โหราศาสตร์กับโลกสมัยใหม่ (๒/๒)

โหราศาสตร์กับโลกสมัยใหม่

โหราศาสตร์กับโลกสมัยใหม่

โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เหตุเพราะเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร นับจากที่เริ่มมีการให้ใช้โปรโตคอล TCP/IP กับประชาชน โดยเริ่มจากที่มหาวิทยาลัยใช้ระหว่างกัน ก่อให้เกิดแนวคิดการสร้าง Web Server โดย Netscape และมีการสร้างภาษา Html ขึ้นมา พร้อมๆกับที่ Computer มีราคาถูกลงมาก ซึ่งรวมไปถึง Server ด้วย ที่แต่ก่อนเราต้องใช้เครื่องระดับ Mainframe เพื่อรองรับงานระดับองค์กร ซึ่งแพงมาก แต่เมื่อ Server มีราคาถูกลงมากๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์สำหรับ Server อย่างตระกูล Unix ที่ก่อให้เกิด Linux ด้วย (แต่ก่อน Unix แพงมากครับ) เรื่อยมาจนถึงการเกิดเทคโนโลยี Cloud ในปัจจุบัน ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านนี้ถูกลงมาก จึงเกิดความแพร่หลายของการสร้าง Media Conten ในรูปแบบต่างๆ เรื่อยมาจนกระทั่งเกิด Social Media Application ในหลากหลายรูปแบบอย่างในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในห้วงเวลาประมาณ ๒๐ – ๓๐ ปี ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลทำให้เกิดคำถามว่า แล้วองค์ความรู้ในโหราศาสตร์ไทย อย่างที่เราบันทึกจดจารกันมานับร้อยๆปี จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ หรือถ้ามี อะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปกันบ้าง

หมายเหตุ ท่านที่เป็น Friend กับลุงพุฒ ในเฟซบุ๊คส่วนตัว ( Vacharaphol Sirivat https://www.facebook.com/vacharaphol.sirivat) รบกวน add มาใหม่นะครับ ที่ วัชรพล ศิริวัฒน์https://www.facebook.com/Vacharaphol.Sirivat.Tuek เพราะบัญชีเดิมถูกระงับการใช้ไป เพราะไปแชร์ข่าวสงครามในซีเรีย แล้วกลายเป็นว่า ไปสนับสนุนผู้ก่อการร้ายหรือความรุนแรงนะครับ (หากหาด้วยชื่อจะพบว่ามี ๒ บัญชี ที่สะกดเหมือนกัน ไม่ทราบว่ามีใครไปตั้งชื่อบัญชีเฟซบุ๊คไว้อย่างนั้นนะครับ ไม่ใช่ลุงพุฒ ใช้วิธีกดลิงค์เข้าไปเลย จะง่ายกว่าครับ

ลุงพุฒ วัชรพล ศิริวัฒน์

เปิดสอนหลักสูตรวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์
สอนจนดูเป็น! คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด

องค์ประกอบแห่งความสำเร็จ

โหราศาสตร์กับโลกสมัยใหม่

โหราศาสตร์กับโลกสมัยใหม่

อย่างแรกที่ต้องมองอย่างเข้าใจก็คือ องค์ประกอบของความสำเร็จมันเปลี่ยนแปลงไปแน่ๆ จากเดิมที่สังคมไทยอยู่กับระบบอุปถัมภ์ อยู่กับระบบเจ้าขุนมูลนายมาหลายร้อยปี และแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ แต่นั่นก็เป็นเพียงการถ่ายเทอำนาจจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปเป็นอำนาจในมือคณะราษฎร์ ซึ่งก่อให้เกิดการทำรัฐประหารกันไม่ว่างเว้น เพราะไม่มีใครยอมใคร และเป็นสัญลักษณ์ว่า อำนาจยังคงอยู่ในคณะบุคคล หรือที่เรียกว่า คณาธิปไตย ซึ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่ปราชญ์กรีกจะจินตนาการถึง ซึ่งหมายถึงการคุมอำนาจไว้อยู่ในมือของคนกลุ่มเล็กๆ ซึ่งไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นกลุ่มคนประเภทไหน จะเป็นเจ้าขุนมูลนาย หรือจะเป็นชนชั้นสูงชนชั้นนำ หรือจะเป็นกลุ่มนักการเมืองที่เป็นมรดกตกทอดจากตนไปถึงลูกหลาน ผูกขาดอำนาจการเมืองไว้ หรือแม้แต่จะเป็นนักธุรกิจการเมือง ที่สืบทอดอำนาจกันไปตามสายสนกลในที่ตนมีในธุรกิจ

เลือกคนนี้จะสมหวัง หรือจะทุกข์ ?
ครอบครัววุ่นวายจัง ทำอย่างไรดี ?
ใช้เว็บแอพพลิเคชั่น “พระเจ้าตา” สิครับ

ในโหมด “คนโสด” “พระเจ้าตา” มีคำแนะนำที่บอกว่า
ห้วงเวลาไหน ที่จะมีคนดี ที่เป็นคนดีของเรา กำลังเข้ามา

ในโหมด “มีคู่แล้ว” “พระเจ้าตา” มีคำแนะนำสำหรับการจัดการกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี สร้างความรู้สึกดีๆต่อกัน ในครอบครัว ในทุกๆวัน

เว็บแอพพลิเคชัน พระเจ้าตา

เว็บแอพพลิเคชัน พระเจ้าตา

ใช้เว็บแอพ พระเจ้าตา ดูดวงความรัก แบบ ออนไลน์  คำพยากรณ์ตามข้อเท็จจริงทางโหราศาสตร์ พร้อมคำแนะนำวิธีรับมือกับสถานการณ์  ตามวิธีการของโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ เพื่อหลีกลี้หนีไกลจากความรักที่จะมาพร้อมปัญหา ไม่ว่าจะเป็นคนโสดที่กำลังมองหาคู่ หรือเป็นคู่รักที่ได้ตัดสินใจจะคบหากัน หรือตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว  ก็สามารถใช้เว็บแอพพระเจ้าตาได้
 – คนโสดใช้เพื่อช่วยคัดกรองคนที่เข้ามา ในเวลาไหน จะดีหรือร้าย จะส่งเสริมหรือทำลายชีวิตเรา
– คนที่มีคู่แล้ว ใช้เป็นที่ปรึกษาเพื่อวางแผนสำหรับการสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทั้งความรักและชีวิตรวมทั้งการเงินให้มั่นคงยั่งยืน

ผูกดวงด้วยการคำนวณตามวิธีของดาราศาสตร์สากล เฉกเช่นเดียวกันกับ โปรแกรม ” ลัคนา ” สแกนดวงดาวบนท้องฟ้าทุกวัน
ทำความเข้าใจ วิธีการใช้งาน เว็บแอพ พระเจ้าตา ที่นี่

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป

โหราศาสตร์กับโลกสมัยใหม่

โหราศาสตร์กับโลกสมัยใหม่

ก็เพิ่งจะมีในห้วงเวลาที่ Social Media ที่แข็งแกร่งมากขึ้น ทำให้ประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงในระบอบการปกครอง สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้โดยตรง สามารถสื่อสารกัน ๒ ทางได้ ทำให้สื่อสารมุมมอง ความคิด ความต้องการ ของตนเอง รวมทั้งการรวมกลุ่มร่วมกับผู้ที่มีแนวความคิดคล้ายๆกันได้ เป็นการประสานกันเชิงเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ก่อนที่เป็นเพียงผู้รับสาส์น และถูกชี้นำความคิดจากผู้ที่ควบคุมสื่อเอาไว้ในมือ ทั้งรัฐและเอกชน มันทำให้เกิดการทำลายระบบโครงสร้างที่มีมานานหลายร้อยปี และการทำลายระบบโครงสร้างนี้ มันทำลายระบบอุปถัมภ์แต่เดิม แต่มันกลายเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนที่มีความสามารถขึ้นมาแทน คนที่มีความสามารถที่ไม่ต้องการการอุปถัมภ์จากใคร หากแต่ต้องการเพียงโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพของตนเอง เท่านั้นเอง

โหราศาสตร์ก็ต้องปรับตัว

โหราศาสตร์กับโลกสมัยใหม่

โหราศาสตร์กับโลกสมัยใหม่

ถ้าถามว่า เมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างนี้ (ซึ่งก็รวมในประเทศไทยด้วย) แล้ว มันเกี่ยวอะไรกับโหราศาสตร์ล่ะหรือ ก็ต้องตอบว่า มีผลเยอะมากครับ แต่ถ้ายังไงก็ลองกลับไปทบทวนอ่านตอนแรกก่อนนะครับ พอดีลุงพุฒเขียนเอาไว้หลายวันก่อนแล้ว แล้วก็ติดงานบางอย่างที่ติดพันกันอย่างหนัก ทำให้ไม่มีเวลามาเขียนต่อ ก็เพิ่งจะมีเวลาในวันนี้ล่ะครับ ที่จะได้มาเขียนต่อตอนที่สองให้จบ เหตุที่เขียนเรื่องนี้ก็เพราะ ไม่ใช่เพียงลุงพุฒจับตามองความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้มานานแล้วนะครับ แต่เพราะมีกรณีตัวอย่างที่เข้ามาให้เห็น และยืนยันในสิ่งที่ตนเองคิดคาดไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจริงๆในอดีตก็เคยเห็นมาเยอะเหมือนกันครับ แต่ในตอนนั้นภาพมันยังไม่ชัดมากเท่ากับในช่วงนี้เท่านั้นเอง โหราศาสตร์ กับโลกสมัยใหม่ (๑/๒) http://bit.ly/32Z1Si6

นิยามความสำเร็จ ก็ต่างกัน

โหราศาสตร์กับโลกสมัยใหม่

โหราศาสตร์กับโลกสมัยใหม่

โหราศาสตร์ไทยแต่เก่าก่อน ให้ค่านิยมไว้ว่า หากมีดาวพฤหัสบดีที่ดีแล้ว ชีวิตนี้สบาย มีแต่ความสุขความเจริญ เพราะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ (สังเกตมั้ยครับว่า มีคีย์เวิร์ด “อุปถัมภ์” อยู่ด้วย) แต่ในห้วงเวลาประมาณ ๒๐ – ๓๐ ปี ที่ผ่านมา ที่ลุงพุฒเฝ้าสังเกตผู้คนรอบข้างของตนเองมาเยอะ ก็จะพบว่า ผู้คนที่มีดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่ดี มักขาดศักยภาพในการแข่งขัน ไม่ค่อยมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรค เข้าข่ายรักสบายเสียมากกว่า ซึ่งหากเราศึกษาเข้าไปในจิตใจของเขา อ่านจิตใจของเขาได้ เราจะรู้เลยว่า จิตใจของเขาคล้ายกับคนที่เป็นเทวดา คือ มีความสุขอยู่แล้ว ความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเขานี่ล่ะ มันทำให้เขารู้สึกว่า ชีวิตอย่างทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้ว ไม่เห็นต้องทำอะไรให้มันมากไปกว่านี้ ทำให้คนที่มองจากภายนอก ก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนเรื่อยเปื่อย รักสบาย ปล่อยเวลาให้ผ่านไปวันๆ ไม่ขยันขันแข็ง ไม่แสวงหาโอกาสใหม่ๆ เฉื่อยชา อะไรทำนองนั้น

ก็ทำให้นิยามความเก่ง ก็ต่างกัน

แต่ในขณะเดียวกัน กับดวงของคนที่เรียกว่า “ดวงไม่ดี” ตามนิยามของโหราศาสตร์ไทย หลายๆคนกลับมีชีวิตจริงที่มีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไม่น้อย (แต่ก็มีทั้งพัฒนาแบบผิดกฎหมาย และพัฒนาแบบถูกกฎหมาย) หลายคนมีรายได้ปีละหลายร้อยล้านบาท บางคนมีเงินเป็นหมื่นล้านบาท เลยทีเดียว และทั้งหมดเหล่านั้น ไม่ได้มีเงินเข้ามาเพราะพฤหัสบดีแต่อย่างใด แต่หากเข้ามาจากดาวอื่นๆ ซึ่งเป็นดาวที่บ่งชี้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถ

ต้องใช้ความสามารถ แทนการอุปถัมภ์

โหราศาสตร์กับโลกสมัยใหม่

โหราศาสตร์กับโลกสมัยใหม่

เท่าที่เห็นมา บุคคลเหล่านี้มักมีดาวอาทิตย์ที่ดี มีดาวจันทร์ที่ดี มีดาวพุธที่ดี มีดาวราหูที่ดี มีดาวเนปจูนที่ดี (ดาวเนปจูน โหราศาสตร์ไทยไม่ได้ใช้ มีแค่ดาวมฤตยูเท่านั้น) เป็นด้านหลัก และไม่ได้มีแค่ดาวดวงใดดวงหนึ่งที่ดีเท่านั้น แต่มักมีมากกว่า ๒ ขึ้นไป (คือ ต้องมี ๓) แต่ตัวหลักๆกลับเป็นดาวอาทิตย์ครับ ซึ่งจะว่าไป หากไปพลิกดูตำราโหราศาสตร์ไทย เราก็จะพบว่า หากเห็นดาวอาทิตย์ดี ก็จะทำนายกันแต่เรื่องการมียศมีศักดิ์หรือเป็นข้าราชการเท่านั้น โดยไม่ได้นึกถึงการเป็นเจ้าของกิจการเลย ซึ่งเจ้าชะตารายที่ทำให้ลุงพุฒตั้งใจะเขียนเรื่องนี้ เป็นผู้ที่มีดาวอาทิตย์ดี ดาวจันทร์ดี ดาวราหูดี แต่ดาวพฤหัสบดีเสีย เขาค้าขายแบบตรงไปตรงมาไม่ได้โกงด้วยซ้ำไป แต่สร้างความร่ำรวยได้ โดยเฉพาะในปีก่อน รายได้พุ่งพรวดจาก ๑๐๐ ล้านบาท ไปเป็น ๓๐๐ ล้าน บาท โดยที่ไม่เข้าใจตัวเองว่า ทำได้อย่างไร แต่ลุงพุฒก็สรุปให้เจ้าชะตาไปว่า ที่ทำได้ก็เพราะเขาเป็นคนที่รักความก้าวหน้า ชอบมองหาโอกาสใหม่ๆ เป็นคนที่รู้ใจลูกค้า และเป็นนักการตลาดที่ดี เป็นนักวิเคราะห์และวางแผนได้ดี ไม่ได้หยุดอยู่กับความสำเร็จเดิมๆที่ตนเองมี ซึ่งทั้งหมดนั้นทำให้เขาสามารถสร้างธุรกิจของเขาขึ้นมาได้ ในขณะที่คนอื่นๆเอาแต่พร่ำบ่นว่า เศรษฐกิจไม่ดี แต่ธุรกิจของเขากลับเติบโตมาได้อยู่เรื่อยๆ ทั้งนี้ก็เพราะความสามารถของเขาเอง ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่อ่านดวงให้เขาเข้าใจในตัวเขา มีอยู่ในโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ทั้งหมดแล้ว

ซึ่งมีอยู่แล้วในโหราศาสตร์ไทยประยุกต์

โหราศาสตร์กับโลกสมัยใหม่

โหราศาสตร์กับโลกสมัยใหม่

และลุงพุฒอยากกระซิบไว้อีกด้วยว่า เวลาที่ลุงพุฒหาฤกษ์คลอดให้กับเด็กคนไหน ลุงพุฒก็จะวางฤกษ์คลอดไว้ให้ด้วยหลักดังกล่าว (และจะอุดร่องรอยของปัญหาไว้ให้ดีกว่าที่เห็นในดวงของเขาด้วย ในเรื่องนี้ คุณพ่อท่านหนึ่งถึงขนาดบอกว่า ลูกชายที่ลุงพุฒหาฤกษ์คลอดให้ เป็นเด็กที่มีทักษะเอาตตัวรอดสูงมาก ที่โรงเรียนเป็นเด็กที่มีคุณครูรักทั้งโรงเรียน) ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์กับตัวเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองเท่านั้น แต่เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติด้วย เพราะหากประเทศชาติมีประชากรที่มีคุณสมบัติแบบนี้มากๆ ประเทศชาติก็เจริญล่ะครับ นี่รวมทั้งการเปลี่ยนดวงด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่หาฤกษ์คลอดแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับ

หมายเหตุ

  • เฟซบุ๊คส่วนตัวบัญชีเดิมของลุงพุฒถูกปิดไป เพราะไปแชร์ข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรีย และมีภาพผู้ก่อการร้ายติดไปด้วย ทำให้เฟซบุ๊คมองว่า เป็นผู้สนับสนุนความรุนแรง ก็เลยเปิดเฟซบุ๊คใหม่ขึ้นมา ที่นี่น ครับ https://www.facebook.com/Vacharaphol.Sirivat.Tuek ในชื่อภาษาไทย วัชรพล ศิริวัฒน์ (แต่มีใครก็ไม่ทราบ ไปเปิดเฟซบุ๊คในชื่อนี้ด้วยเหมือนกัน ดังนั้น คลิ้กที่ลิงค์เลยครับ ไม่ต้องไป Search หาในเฟซบุ๊คครับ) หากท่านใดเคยเป็น friend กันมาก่อน ก็รบกวนขอให้ช่วย add friend กันใหม่ นะครับ
  • ลุงพุฒไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของหมอดูดังที่มีรายการทางทีวีนะครับ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๗:๐๔ น. มีผู้หญิงโทรศัพท์มาหาลุงพุฒ ว่าเป็นลูกศิษย์ของหมอดูดังที่มีรายการทางทีวี มีชื่อของลุงพุฒ และเบอร์โทรศัพท์ ไปปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของเขา แต่ลุงพุฒถามชื่อเว็บไซต์ไม่ทัน เธอวางหูไปเสียก่อน ไม่งั้นจะเข้าไปดูสักหน่อยแล้วครับ ว่าเขาเข้าใจผิดหรืออย่างไร แต่ถึงกระนั้น ก็ขอประกาศไว้ก่อนตรงนี้เลยนะครับ

เว็บแอพพลิเคชั่น พระเจ้าตา http://พระเจ้าตา.com หรือ https://nakamole.com/prajaota อ่านรายละเอียด

พระเจ้าตา

เว็บแอพ พระเจ้าตา

attached:– ตัวอย่างของผู้ที่ใช้แล้วได้ประโยชน์ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1711096688934968
– ตัวอย่างของการใช้เว็บแอพ “พระเจ้าตา” แล้วเหมือนกับที่มาดูดวงกับลุงพุฒเอง https://www.facebook.com/nakamole/posts/1715863745124929
– แนวคิดในการเลือกใช้งาน https://www.facebook.com/nakamole/posts/1709168349127802
– ที่มาของชื่อ “พระเจ้าตา” https://www.facebook.com/nakamole/posts/1712421538802483
– ประโยชน์ที่จะได้รับ https://www.facebook.com/nakamole/posts/1710138302364140
– เว็บแอพพลิเคชั่น “พระเจ้าตา” https://www.nakamole.com
– สป็อต เว็บแอพพลิเคชั่น “พระเจ้าตา” https://youtu.be/OZkQ3KJp30w
– รวมคำพยากรณ์ดวงโลกที่ถูกต้องทั้ง ๙ ครั้ง ในรอบ ๒ ปี ที่ผ่านมา (เรียงลำดับคำพยากรณ์ล่าสุดขึ้นก่อน) https://www.facebook.com/nakamole/posts/1476537639057542:0

ลุงพุฒ
วัชรพล ศิริวัฒน์
http://ณกมล.com
http://พระเจ้าตา.com
https://nakamole.com
๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

เพราะนี่คือ Your real life coach
I’m your real life coach.

Not only be an astrologer,
but also be the efficiency counselor!
ใช่เพียงหมอดูที่แม่นยำ แต่เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ได้ผล

ผลงานคำพยากรณ์ในอดีต

ยืนยันพยากรณ์เศรษฐกิจไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ปี สถานการณ์ปัจจุบันยืนยันคำพยากรณ์ว่าถูกต้องมาตลอด
https://www.facebook.com/nakamole/posts/2503033333074629

คำพยากรณ์ว่าเงินหยวนจะชนะ เมื่อจอร์จโซรอสประกาศจะโจมตีค่าเงินหยวน ช่วงระหว่าง มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1095958550448788 เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

การติดตามผล เพื่อยืนยันว่าคำพยากรณ์นั้นถูกต้อง
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1106463856064924 เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

ผลงานคำพยากรณ์เศรษฐกิจไทย พ.ศ.๒๕๖๐
คำพยากรณ์ช่วยปีใหม่ ว่าปีนี้เศรษฐกิจจะโต ทั้งของไทยและของโลก
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1368139916563982

คำพยากรณ์ก่อนสิ้นไตรมาสสอง ว่าครึ่งปีหลังของ พ.ศ.๒๕๖๐ เศรษฐกิจไทยจะดีกว่าครึ่งปีแรก https://www.facebook.com/nakamole/posts/1544898385554800

คำพยากรณ์ว่าผู้เป็นแม่จะรอด (จากคดียาเสพติด โดยดูจากดวงลูกทีเพิ่งเกิด เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ อัยการสั่งไม่ฟ้อง ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1589102371134401


https://www.facebook.com/nakamole/posts/1409116599132980

คำพยากรณ์ดวงโลก พ.ศ.๒๕๖๐
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1363469677031006

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลก ๖ ครั้ง ในรอบ ๑ ปีเศษ ของลุงพุฒที่ไม่มีผิดเลย รายละเอียดมีอยู่ในลิงก์นี้ครับ
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1237349056309736

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลกครั้งที่ ๗ ในรอบ ๑ ปีเศษ ที่พยากรณ์ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
https://www.facebook.com/nakamole/videos/1253762904668351


(อธิบายเพิ่ม https://www.facebook.com/nakamole/posts/1303809362997038)

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลกครั้งที่ ๘ ในรอบ ๑ ปีเศษ ที่พยากรณ์ว่า FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ล่วงหน้าประมาณ ๔๒ วัน
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1297557853622189

ผลงานการพยากรณ์ดวงโลกครั้งที่ ๙ ในรอบ ๒ ปี ที่พยากรณ์ว่าจะเกิดวิกฤติ จะเกิดภัยพิบัติ ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

คำพยากรณ์ว่าบ้านเมืองของเรา จะเปลี่ยนผ่านไปได้ด้วยดี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
https://www.facebook.com/nakamole/posts/1278462128865095


ลุงพุฒ

ผู้บริหาร ในบริษัท IT ที่พลิกผันชีวิตมาเป็นหมอดู หันหลังให้กับการทำงานเป็นลูกจ้าง เลือกใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองมี สร้างความสำเร็จให้กับชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว ให้กับทุกๆคน