เสาร์กุมลัคนา กับเด็กประถมต้น

เสาร์กุมลัคนา กับเด็กประถมต้น

เสาร์กุมลัคนา เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนทุกวัยได้ทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าจะเกิดแต่เฉพาะผู้ใหญ่ เสาร์กุมลัคนา กับเด็กประถมต้น ก็เกิดขึ้นได้ และการแก้ไขสถานการณ์ ก็ต้องการการแก้ไขที่มีลักษณะเฉพาะเป็นกรณีๆไป

เสาร์กุมลัคนา กับชีวิตที่อยากจะเปลี่ยน

เสาร์กุมลัคนา กับชีวิตที่อยากจะเปลี่ยน

การรู้ล่วงหน้า ด้วยโหราศาสตร์ที่แม่นยำ ทำให้สามารถวางแผนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และตัดสินใจได้ดีกว่า เสาร์กุมลัคนา กับชีวิตที่อยากจะเปลี่ยน ก็เช่นกัน หากรู้ก่อนว่า ตัดสินใจอย่างไร จะได้ผลตามมาอย่างไร ก็จะทำให้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา ก็น้อย หรือบางที ก็ไม่มีให้รู้สึกได้เลย ด้วยซ้ำไป

เสาร์เล็งลัคน์ กับความรักวัยเรียน

เสาร์เล็งลัคน์ กับความรักวัยเรียน

เสาร์เล็งลัคนา เป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้ความเป็นผู้ใหญ๋ มีประสบการณ์ จึงจะรับมือได้ และหากเป็นสถานการณ์ เสาร์เล็งลัคน์ กับความรักวัยเรียน ก็ยิ่งรับมือได้ยาก ต้องมีผู้ใหญ่คอยเป็นที่ปรึกษา ผู้ใหญ่ก็ต้องรู้ล่วงหน้าเพื่อการวางแผนที่ดี หาไม่แล้ว ผู้ใหญ่ก็อาจสร้างปัญหาถมทับไปกับปัญหาที่วัยเรียนมีอยู่แล้วได้

เสาร์เล็งลัคน์ กับคดียาเสพติด

เสาร์เล็งลัคน์ กับคดียาเสพติด

ในสถานการณ์ของ เสารเล็งลัคน์ กับคดีของยาเสพติด ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ หากไม่มีการระมัดระวังป้องกัน มิให้ปัญหาเกิด การแก้ไข หลังจากที่ปัญหาเกิดขึ้น และเมื่อถลำลึกเข้าไปในปัญหาแล้ว บางครั้งก็ทำอะไรไม่ได้ การวางแผนรับมือที่ดี จะให้ผลที่ดีกว่ามากๆ อย่างที่ไม่อาจเทียบเคียงกันได้เลย

เสาร์เล็งราหู ถ้าไม่พร้อม ก็ต้องถอย

เสาร์เล็งลัคน์ กับวัยรุ่นใจร้อน

เสาร์เล็งลัคนา ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่สร้างปัญหาให้กับเจ้าชะตาที่ต้องเผชิญไม่ใช่น้อย และเป็นสิ่งที่ หากเรารู้จักระมัดระวังเอาไว้ให้รอบคอบ เราก็จะไม่ต้องเดือดร้อน ซึ่งในบางครั้ง เราจะพบว่า พลาดไปแค่นิดเดียวเท่านั้น คือ ถ้าไม่ทำ ก็ไม่เกิดเรื่อง ดังตัวอย่างในเรื่องนี้ เสาร์เล็งลัคน์ กับวัยรุ่นใจร้อน

การวางแผน คือหัวใจสำคัญ

การวางแผน คือหัวใจสำคัญ ในสถานการณ์ พระเสาร์เล็งพระราหู

ไม่ว่าสถานการณ์ การวางแผน คือหัวใจสำคัญ ของการรับมือ ทั้งกับปัญหาที่ได้เกิดขึ้นแล้ว หรือยังไม่ได้เกิดขึ้นก็ตาม และยังรวมถึง การพัฒนา การเจริญเติบโต ความก้าวหน้า อีกด้วย ไม่ว่าใคร หากสามารถวางแผนได้ดี ได้รัดกุม ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ อย่างแท้จริงแล้ว ความสำเร็จที่ไม่เหนื่อยเกินไป ความสำเร็จที่ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรที่มากเกินไป ก็จะเกิดขึ้น เป็นความสำเร็จที่เข้มแข็ง เป็นความสำเร็จที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ในการรับมือกับเสาร์เล็งราหู

กลยุทธ์ในการรับมือกับเสาร์เล็งราหู

การรับมือกับสถานการณ์ใด เราจำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมสอดคล้อง ซึ่งพอจะแบ่งสถานการณ์ได้ออกเป็น ๒ ช่วง โดยใช้จุดแบ่งคือ การตัดสินใจ ก่อนการตัดสินใจ และ หลังการตัดสินใจ ( แล้วไปพบกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ) ใช้การดำเนินการที่ต่างกัน

เสาร์เล็งราหู พ.ศ.๒๕๖๒

เสาร์เล็งราหู พ.ศ.๒๕๖๒

เสาร์ราหูคู่มิตรชั่ว เมื่อมีปฏิกริยารุนแรงต่อกัน จะพากันสร้างสถานการณปั่นป่วนไปทั่วทั้งโลก เราเองซึ่งเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของโลก ก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วย ในการรับมือกับสถานการณ์ เราต้องรับมือให้ถูกให้เป็น ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์จริงๆ จึงจะได้ผลจริง และเราจึงจะพ้นจากความเสียหายได้จริง

ดวงโลก ดวงเมือง ๒๕๖๒

ดวงโลก ดวงเมือง ๒๕๖๒

เสาร์ ราหู สร้างสถานการณ์สำคัญๆไว้เสมอ ทั้งการเมืองระหว่างประเทศ การเมืองในประเทศ หรือวิกฤติภัยธรรมชาติ ดวงโลก ดวงเมือง ๒๕๖๒ ก็เช่นกัน มีเรื่องต้องติดตาม และวางแผนไว้รับมือ ครับ ใครผ่านได้ ก็จะมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นอีก มีศักยภาพมากขึ้นอีก เหมือนกับเป็นก้าวใหญ่ๆอีกก้าว ที่ต้องผ่านไปให้ได้ครับ

ทำงานอย่างมีสติ เมื่อเผชิญปัญหา

ทำงานอย่างมีสติ เมื่อเผชิญปัญหา

การใช้โหราศาสตร์ ผสมผสานกับความชำนาญการด้านอื่น นำมาซึงความสำเร็จที่แท้จริง หากรู้จักทำให้เหมาะสม แม้แต่การผสนผสานเข้ากับความรู้ในพระพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรม ก็ทำได้ ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน แต่ต้องรู้ว่าอะไรทำไปเพื่ออะไร จะช่วยทำให้ ทำงานอย่างมีสติ เมื่อเผชิญปัญหา จนสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้