ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตกวาระ ๓

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตกวาระ ๓

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตกวาระ ๓ ด้วย ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล รวมถึง ส.ว. ไม่สนับสนุนให้ผ่านร่างในวาระ ๓ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญ อันแสดงให้เห็นถึง การสถาปนาความมั่นคงให้กับราชอาณาจักไทย

พลิกชีวิต เป็นท็อปเซลส์

ท็อปเซลส์

ท็อปเซลส์ ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาโดยง่ายๆ โดยปกติแล้ว ต้องใช้ความพยายามกันอย่างหนัก แต่ในกรณีนี้ หลังเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง แววก็ฉายมา ก็แปลกดีครับ พลิกชีวิตเป็นท็อปส์เซลในเวลาที่ไม่นานเลย ภรรยาเพิ่งมานั่งเล่าให้ลุงพุฒฟัง

สุริยคราส จันทร์ดับ

จันทร์ดับ แรงขนาดนี้

จันทร์ดับ เป็นคำๆหนึ่งที่มีมาคู่กับโหราศาสตร์ไทย วันจันทร์ดับบางวัน อาจเป็นวันสุริยคราสด้วย ซึ่งคนไทยแต่ก่อนกริ่งเกรงกันนัก แล้วความจริงคือ