เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์ (๒/๒)

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

ในความสับสนของโหราศาสตร์ (ไม่ใช่เฉพาะโหราศาสตร์ไทย) ส่วนหนึ่งเกิดจากการคำนวณหาตำแหน่งอ้างอิงที่ผิดพลาด ทำให้การรวบรวมข้อมูลที่ได้มา เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ ก็เกิดความผิดพลาดไปด้วย ทำให้แทนที่จะกลายเป็นการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมา กลับกลายเป็นการจับแพะชนกับแกะ เพื่อหาคำอธิบายที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วให้ได้ แต่เพราะมันผิดพลาดมาตั้งแต่การตั้งสมมุติฐาน (เพราะคำนวณตำแหน่งดวงดาวผิดพลาด) ผลที่ตามมาก็คือ องค์ความรู้ที่สร้างขึ้นมา ก็ใช้ไม่ได้

ผิดพลาดจนยอมรับไม่ได้

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

ในโหราศาสตร์ตะวันตกหรือของฝรั่งนั้น ก็เกิดความผิดพลาดขึ้นจากการอ้างอิงระบบจักรราศีที่ผิด อย่างที่เขียนให้อ่านเมื่อวาน ทำให้โหราศาสตร์ฝรั่งอย่างยูเรเนี่ยน หลีกเลี่ยงไม่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับราศีมาพยากรณ์เลย เพราะเกิดการอ้างอิงข้อมูลที่ผิดเพี้ยนที่มากและรุนแรง ซึ่งลุงพุฒชอบยกตัวอย่าง ผู้ที่เกิดวันที่ ๒๘ มีนาคม ไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตาม ตำแหน่งของดาวอาทิตย์ตามระบบจักรราศีของโลกตะวันออก (ซึ่งไทยก็ใช้อยู่) จะอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นธาตุน้ำ แต่หากเป็นระบบจักรราศีของตะวันตกหรือของฝรั่ง อาทิตย์จะอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นธาตุไฟ คำถามคือ ข้อเท็จจริง (ซึ่งจะเป็นตัวตัดสิน) คืออะไร

พิสูจน์กันที่ข้อเท็จจริง

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

ลุงพุฒพูดเรื่องวันที่ ๒๘ มีนาคม กับกรณีนี้มานานหลายปี จนกระทั่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ ก็มีเจ้าชะตาที่เกิดวันที่ ๒๘ มีนาคม มาดูดวงกับลุงพุฒครับ ลุงพุฒก็เลยได้สอบถามเธอเลย โดยเล่าให้ฟังเธอฟังว่า ลุงพุฒพูดมาตลอดเวลาในเรื่องระบบจักรราศีที่เหลื่อมกันระหว่างของตะวันออกกับตะวันตก โดยยกตัวอย่างของคนที่เกิดวันที่ ๒๘ มีนาคม ซึ่งมันมีความชัดเจนตรงที่ อาทิตย์สถิตในราศีธาตุไฟหรือธาตุน้ำ เพราะธาตุไฟและธาตุน้ำ อธิบายความเป็นตัวตนของเธอที่ต่างกันไป โดยหากเธอมีอาทิตย์อยู่ในธาตุไฟ เธอจะเป็นคนใจร้อนใจกล้า แต่หากเธอมีอาทิตย์อยู่ในธาตุน้ำ เธอจะเป็นคนใจเย็นรักสงบ

พิกัดโหราศาสตร์ไทยถูกต้อง

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

บอกเธออย่างนี้ เธอก็บอกว่าเธอตอบได้เลยว่า เธอเป็นคนใจเย็น ไม่ได้เป็นคนใจร้อน และรักความสงบ ไม่ชอบความท้าทาย ชอบความสงบนิ่งๆ แม้ว่าจะต้องอยู่ในที่จำกัด อยู่ในที่ๆให้พื้นที่ส่วนตัวไม่มาก แต่ถ้าแลกกับความสงบ เธอก็รู้สึกว่าเป็นสุข รู้สึกว่ามีชีวิตที่มั่นคง ลุงพุฒจึงบอกเธอว่า เธอเป็นพยานที่สำคัญมากสำหรับกรณีนี้ เพราะมันพิสูจน์ในสิ่งที่ลุงพุฒบอกกล่าวมาตลอดว่า ระบบจักรราศีของโหราศาสตร์ตะวันตกนั้น ใช้พยากรณ์ไม่ได้ ซึ่งจริงๆก็ไม่มีความจำเป็นต้องพิสูจน์หรอกครับ เพราะโหราศาสตร์ของฝรั่งอย่างยูเรเนี่ยนก็ทำตัวเป็นพยานที่ดี เนื่องจากไม่ใช้จักรราศีในการพยากรณ์เลย แม้แต่น้อย

การคำนวณที่ผิดพลาดในโหราศาสตร์ไทย 

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

แต่ในโหราศาสตร์ไทย ก็ยังมีความวุ่นวายสับสนกันเยอะเหมือนกัน เนื่องจากประเทศไทยใช้การคำนวณตามตำราสุริยยาตรา หรือคัมภีร์สุริยยาตร์ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีการคำนวณตำแหน่งดวงดาวที่ค่อนข้างนานแล้ว ทำให้วิธีการคำนวณดวงดาวดังกล่าว คำนวณไปถึงเพียงดาวมฤตยู หรือดาวยูเรนัสเท่านั้น ซึ่งก็ผ่านมานานเป็นเวลากว่า ๒๐๐ ปี (นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวยูเรนัสเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๓๒๔) ซึ่งก็คือประมาณ ๑ ปี เศษ ก่อนที่จะมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมา ก็กว่า ๒๐๐ ปี มาแล้ว

การคำนวณทางดาราศาสตร์ ต้องอัพเดต

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

ลุงพุฒเข้าใจว่า คัมภีร์สุริยยาตร์นั้น คงจะสร้างขึ้นหลังจากนั้นไม่นานนัก น่าจะก่อนที่นักดาราศาสตร์จะค้นพบดาวเนปจูนในปี พ.ศ.๒๓๘๙ (ซึ่งการค้นพบดาวเนปจูนนั้นเกิดจากการที่ ดาวยูเรนัส หรือ ดาวมฤตยู มีวงโคจรที่ผิดไปจากการคำนวณ ทำให้คาดหมายว่า น่าจะมีดาวอีกดวงหนึ่งที่ส่งแรงดึงดูดรบกวนการโคจรของดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยู) ทำให้สามารถคำนวณหาตำแหน่งของดาวเนปจูนได้ก่อนที่จะมีการค้นพบ (จริงๆก็คือ ใช้การเบี่ยงเบนในวงโคจรของดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยู คำนวณหาตำแหน่งของดาวเนปจู แล้วจึงส่องกล้องค้นหา โดยต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของสมัยนั้น คือ กล้องโทรทัศน์ขนาดยักษ์ (จริงๆแล้ว ดาวเนปจูนเป็นดาวที่ถูกค้นพบโดยกาลิเลโอตั้งแต่ พ.ศ. ๒๑๕๖ แล้ว แต่กาลิเลโอกลับเข้าใจผิดคิดว่าเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกล เพราะเป็นดาวที่แทบไม่เคลื่อนที่เลย ซึ่งลักษณะอย่างนี้ ก็สะท้อนความหมายของดาวเนปจูนด้วยครับว่า หมายถึงปกปิดซ่อนเร้นไม่เปิดเผย ที่โหราศาสตร์ไทยประยุกต์ใช้อยู่ครับ)

แม้แต่ดาราศาสตร์ในยุคปัจจุบัน

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

และอีกประการที่ลุงพุฒอยากจะบอกก็คือ แม้แต่ในยุคปัจจุบัน ลุงพุฒเคยได้สูตรคำนวณตำแหน่งของดาวพลูโต ซึ่งเป็นสูตรสมการที่สร้างขึ้นมาเพื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ เมื่อราวๆ ๔๐ ปี ก่อน ในยุคที่โลกมีเครื่องคำนวณชั้นยอด มีกล้องโทรทัศน์ชั้นเยี่ยม แต่ด้วยการเก็บข้อมูลที่น้อยเกินไป ก็ทำให้สูตรคำนวณการโคจรของดาวพลูโตที่ได้จากสมัยนั้น ก็มีความคลาดเคลื่อน แต่ก็ถูกตรวจจับได้เร็ว เพราะเพียงระยะเวลา ๒๐ ปี ก็มีการเปลี่ยนแปลงสูตรคำนวณของดาวพลูโตใหม่ เปลี่ยนแปลงใหม่หมด แม้แต่ลักษณะการโคจรของดาวพลูโตด้วย ในสมการที่เห็น รู้เลยว่า Assumption ที่เคยใช้ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ นั้น ผิดหมด ทำให้เข้าใจได้ว่า ในทางดาราศาสตร์ สูตรสมการคำนวณวงโคจรของดวงดาวทั้งหลาย ต้องใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลเป็นเวลาที่นานมากๆ ดังนั้น หากเป็นยุคโบราณซึ่งเครื่องมือวัดมีความละเอียดต่ำมากๆ คงต้องใช้ระยะเวลานับร้อยๆปี กว่าจะรู้ว่ามันผิดพลาด และแก้ไขสูตรคำนวณ

ดังนั้น ภาคคำนวณ อย่าใช้ของเก่าโบราณ

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

ดังนั้น คัมภีร์การคำนวณตำแหน่งดวงดาวที่ใช้กันมานานๆนับร้อยๆปี จากเทคโนโลยีโบราณ ย่อมให้เกิดความผิดพลาดได้อย่างชัดเจน เมื่อผ่านระยะเวลามานานๆ เพราะความผิดพลาดจากการคำนวณ มันเป็นความผิดพลาดสะสม (ลองนึกภาพการวิ่งแข่งระยะ ๑,๕๐๐ เมตร ที่มีการวิ่งรอบสนามหลายๆรอบก็ได้ครับ ในการแข่งขันโอลิมปิคส์เรามักเห็น คนที่วิ่งที่ ๑ มักวิ่งไล่หลัง หรือแซงคนที่วิ่งที่โหล่ได้ หรือที่เรียกกันว่า “น็อครอบ” นั่นล่ะครับ ถ้าคำนวณผิดเรื่อยๆ วันละเล็กวันละน้อย มันก็จะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ จนกลายไปเป็นความผิดพลาดมหาศาล)

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

เป็นสิงห์ หรือเป็นกันย์

แต่ถึงแม้กระนั้น คัมภีร์สุริยยาตร์นั้น ยังมีความถูกต้องอยู่ กับการคำนวณหาตำแหน่งของพระอาทิตย์ (จริงๆก็คือ การคำนวณหาตำแหน่งของโลกในสุริยจักรวาล นั่นล่ะครับ) ทั้งนี้เนื่องจากว่า โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เกือบเป็นวงกลมนะครับ ไม่ได้เป็นวงรีเหมือนกับดาวอื่นๆที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์ออกไป แต่โคจรเกือบเป็นวงกลมเลย ซึ่งการโคจรในลักษณะนี้ ทำให้แทบไม่มีความผิดพลาดจากการคำนวณ ที่จะสะสมไปเป็นการคำนวณที่ให้ความผิดพลาดที่รุนแรงเลย แต่ปัญหาจะมีอยู่ หากว่า เป็นการคำนวณหาตำแหน่งของพระอาทิตย์ ที่อยู่ในตำแหน่งหมิ่นเหม่ตรงรอยต่อระหว่างจักรราศี ซึ่งในเรื่องนี้ การจะวัดกันว่า ใครให้การคำนวณได้ถูกต้อง ก็ต้องไปดูที่ ใครมีคำพยากรณ์ที่สอดคล้องกับความจริงชนิดละเอียดเป๊ะๆครับ ซึ่งเรื่องนี้ จะเขียนต่อไปในวันพรุ่งนี้

หมายเหตุ

  • เฟซบุ๊คส่วนตัวบัญชีเดิมของลุงพุฒถูกปิดไป เพราะไปแชร์ข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรีย และมีภาพผู้ก่อการร้ายติดไปด้วย ทำให้เฟซบุ๊คมองว่า เป็นผู้สนับสนุนความรุนแรง ก็เลยเปิดเฟซบุ๊คใหม่ขึ้นมา ที่นี่น ครับ https://www.facebook.com/Vacharaphol.Sirivat.Tuek ในชื่อภาษาไทย วัชรพล ศิริวัฒน์ (แต่มีใครก็ไม่ทราบ ไปเปิดเฟซบุ๊คในชื่อนี้ด้วยเหมือนกัน ดังนั้น คลิ้กที่ลิงค์เลยครับ ไม่ต้องไป Search หาในเฟซบุ๊คครับ) หากท่านใดเคยเป็น friend กันมาก่อน ก็รบกวนขอให้ช่วย add friend กันใหม่ นะครับ
  • ลุงพุฒไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของหมอดูดังที่มีรายการทางทีวีนะครับ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๗:๐๔ น. มีผู้หญิงโทรศัพท์มาหาลุงพุฒ ว่าเป็นลูกศิษย์ของหมอดูดังที่มีรายการทางทีวี มีชื่อของลุงพุฒ และเบอร์โทรศัพท์ ไปปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของเขา แต่ลุงพุฒถามชื่อเว็บไซต์ไม่ทัน เธอวางหูไปเสียก่อน ไม่งั้นจะเข้าไปดูสักหน่อยแล้วครับ ว่าเขาเข้าใจผิดหรืออย่างไร แต่ถึงกระนั้น ก็ขอประกาศไว้ก่อนตรงนี้เลยนะครับ

เว็บแอพพลิเคชั่น พระเจ้าตา http://พระเจ้าตา.com หรือ https://nakamole.com/prajaota อ่านรายละเอียด

พระเจ้าตา

เว็บแอพ พระเจ้าตา

attached:– ตัวอย่างของผู้ที่ใช้แล้วได้ประโยชน์ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1711096688934968
– ตัวอย่างของการใช้เว็บแอพ “พระเจ้าตา” แล้วเหมือนกับที่มาดูดวงกับลุงพุฒเอง https://www.facebook.com/nakamole/posts/1715863745124929
– แนวคิดในการเลือกใช้งาน https://www.facebook.com/nakamole/posts/1709168349127802
– ที่มาของชื่อ “พระเจ้าตา” https://www.facebook.com/nakamole/posts/1712421538802483
– ประโยชน์ที่จะได้รับ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1710138302364140
– เว็บแอพพลิเคชั่น “พระเจ้าตา” https://www.nakamole.com
– สป็อต เว็บแอพพลิเคชั่น “พระเจ้าตา” https://youtu.be/OZkQ3KJp30w
– รวมคำพยากรณ์ดวงโลกที่ถูกต้องทั้ง ๙ ครั้ง ในรอบ ๒ ปี ที่ผ่านมา (เรียงลำดับคำพยากรณ์ล่าสุดขึ้นก่อน) https://www.facebook.com/nakamole/posts/1476537639057542:0

ลุงพุฒ
วัชรพล ศิริวัฒน์
http://ณกมล.com
http://พระเจ้าตา.com
https://nakamole.com
๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

เพราะนี่คือ Your real life coach
I’m your real life coach.

Not only be an astrologer,
but also be the efficiency counselor!
ใช่เพียงหมอดูที่แม่นยำ แต่เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ได้ผล

ผลงานคำพยากรณ์ในอดีต

ยืนยันพยากรณ์เศรษฐกิจไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ปี สถานการณ์ปัจจุบันยืนยันคำพยากรณ์ว่าถูกต้องมาตลอด
https://www.facebook.com/nakamole/posts/2503033333074629

คำพยากรณ์ว่าเงินหยวนจะชนะ เมื่อจอร์จโซรอสประกาศจะโจมตีค่าเงินหยวน ช่วงระหว่าง มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1095958550448788 เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

การติดตามผล เพื่อยืนยันว่าคำพยากรณ์นั้นถูกต้อง
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1106463856064924 เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

ผลงานคำพยากรณ์เศรษฐกิจไทย พ.ศ.๒๕๖๐
คำพยากรณ์ช่วยปีใหม่ ว่าปีนี้เศรษฐกิจจะโต ทั้งของไทยและของโลก
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1368139916563982

คำพยากรณ์ก่อนสิ้นไตรมาสสอง ว่าครึ่งปีหลังของ พ.ศ.๒๕๖๐ เศรษฐกิจไทยจะดีกว่าครึ่งปีแรก https://www.facebook.com/nakamole/posts/1544898385554800

คำพยากรณ์ว่าผู้เป็นแม่จะรอด (จากคดียาเสพติด โดยดูจากดวงลูกทีเพิ่งเกิด เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ อัยการสั่งไม่ฟ้อง ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1589102371134401


https://www.facebook.com/nakamole/posts/1409116599132980

คำพยากรณ์ดวงโลก พ.ศ.๒๕๖๐
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1363469677031006

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลก ๖ ครั้ง ในรอบ ๑ ปีเศษ ของลุงพุฒที่ไม่มีผิดเลย รายละเอียดมีอยู่ในลิงก์นี้ครับ
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1237349056309736

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลกครั้งที่ ๗ ในรอบ ๑ ปีเศษ ที่พยากรณ์ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
https://www.facebook.com/nakamole/videos/1253762904668351


(อธิบายเพิ่ม https://www.facebook.com/nakamole/posts/1303809362997038)

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลกครั้งที่ ๘ ในรอบ ๑ ปีเศษ ที่พยากรณ์ว่า FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ล่วงหน้าประมาณ ๔๒ วัน
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1297557853622189

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลกครั้งที่ ๙ ในรอบ ๒ ปี ที่พยากรณ์ว่าจะเกิดวิกฤติ จะเกิดภัยพิบัติ ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

คำพยากรณ์ว่าบ้านเมืองของเรา จะเปลี่ยนผ่านไปได้ด้วยดี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1278462128865095


ลุงพุฒ

ผู้บริหาร ในบริษัท IT ที่พลิกผันชีวิตมาเป็นหมอดู หันหลังให้กับการทำงานเป็นลูกจ้าง เลือกใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองมี สร้างความสำเร็จให้กับชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว ให้กับทุกๆคน