สามีหาย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้

สามีหาย

สามีหาย

สามีหาย คนรักหาย ในยุคที่มีเทคโนโลยี GPS ก็ยังเกิดขึ้นได้ ถ้าหากเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตัวที่เหมาะสม แต่ที่สำคัญ ถ้าหากเราไม่รู้จักตัวเราเอง ว่าเรามีปัญหา หรือจุดอ่อน ที่ตรงไหน การแก้ไขปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้น

ลุงพุฒไม่กล้าตั้งชื่อหัวข้อด้วยภาษาชาวบ้านๆนะครับ ตั้งได้แค่นี้แหละครับ แต่ถ้าเปลี่ยนคำว่า สามี เป็น ศัพท์ชาวบ้านๆได้ล่ะก็ ทันทีที่เห็นแล้วอ่าน จะได้ความรู้สึกมากกว่านี้อีกเยอะ

ใช้เว็บแอพ พระเจ้าตา ดูดวงความรัก แบบ ออนไลน์ เพื่อความรักที่ชัดเจน ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลัง
ทำความเข้าใจ การใช้งาน เว็บแอพ พระเจ้าตา ที่นี่

ในมุมมองของโหราศาสตร์

สามีหาย

สามีหาย

ในแง่ของโหราศาสตร์ สิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดกรณีสามีหาย เห็นทีจะเดากันได้ไม่ยาก มีดาวอยู่ ๒ ชุด นะครับ ชุดหนึ่งก็คือ กลุ่มของดาวพระเคราะห์ประเภท ” ทุกข์ ” อีกกลุ่ม เป็นกลุ่มของดาวพระเคราะห์ประเภท ” หลง ”

หากเป็นโหราศาสตร์ไทยแต่โบราณ ก็พอจะนึกกันได้ เพราะมีดาวอยู่ ๒ ดวง ดวงหนึ่งเป็นดาวจริงๆ คือ พระเสาร์ ส่วนอีกดวงหนึ่งเป็นเพียงเงา คือ พระราหู

แต่หากเป็นโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ เราจัดกลุ่มไว้มากกว่านั้นครับ ทำให้มีความจำเป็นต้องเรียกว่าเป็น “กลุ่ม” นะครับ

เมื่อใดที่ดาวในกลุ่มเหล่านี้ เข้ากระทำ สร้างเหตุ ก็จะทำให้เจ้าชะตาไปก่อเหตุ ให้เกิดเป็นผล เป็นเรื่องสามีหายไปจนได้

จริงๆแล้ว มีดาวอีกกลุ่ม ซึ่งเป็นประเภท ” โทสะ ” ก็ด้วย แต่ที่ลุงพุฒไม่พูดถึงก็เพราะ กลุ่มดาวกลุ่มนี้ ในปรากฏการณ์ประเภท ” ดาวจร ” มักไม่ค่อยปรากฎเป็นปรากฎการณ์สามีหาย แต่มักจะเป็นปรากฎการณ์ในทางกลับกันก็คือ สามีหายไปได้ ก็ดีแล้ว เพราะอยู่ด้วยกัน ก็มีแต่เจ็บกายเจ็บใจ สถานการณ์ในชีวิตดูสิ้นหวัง ไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหน

ตัวตัดสินชี้ขาด คือ พื้นดวงเดิม

สามีหาย

สามีหาย

แต่ก่อนที่จะพูดว่า เมื่อกลุ่มดาว ” ทุกข์ ” หรือ กลุ่มดาว ” หลง ” จรมาบนท้องฟ้า เข้าเล่นงานเจ้าชะตาแต่ละท่าน จนเกิดปัญหาสามีหาย นั้น จำต้องไปตรวจสอบในพื้นดวงเดิมก่อนนะครับ ว่าในพื้นดวงเดิมได้บ่งบอกไว้หรือไม่ว่า เจ้าชะตา มีผลของกรรมที่ติดตัวมา ตั้งแต่เกิด ชี้ไว้ว่า จะเกิดกรณีสามีหายด้วย

ถ้าในพื้นดวงเดิม ไม่ได้ชี้เอาไว้ ก็แสดงว่า เจ้าชะตา ไม่มีกรรมเก่าจากชาติก่อนๆ ( อาจจะไม่ใช่จากชาติที่แล้ว แต่เป็นชาติก่อนๆหน้านั้นอีก ) ติดตามทันในชาตินี้ ก่อให้เกิดกรณีสามีหาย ดังนั้น เมื่อมีสถานการณ์ ดาวจรบนท้องฟ้า ที่มีกลุ่มดาว ” ทุกข์ ” หรือกลุ่มดาว ” หลง ” เข้ากระทำ ให้เกิดกรณีสามีหาย ก็จะไม่เกิดเหตุรุนแรงในขนาดนั้น หากแต่จะเกิดเหตุอื่นที่ต่างไป หรือสามารถแปรเปลี่ยนไปเป็นเหตุให้เกิดเป็นความสุขได้โดยไม่ยาก

ดังนั้น ในการพยากรณ์ชีวิตของคน การอ่านพื้นดวงเดิมให้ขาด จึงมีความสำคัญที่สุด เพราะพื้นดวงเดิม สามารถอ่านได้ว่า บุคคลคนนี้ เจ้าชะตาท่านนี้ มีกรรมใดติดตัวมาในชาตินี้ เป็นต้นทุนของแต่ละท่าน ในเรื่องต่างๆ เพียงแต่รอเวลาที่จะเกิดสถานการณ์นั้นๆ แล้วก็เกิดการกระทำต่อสถานการณ์นั้นอย่างที่เขาเป็น ก่อให้เกิดเป็นเรื่องราวที่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์

ในมุมมองทางพระพุทธศาสนา

สามีหาย

สามีหาย

อ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้ว ก็สามารถที่จะเข้าใจได้เลยว่า หากเข้าใจกระบวนการหรือกลไก ที่ทำให้เกิดเป็นชะตากรรม จะเห็นว่า วิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ ชี้ให้เห็นเลยว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม และยังทำให้เห็นอีกว่า พุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่า ” ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน ” นั้น เป็นจริงไม่ผิดเพี้ยนเลย เพราะในวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ สามารถบอกได้เลยว่า คนแต่ละคน เจ้าชะตาแต่ละท่าน มีกลไกการทำงานของจิตใจนั้นอย่างไร มีปฏิกริยาต่อสิ่งที่เข้ามากระทบหรือถึงตัวนั้นอย่างไร

หากเป็นภาษาพระ ก็สามารถพูดได้เลยว่า หากมี ” ผัสสะ ” เข้ามากระทบแล้ว ในเรื่องนั้น ในวันนั้น ” สุขเวทนา ” หรือ ” ทุกขเวทนา ” หรือ ” อุเปกขาเวทนา ” จะเกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ” ตัณหา ” ตัวใดจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ” กามตัณหา ” หรือ ” ภวตัณหา ” หรือ ” วิภวตัณหา ” บอกได้เลย และยังสามารถบอกต่อไปว่า จะเกิดเป็นเรื่องราวใดต่อไป จะก่อภพชาติใดใน ” ปฎิจจสมุปบาท ” อย่างไร บอกได้ด้วยซ้ำไป

ด้วยเหตุอย่างนี้ ลุงพุฒ จึงพูดย้ำอยู่เสมอว่า ” โหราศาสตร์ ” เป็นวิชาที่อยู่ภายใต้ ” กฎแห่งกรรม ” ดิ้นหนีไม่ได้ เหตุเพราะมี ” ใจ ” เพียงตัวเดียว ที่ผูกโยงเรื่องทั้งสองเข้าด้วยกัน และแยกจากกันไมได้ด้วย เพราะหากจะแยกให้ขาดออกจากกัน ” ใจ ” ต้องไม่มี

ในมุมมองของวิทยาการในปัจจุบัน

สามีหาย

สามีหาย

ที่เล่าเรื่องผูกโยงมาอย่างนี้ ก็เพื่อจะบอกว่า เมื่อเชื่อมโยงกันมาด้วยเรื่องของ ” ใจ ” แล้ว ในแง่ของการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ ที่เป็นจิตวิทยาเฉพาะบุคคล ก็จะสามารถอธิบายได้เหมือนกันว่า ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์สามีหาย ไปได้ หากเราไปดู พฤติกรรมของคนที่ต้องพบกับปัญหาสามีหาย แล้วล่ะก็ เราจะพบว่า บุคคลคนนั้น หรือเจ้าชะตาท่านนั้น ล้วนแต่มีปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช่เฉพาะการอยู่เป็นสามีภรรยาเท่านั้น หากแต่รวมถึง การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นด้วย เพียงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น อาจอ่านไม่ได้ว่า มันก็คือปัญหาเดียวกันกับสามีหาย เพราะขาดความรู้ความเข้าใจทางโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ หรือ ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของจิตใจ ของตนเอง อย่างแท้จริง

สานประสาน ๓ ศาสตร์ เพื่อสร้างสมดุล

สามีหาย

สามีหาย

ทั้ง ๓ ศาสตร์ หากมีเป้าประสงค์ เพื่อจะนำมาปรับใช้ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขแบบโลกๆ ก็จะมีความสอดคล้องกัน เพียงแต่หากต้องการที่จะพ้นไปจากความสุขปลอมๆ ความสุขที่มีแต่ความไม่แน่นอน ความสุขที่ไม่ได้สุขจริง สุขแป๊บๆแล้วเดี๋ยวก็นำเอาความทุกข์มาให้ ความสุขที่ต้องคอยเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมา ความสุขที่ไม่ได้มา ไม่ได้ไป ไม่ได้อยู่ ตามใจปราถนาของเรา ก็ต้องศึกษาวิปัสสนาปัญญาในพระพุทธศาสนา จึงจะเป็นคำตอบให้

พรุ่งนี้ มีกรณีศึกษา ให้อ่าน

ปรากฏการณ์สามีหาย คงไม่อาจจบได้ด้วยโพสต์นี้โพสต์เดียวแล้วล่ะครับ พรุ่งนี้จะขอต่อเรื่องนี้นะครับ จะยกกรณีศึกษาให้อ่านกันครับ ( ยกเว้น ในวันนี้ มีเรื่องแรงๆเข้ามา อาจเขียนแทรกเพิ่มไปก่อนในวันพรุ่งนี้นะครับ )

เว็บแอพพลิเคชั่น พระเจ้าตา http://พระเจ้าตา.com หรือ https://nakamole.com/prajaota อ่านรายละเอียด

พระเจ้าตา ดูดวงออนไลน์

พระเจ้าตา ดูดวงออนไลน์

– ตัวอย่างของผู้ที่ใช้แล้วได้ประโยชน์ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1711096688934968
– ตัวอย่างของการใช้เว็บแอพ “พระเจ้าตา” แล้วเหมือนกับที่มาดูดวงกับลุงพุฒเอง https://www.facebook.com/nakamole/posts/1715863745124929
– แนวคิดในการเลือกใช้งาน https://www.facebook.com/nakamole/posts/1709168349127802
– ที่มาของชื่อ “พระเจ้าตา” https://www.facebook.com/nakamole/posts/1712421538802483
– ประโยชน์ที่จะได้รับ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1710138302364140

attached:
– เว็บแอพพลิเคชั่น “พระเจ้าตา” https://www.nakamole.com
– สป็อต เว็บแอพพลิเคชั่น “พระเจ้าตา” https://youtu.be/OZkQ3KJp30w
– รวมคำพยากรณ์ดวงโลกที่ถูกต้องทั้ง ๙ ครั้ง ในรอบ ๒ ปี ที่ผ่านมา (เรียงลำดับคำพยากรณ์ล่าสุดขึ้นก่อน) https://www.facebook.com/nakamole/posts/1476537639057542:0

ลุงพุฒ
วัชรพล ศิริวัฒน์
http://ณกมล.com
http://พระเจ้าตา.com
https://nakamole.com
๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

เพราะนี่คือ Your life coach
I’m your life coach.

Not only be an astrologer,
but also be the efficiency counselor!
ใช่เพียงหมอดูที่แม่นยำ แต่เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ได้ผล

ผลงานคำพยากรณ์ในอดีต

ผลงานคำพยากรณ์เศรษฐกิจไทย พ.ศ.๒๕๖๐
คำพยากรณ์ช่วยปีใหม่ ว่าปีนี้เศรษฐกิจจะโต ทั้งของไทยและของโลก https://www.facebook.com/nakamole/posts/1368139916563982
คำพยากรณ์ก่อนสิ้นไตรมาสสอง ว่าครึ่งปีหลังของ พ.ศ.๒๕๖๐ เศรษฐกิจไทยจะดีกว่าครึ่งปีแรก https://www.facebook.com/nakamole/posts/1544898385554800

คำพยากรณ์ว่าผู้เป็นแม่จะรอด (จากคดียาเสพติด โดยดูจากดวงลูกทีเพิ่งเกิด เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ อัยการสั่งไม่ฟ้อง ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1589102371134401
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1409116599132980

คำพยากรณ์ดวงโลก พ.ศ.๒๕๖๐
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1363469677031006

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลก ๖ ครั้ง ในรอบ ๑ ปีเศษ ของลุงพุฒที่ไม่มีผิดเลย รายละเอียดมีอยู่ในลิงก์นี้ครับ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1237349056309736

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลกครั้งที่ ๗ ในรอบ ๑ ปีเศษ ที่พยากรณ์ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ https://www.facebook.com/nakamole/videos/1253762904668351/(อธิบายเพิ่ม https://www.facebook.com/nakamole/posts/1303809362997038)

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลกครั้งที่ ๘ ในรอบ ๑ ปีเศษ ที่พยากรณ์ว่า FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ล่วงหน้าประมาณ ๔๒ วัน https://www.facebook.com/nakamole/posts/1297557853622189

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลกครั้งที่ ๙ ในรอบ ๒ ปี ที่พยากรณ์ว่าจะเกิดวิกฤติ จะเกิดภัยพิบัติ ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
– เขียนเอาไว้กว้างๆ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (เพื่อมิให้ใครมาแอบอ่านแล้วเอาไปโมเมว่าเป็นคำพยากรณ์ของตัวเอง https://www.facebook.com/nakamole/posts/1363469677031006
– เขียนให้ชัดเจนขึ้น ก่อนเกิดเหตุเพียง ๑ วัน ในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1460768493967790
– เขียนระบุชัดๆ หลังเกิดเหตุ ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1463913003653339
– เขียนวิเคราะห์เพิ่มเติม ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1466924840018822

คำพยากรณ์ว่าบ้านเมืองของเรา จะเปลี่ยนผ่านไปได้ด้วยดี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1278462128865095

เก็บตก
– คำพยากรณ์ที่บอกว่าทรัมป์จะมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ไม่ใช่ ฮิลลารี ซึ่งเขียนไว้ตั้งแต่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ https://www.facebook.com/VacharapholSirivat/posts/931406900306627
– คำพยากรณ์ที่บอกว่า จะเกิดน้ำป่าไหลหลากในช่วงสงกรานต์ https://www.facebook.com/VacharapholSirivat/posts/1276034609177186
(ขอบคุณระบบ “วันนี้ในอดีต” ของเฟซบุ๊ค มันทำให้ลุงพุฒพบข้อความเก่าๆที่เขียนไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวได้ ไม่งั้น ไม่มีทางค้นเจอแน่ครับ อันนี้จะเก่ากว่าที่เคยอ้าง ซึ่งน่าจะอยู่ราวๆเดือนกันยายน หรือเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นะครับ เก่ากว่าร่วม ๙ – ๑๐ เดือน แต่เพิ่งเจอ เพราะเพิ่งมาถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม เฟซบุ๊คก็ไปค้นของเก่ามาให้ครับ)

ads:
– https://www.facebook.com/VacharapholSirivat/posts/1469752583138720 (๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
– https://www.facebook.com/nakamole/posts/1592647854113186(๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
– https://www.facebook.com/nakamole/posts/1487300677981238:0(๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐)
– https://www.facebook.com/nakamole/posts/1368841743160466(๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐)


ลุงพุฒ

ผู้บริหาร ในบริษัท IT ที่พลิกผันชีวิตมาเป็นหมอดู หันหลังให้กับการทำงานเป็นลูกจ้าง เลือกใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองมี สร้างความสำเร็จให้กับชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว ให้กับทุกๆคน

1 Comment

Comments are closed.

Curabitur mi, ipsum Donec ut facilisis leo.