เมื่อ ราหูเล็งลัคน์ จะรู้ได้อย่างไร ถ้าไม่ดูดวง

ราหูเล็งลัคน์

ราหูเล็งลัคน์

ลุงพุฒ พูดมา เสมอๆ ว่า ความจริงนั้นมีเพียงหนึ่งเดียว ( สำนวนนี้ ลุงพุฒ ขอยืม สำนวน มาจาก การ์ตูน ที่ ลูกของลุงพุฒ ชอบดู )

ใช้เว็บแอพ พระเจ้าตา ดูดวงความรัก แบบ ออนไลน์ ไม่ต้องเสี่ยงกับความรักที่มากับ ราหูเล็งลัคน์
ทำความเข้าใจ การใช้งาน เว็บแอพ พระเจ้าตา ที่นี่

คตินี้ เป็น คติร่วมสมัย ( คือ เกิดขึ้น ในสมัย ที่เรา ยังมีชีวิตอยู่ ตามคำนิยาม ของ คำว่า “ร่วมสมัย” ) ที่ ลุงพุฒ ได้ยิน ในสมัยที่ ลูก ของลุงพุฒ ยังเป็น เด็กประถมอยู่ ได้ยิน ครั้งแรก ลุงพุฒ ถึงกับ ต้องหันมาดู เพราะชอบใจ

 

ราหูเล็งลัคน์ ตอนก่อนหน้านี้

ลุงพุฒ ยึดถือ ปรัชญานี้ มาทั้งชีวิต ของ ลุงพุฒ แต่ ไม่ได้ สรุป ออกมา สวยหรู อย่างนี้ นะครับ เพียงแต่ ในใจ ยึดถือ เรื่อง ของความจริง มากที่สุด เพราะรู้ว่า การรู้ และ ยอมรับ ความจริง ก่อน เท่านั้น เรา จึงจะ เดินหน้า ชีวิต ของเรา ต่อไปได้

จะรู้ได้อย่างไร

ราหูเล็งลัคน์

ราหูเล็งลัคน์

และ ถ้าหาก เป็นคน ช่างสังเกต และ เป็นคน ที่มี ความคิด ที่ เป็นระบบ ก็จะ สามารถ รู้สึก ได้ เมื่อ สถานการณ์นี้ มาถึง

ความช่างสังเกต อย่างนี้ ที่มี กับ บางท่าน อาจทำให้ เกิด ความเข้าใจ ว่า เจ้าชะตา มี ความสามารถ ใน ลักษณะ “ญาณหยั่งรู้อนาคต” ใน พระพุทธศาสนา มีชื่อ เรียกว่า ” อนาคตังสญาณ “

ลักษณะของ ญาณ

แต่จริงๆแล้ว ไม่ใช่ นะครับ อนาคตังสญาณ จะ ไม่มี การใช้ ความคิด เข้าร่วม ด้วย ไม่ว่า จะเป็น การคำนึง การคำนวณ การประมาณการณ์ อะไร ทั้งหลาย จะเป็น ความรู้ ที่ผุด ขึ้นมาเอง

ราหูเล็งลัคน์

ราหูเล็งลัคน์

ลักษณะ อย่างนี้ เป็น ลักษณะ เดียวกัน กับที่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง บรรยาย ลักษณะ เอาไว้ ว่า ” เหมือนกับ ดอกบัว ที่ผุด ขึ้น กลางสระ “

อ่านแล้ว อาจงง ก็ลอง จินตนาการ ก็ได้ ครับ ดอกบัว ผุดขึ้นมา กลางสระ มาอย่าง เงียบกริบ แม้แต่ ผิวน้ำ ก็ยัง ไม่กระเพื่อม เลย ( ถ้า ดอกบัวไม่สั่นไป เพราะแรงลม นะครับ )

พอผุดขึ้น จน ดอกบัว พ้นน้ำ พอ พระอาทิตย์ ขึ้น ดอกบัว ก็บาน นอกจาก ดอกบัวบาน แล้ว ไม่มี อะไร เคลื่อนไหว อีกเลย แม้แต่ ผิวน้ำ ก็ ไม่กระเพื่อม ด้วย เหมือนกัน

ลักษณะ ของ ความรู้ ที่ ผุดขึ้น ที่เป็น ลักษณะ ของ ญาณ จะเป็น แบบนี้ นะครับ จะ ไม่มี กระบวนการคิด เข้ามา แทรกเลย แม้แต่น้อย

นอกจาก จะไม่มี การคิด มาแทรก แล้ว ก่อนหน้านั้น นิดหน่อย จิต จะว่าง อาจจะว่าง เพียง นิดเดียว แต่ ก็ นิ่ง และ ว่าง ก่อนที่ ความรู้ จะผุด ขึ้นมา

ราหูเล็งลัคน์

ราหูเล็งลัคน์

เมื่อความรู้ ผุดขึ้นมา แล้ว จิต ก็ยัง นิ่ง และ ว่าง มี ลักษณะ อุเบกขา คือ ไม่ได้ ยินดียินร้าย ต่อ ความรู้ ที่ผุด ขึ้นมา

แต่ หลังจาก นั้น พอจิต เริ่มมี ความคิด เกิดขึ้น ความยินดียินร้าย ก็จะ เกิดขึ้น ตามมา ตอนนี้ล่ะ ครับ ที่จิต ( ปุถุชน ) ที่จะมี ความหวั่นไหว ไปตาม ความรู้สึก ยินดียินร้าย ( พระอรหันต์ ท่านไม่มี ความหวั่นไหว ตรงส่วนหลัง นี้เลย นะครับ )

อ่านบทความก่อนหน้านี้ จะเข้าใจมากขึ้น

หากท่านใด อ่านมาถึง บรรทัดนี้ แต่ยัง ไม่ได้ อ่านบทความ ก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับ ลักษณะ หรือ อาการ ของ ราหู หรือ พระราหู เวลาที่ชี้ ในดวง ว่า กรรมเก่า ประเภทนี้ กำลัง จะเข้ามา เล่นงาน ก็ให้ลองอ่าน ตอนที่ ๓ https://goo.gl/aMCpbF ก่อนนะครับ จะได้ เข้าใจ มากขึ้น

อธิบายให้ละเอียด จะได้ไม่พลาด ติดกับดัก

ราหูเล็งลัคน์

ราหูเล็งลัคน์

ลุงพุฒ จะอธิบาย เพิ่มเติม ต่อว่า ในกรณี ที่มี ราหู เล็งลัคน์ ก็เหมือนกัน เจ้าชะตา บางท่าน ก็จะเกิด อาการ คล้ายๆ กัน คือ มี ความรู้ ผุดขึ้นมา แล้วเชื่อว่า เป็นความรู้ ที่ถูกต้อง

หลังจากเชื่อแล้ว ก็ตัดสินใจ ทำตามนั้น แต่เพราะ ขาดความเฉลียวใจ ที่จะ สังเกต ว่า ในขณะที่ เกิดความรู้ ผุดขึ้นมานั้น จิต ไม่มีอุเบกขา แต่มี ความยินดียินร้าย อยู่แล้ว ทั้งก่อนและหลัง

และเมื่อตัดสินใจไปตามนั้น ก็พัง

เรื่องนี้พูดยาก สำหรับ ผู้ที่ไม่เคย ฝึก วิปัสสนา ไม่เคย ฝึกดูจิต อย่าง ชำนาญ มาก่อน จะ ไม่ทัน สังเกตเห็น กิเลส ชนิดนี้ อ่านแล้วงง ก็ข้ามไปครับ

แม้แต่ คนที่ฝึก ดูจิต มาได้ ระยะหนึ่ง สามารถ แยกธาตุแยกขันธ์ ได้แล้ว แต่ถ้า ไม่เคย สังเกตเห็น ความยินดียินร้าย ในใจ ที่จะผุดขึ้น หลังจาก ที่จิต แยกธาตุแยกขันธ์ ได้ ก็พลาดได้

ราหูเล็งลัคน์

ราหูเล็งลัคน์

การ พลาดท่า เสียที ให้กับ กิเลส ตัวนี้  เกิดจาก กิเลส เป็นเหตุ ให้ สัญญา ผุดขึ้น แล้วก็ไปเข้าใจว่า สัญญานั้นเป็น ญาณ ( ท่านที่ไม่ได้ เรียน วิปัสสนา อ่านข้ามไป ก็ได้ครับ )

การรู้เท่าทัน การสังเกตเห็น ความยินดียินร้าย หรือการเห็นจิตที่ไม่ตั้งมั่น ( อย่างใดอย่างหนึ่ง ) จะบอกได้ว่า ความรู้ที่ผุดขึ้น เป็นญาณหรือไม่ใช่

วิธีนี้เป็นวิธีเดียว ที่เราสามารถใช้แยกแยะความรู้ที่ผุดขึ้นมาได้ ว่ามาด้วยปัญญาหรือมาด้วยกิเลส นอกนั้นลุงพุฒยังไม่เห็นวิธีอื่นเลยนะครับ

ส่วน เมื่อเป็น ญาณ แล้วจะถูกต้องแค่ไหน ยังไม่แน่ เพราะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทรงแสดงเอาไว้ว่า ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ อาจมีถูกมีผิด

แต่ถึงเป็นพระอรหันต์ หากเข้าไปแตะในเรื่อง พุทธวิสัย ก็อาจไม่สามารถ จำแนกแจกแจง ได้ละเอียดและครอบคลุมรอบด้าน อย่างที่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงทำได้ เรื่องนี้ต้องระวังครับ

ราหูเล็งลัคน์

ราหูเล็งลัคน์

ดังนั้น ตรงนี้ บอกได้เลยครับว่า ถ้า สิ่งที่ผุด ขึ้นมา ไม่ใช่ญาณ เชื่อไม่ได้ เลยนะครับ ต้องไปใช้ วิธีการ เฝ้าสังเกต เก็บข้อมูล แล้ว คิดให้ ครบถ้วนรอบด้าน อย่างเป็นเหตุเป็นผล จึงพอจะช่วยได้

ไม่อย่างนั้น ก็ต้องพึ่ง หมอดู ที่มี ความรู้ความชำนาญ มี ประสบการณ์ แล ะมี ความสามารถรอบด้าน จึงจะช่วยได้ ครับ

พรุ่งนี้ จะบรรยายโดยละเอียดนะครับว่า ปฏิกริยาที่เกิดที่จิต อันเนื่องมาจาก กรรมเก่า ที่ส่งผลมาถึง และอ่านได้ด้วยวิชาโหราศาสตร์ ว่าเป็นเวลาของ ราหูเล็งลัคน์ เป็นอย่างไร

ราหู เล็งลัคน์ (๗) https://goo.gl/qaSqky

เว็บแอพพลิเคชั่น พระเจ้าตา http://พระเจ้าตา.com หรือ https://nakamole.com/prajaota อ่านรายละเอียด

พระเจ้าตา ดูดวงออนไลน์

พระเจ้าตา ดูดวงออนไลน์

– ตัวอย่างของผู้ที่ใช้แล้วได้ประโยชน์ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1711096688934968
– ตัวอย่างของการใช้เว็บแอพ “พระเจ้าตา” แล้วเหมือนกับที่มาดูดวงกับลุงพุฒเอง https://www.facebook.com/nakamole/posts/1715863745124929
– แนวคิดในการเลือกใช้งาน https://www.facebook.com/nakamole/posts/1709168349127802
– ที่มาของชื่อ “พระเจ้าตา” https://www.facebook.com/nakamole/posts/1712421538802483
– ประโยชน์ที่จะได้รับ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1710138302364140

attached:
– เว็บแอพพลิเคชั่น “พระเจ้าตา” https://www.nakamole.com
– สป็อต เว็บแอพพลิเคชั่น “พระเจ้าตา” https://youtu.be/OZkQ3KJp30w
– รวมคำพยากรณ์ดวงโลกที่ถูกต้องทั้ง ๙ ครั้ง ในรอบ ๒ ปี ที่ผ่านมา (เรียงลำดับคำพยากรณ์ล่าสุดขึ้นก่อน) https://www.facebook.com/nakamole/posts/1476537639057542:0

ลุงพุฒ
วัชรพล ศิริวัฒน์
http://ณกมล.com
http://พระเจ้าตา.com
https://nakamole.com
๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เพราะนี่คือ Your life coach
I’m your life coach.

Not only be an astrologer,
but also be the efficiency counselor!
ใช่เพียงหมอดูที่แม่นยำ แต่เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ได้ผล

ผลงานคำพยากรณ์ในอดีต

ผลงานคำพยากรณ์เศรษฐกิจไทย พ.ศ.๒๕๖๐
คำพยากรณ์ช่วยปีใหม่ ว่าปีนี้เศรษฐกิจจะโต ทั้งของไทยและของโลก https://www.facebook.com/nakamole/posts/1368139916563982
คำพยากรณ์ก่อนสิ้นไตรมาสสอง ว่าครึ่งปีหลังของ พ.ศ.๒๕๖๐ เศรษฐกิจไทยจะดีกว่าครึ่งปีแรก https://www.facebook.com/nakamole/posts/1544898385554800

คำพยากรณ์ว่าผู้เป็นแม่จะรอด (จากคดียาเสพติด โดยดูจากดวงลูกทีเพิ่งเกิด เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ อัยการสั่งไม่ฟ้อง ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1589102371134401
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1409116599132980

คำพยากรณ์ดวงโลก พ.ศ.๒๕๖๐
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1363469677031006

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลก ๖ ครั้ง ในรอบ ๑ ปีเศษ ของลุงพุฒที่ไม่มีผิดเลย รายละเอียดมีอยู่ในลิงก์นี้ครับ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1237349056309736

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลกครั้งที่ ๗ ในรอบ ๑ ปีเศษ ที่พยากรณ์ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ https://www.facebook.com/nakamole/videos/1253762904668351/(อธิบายเพิ่ม https://www.facebook.com/nakamole/posts/1303809362997038)

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลกครั้งที่ ๘ ในรอบ ๑ ปีเศษ ที่พยากรณ์ว่า FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ล่วงหน้าประมาณ ๔๒ วัน https://www.facebook.com/nakamole/posts/1297557853622189

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลกครั้งที่ ๙ ในรอบ ๒ ปี ที่พยากรณ์ว่าจะเกิดวิกฤติ จะเกิดภัยพิบัติ ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
– เขียนเอาไว้กว้างๆ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (เพื่อมิให้ใครมาแอบอ่านแล้วเอาไปโมเมว่าเป็นคำพยากรณ์ของตัวเอง https://www.facebook.com/nakamole/posts/1363469677031006
– เขียนให้ชัดเจนขึ้น ก่อนเกิดเหตุเพียง ๑ วัน ในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1460768493967790
– เขียนระบุชัดๆ หลังเกิดเหตุ ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1463913003653339
– เขียนวิเคราะห์เพิ่มเติม ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1466924840018822

คำพยากรณ์ว่าบ้านเมืองของเรา จะเปลี่ยนผ่านไปได้ด้วยดี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1278462128865095

เก็บตก
– คำพยากรณ์ที่บอกว่าทรัมป์จะมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ไม่ใช่ ฮิลลารี ซึ่งเขียนไว้ตั้งแต่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ https://www.facebook.com/VacharapholSirivat/posts/931406900306627
– คำพยากรณ์ที่บอกว่า จะเกิดน้ำป่าไหลหลากในช่วงสงกรานต์ https://www.facebook.com/VacharapholSirivat/posts/1276034609177186
(ขอบคุณระบบ “วันนี้ในอดีต” ของเฟซบุ๊ค มันทำให้ลุงพุฒพบข้อความเก่าๆที่เขียนไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวได้ ไม่งั้น ไม่มีทางค้นเจอแน่ครับ อันนี้จะเก่ากว่าที่เคยอ้าง ซึ่งน่าจะอยู่ราวๆเดือนกันยายน หรือเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นะครับ เก่ากว่าร่วม ๙ – ๑๐ เดือน แต่เพิ่งเจอ เพราะเพิ่งมาถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม เฟซบุ๊คก็ไปค้นของเก่ามาให้ครับ)

ads:
– https://www.facebook.com/VacharapholSirivat/posts/1469752583138720 (๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
– https://www.facebook.com/nakamole/posts/1592647854113186(๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
– https://www.facebook.com/nakamole/posts/1487300677981238:0(๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐)
– https://www.facebook.com/nakamole/posts/1368841743160466(๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐)


ลุงพุฒ

ผู้บริหาร ในบริษัท IT ที่พลิกผันชีวิตมาเป็นหมอดู หันหลังให้กับการทำงานเป็นลูกจ้าง เลือกใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองมี สร้างความสำเร็จให้กับชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว ให้กับทุกๆคน

3 Comments

ราหูเล็งลัคน์ (๕) - ดูดวง ความรัก การงาน การเงิน บ้านหมอดูวัชรพล ลุงพุฒ · มีนาคม 23, 2018 at 09:06

[…] ราหูเล็งลัคน์ (๖) https://goo.gl/g1THNz ( มีเรื่องต้องอธิบาย เพื่อป้องกัน ความเข้าใจผิด เพิ่มเติม โพสต์ต่อไป นะครับ ) […]

Comments are closed.