/1469752583138720 (๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
– https://www.facebook.com/nakamole/posts/1592647854113186(๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
– https://www.facebook.com/nakamole/posts/1487300677981238:0(๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐)
– https://www.facebook.com/nakamole/posts/1368841743160466(๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐)


ลุงพุฒ

ผู้บริหาร ในบริษัท IT ที่พลิกผันชีวิตมาเป็นหมอดู หันหลังให้กับการทำงานเป็นลูกจ้าง เลือกใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองมี สร้างความสำเร็จให้กับชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว ให้กับทุกๆคน