Size: 320 × 320

2 Comments

ลุงพุฒ · เมษายน 19, 2018 at 09:25

เจ้ากรรมนายเวร ถ้าว่ากันตามคติของพระพุทธศาสนา ก็คือ ใจของเราเอง ใช่อย่างอื่น เพราะใจของเรา เป็นผู้สร้างกรรม เป็นผู้เก็บกรรม และเป็นผู้เสวยกรรม ส่วนคนไทย มักจะไปสับสนกับผู้ที่ผูกพยาบาท อาฆาตจองเวร ซึ่งในพระพุทธศาสนาอธิบายไว้ว่า เราจะต้องพบกับปัญหา พบกับอุปสรรค พบกับความทุกข์ พบกับความเครียด พบกับความเจ็บป่วย หรือ พบกับอุบัติเหตุ ล้วนแต่เป็นผลของบาปกรรมเก่าที่ตามมาทัน ส่วนเมื่อผลของบาปกรรมเก่าตามมาทันแล้ว หากเราอยู่ใกล้ผู้ที่ผูกพยาบาท อาฆาต จองเวร เราก็จะโดนเขารังแก ( มีได้ทั้งที่เป็นเทวดา เป็นมนุษย์ เป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย ส่วนสัตว์นรกไม่เคยเห็น ) แต่ถ้าในเวลานั้นไม่มี แต่อยู่ใกล้คนพาล ก็จะโดนคนพาลรังแก หรือหากไม่มี ก็จะพบกับ อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
.
ส่วนกรรมใดที่เราทำมา ทำให้เกิดการอาฆาตพยาบาทจองเวร ต้องไปถามพระอรหันต์ผู้สำเร็จวิชาสาม จึงจะได้ความจริง ถ้าไปถามปุถุชน หรือแม้แต่พระอริยะชั้นอื่นๆ ก็อาจจะตอบได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งหมดครับ พระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้เช่นนั้น ความแม่นยำของ ญาณ ขึ้นกับว่า มีกิเลสในใจมากน้อยแค่ไหน หากมีมาก คำตอบที่ได้ ก็อาจผิดเพี้ยนได้มากครับ

ชนากาน · เมษายน 18, 2018 at 11:54

อยากรู้กกรรมที่เราทำมามีเจ้ากรรมนายเวรอะไรที่ตามเรา

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.