พรปีใหม่ ๒๕๖๒

พรปีใหม่ ๒๕๖๒

พรปีใหม่ ๒๕๖๒

ในวันสุดท้ายของปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปีที่เรากำลังจะจากลากันไป และหากจะได้พบกันอีก ก็จะต้องได้พบกันในสมัยพระศรีอาริยเมตตรัย เพราะในพระพุทธศาสนานี้ จะไม่มีมาอีกแล้ว ก็ทำให้นึกถึงคำของหลวงพ่อที่ผมเคารพ และเป็นครูผู้สอนวิปัสสนา ๑ เดียว ของผม ท่านเคยกล่าวไว้ ในทำนองว่า

” คนแก่ นอนพะงาบๆ ลุกไม่ไหว ไม่เรียกว่าเป็นคนมีศีลหรอก หากว่า ไม่ทำผิดศีลเพราะลุกไม่ไหวแต่ในใจไม่มีเจตนาวิรัติ คือ ไม่มีเจตนาที่จะงดเว้น ไม่ทำสิ่งที่เป็นการผิดศีล ”

พรปีใหม่ ๒๕๖๒

พรปีใหม่

ลุงพุฒนำเรื่องนี้มาเล่า เป็นการให้พรปีใหม่ เพราะหากท่านใดเข้าใจ และเริ่มรักษาศีลด้วยความมีเจตนาที่จะไม่ทำผิดศีล ก็จะเป็นความประเสริฐกับตัวท่านเองแท้จริง เพราะคำว่า “พร” แปลว่า “ประเสริฐ”

พร หรือ พระ หรือ วร คือคำเดียวกัน แปลว่า ประเสริฐ หรือ สิ่งที่ทำให้ประเสริฐ

การรักษาศีลที่ดี ทำให้ใจสงบ ระงับ จะทำให้มีสติง่าย จะทำให้มีสมาธิง่าย

พรปีใหม่ ๒๕๖๒

พรปีใหม่

แต่กับบางพวก รักษาศีลแบบคนหัวหมอ ตีความอย่างนักกฎหมาย ตั้งระดับไว้กับตนเองว่า จะไม่ทำในสิ่งที่ทำให้ศีลขาดศีลทะลุ แต่ทำในระดับแค่ศีลหมองมัว ถ้าอยู่ในระดับนี้ เรื่องแรกที่ทำไม่ได้แน่ๆแล้วก็คือ เรื่องจิตไม่แส่ส่ายฟุ้งซ่าน ทำไม่ได้แล้ว เรื่องต่อมาที่ทำไม่ได้แล้วก็คือ เรื่องจิตที่พยายามเป็นตัวของตัวเอง ที่จะไม่ทำไปตามอำนาจของกิเลสตัณหา

กับ ๒ เรื่องนี้ ที่ทำไม่ได้แล้ว แล้วมรรคผลนนิพพานจะไปถึงได้อย่างไร ยังไม่เข้าใจเลย

พรปีใหม่ ๒๕๖๒

พรปีใหม่

จะบอกว่า ได้สิ องคุลีมาลฆ่าคนนับพัน แล้วยังจะฆ่าพระพุทธเจ้าด้วย แต่ก็ยังบรรลุธรรมได้เลย ก็จะบอกว่า ถ้าเราจับสังเกตอะไรได้อย่างหนึ่งนะ องคุลีมาล มีลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่เอื้อให้บรรลุธรรมได้ นั่นก็คือ เป็นคนที่มีสัจจะ เป็นคนที่ไม่ดื้อต่อครูบาอาจารย์ ที่ทำบาปมากมายไป ก็เพราะไปได้อาจารย์ที่ไม่ดีในตอนแรก เป็นเพราะบาปเก่าให้ผล แต่เมื่อได้บุญเก่าส่งผล ก็ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ของตน ได้กัลยาณมิตรที่ดี จึงได้บรรลุธรรม (เรื่องที่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นกัลยาณมิตรขององคุลีมาล ท่านทรงประกาศเอง ผมแค่จำคำของท่านมาเล่าสู่กันฟัง เท่านั้น)

พรปีใหม่ ๒๕๖๒

พรปีใหม่

นำมาฝาก กัลยาณธรรม ๕ ได้แก่

  • เว้นจากฆ่าสัตว์
  • เว้นจากลักทรัพย์
  • เว้นจากพูดเท็จ
  • เว้นจากดื่มสุราเมรัย และ
  • ประพฤติพรหมจรรย์คือเว้นจากเมถุนธรรม

กัลยาณธรรม มีอีกชื่อหนึ่งว่า มนุษยธรรม ผู้ใดประพฤติในกัลยาณธรรมเป็นอาจิณ (เป็นนิสัย) มีผลทำให้ เป็นผู้ที่มีชีวิตสงบสุข ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีศัตรู

พรปีใหม่ ๒๕๖๒

พรปีใหม่ ๒๕๖๒

ก็ขอให้ กัลยาณธรรม เป็นพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ กับทุกท่านเทอญ 🙏

ลุงพุฒ
วัชรพล ศิริวัฒน์
http://ณกมล.com
http://พระเจ้าตา.com
https://nakamole.com
๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

เพราะนี่คือ Your real life coach
I’m your real life coach.

Not only be an astrologer,
but also be the efficiency counselor!
ใช่เพียงหมอดูที่แม่นยำ แต่เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ได้ผล


ลุงพุฒ

ผู้บริหาร ในบริษัท IT ที่พลิกผันชีวิตมาเป็นหมอดู หันหลังให้กับการทำงานเป็นลูกจ้าง เลือกใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองมี สร้างความสำเร็จให้กับชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว ให้กับทุกๆคน