ชะตากรรม และการเปลี่ยนดวง

ชะตากรรม และการเปลี่ยนดวง

ชะตากรรม และการเปลี่ยนดวง

สงสัยมานานแล้ว คำว่า “ชะตากรรม” จริงๆแปลว่าอะไร (ไม่เอาความหมายที่ใช้กันในปัจจุบัน เพราะบางที มันถูกใช้กันจนความหมายผิดเพี้ยนไปจากความหมายเดิม เช่นคำว่า “น่าเวทนา” คำว่าเวทนาในที่นี้ แปลผิดไปจากความหมายเดิมในพระพุทธศาสนา “เวทนา” มีความหมายไปคนละอย่างกันเลย)

อ้างอิงจากเพจบ้านหมอดูวัชรพล https://www.facebook.com/nakamole/posts/330897561725991

ฮึดมาหลายรอบ แต่วันนี้ไม่ต้องแล้ว ได้คำตอบแล้ว

ด้วยความช่วยเหลือของ “ประมวลคำภาษาบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้” จากเว็บไซต์ ปาลีดิค
http://www.palidict.com/content/ประมวลคำภาษาบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ก็ได้ความว่า “ชะตา” มาจากคำบาลีว่า “ชาตา” หรือ “ชาต” แปลว่า “เกิด” (คือ ไทยใช้คำว่า “ชะตา” แทนคำว่า “ชาตา” หรือ “ชาต”)

ถ้าใส่สระอิเข้าไป (คล้ายภาษาอังกฤษเหมือนกันนะ เติม ly เข้ไป อะไรอย่างนี้) ก็จะเป็น “ชาติ” แปลว่า ความเกิด”

ความหมายดั้งเดิมเป็นอย่างนี้

พอมานำเอา “ชะตา” มาบวกกับคำว่า “กรรม” เป็น “ชะตากรรม” ในความหมายจริงๆ ก็คือ “กรรมที่ทำตอนเกิด” อันนี้ “เป๊ะ” ตามวิชาโหราศาสตร์เลย และตรงตามที่ผมแกะรอยตรงนี้มาร่วมๆ ๓๐ ปี แล้ว ตรงที่ “ดวงดาวบนท้องฟ้า เหนือศีรษะ ของผู้ถือกำเนิด ณ เวลาที่เกิด ณ สถานที่ที่เกิด บ่งบอกเรื่องราวในชีวิตของเขาได้”

เพราะอะไร?

ชะตากรรม และการเปลี่ยนดวง

ชะตากรรม และการเปลี่ยนดวง

ในพระพุทธศาสนา พูดเรื่อง “ชนกกรรม” แปลตรงตัวคือ “กรรมตัวพ่อ” หรือ คือกรรมที่ให้กำเนิด หรือคือกรรมที่กระทำตอนกำเนิด (ทำอะไรได้ล่ะ ตอนกำเนิด สิ่งแรกที่ได้คือ หายใจ ซึ่งจุดนี้ ทางกฎหมายไทย ก็รับรองเอาไว้ว่า เมื่อเริ่มหายใจ ก็จะเป็น “มนุษย์” โดยสมบูรณ์ ก่อนหน้าที่จะหายใจ กฎหมายไทยยังถือว่าเป็น “สิ่งมีชีวิต” เท่านั้นเอง – ทำให้ คนที่ทำแท้ง จึงไม่ได้กระทำความผิด “ฆ่าผู้อื่นให้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” ซึ่งเป็นโทษประหารชีวิตสถานเดียว)

แต่ชนกกรรมในพระพุทธศาสนานั้น เป็นกรรมที่กระทำตอนที่มี “ปฏิสนธิ” หรือจิตที่กำลังหน้าที่เป็น “ปฏิสนธิวิญญาณ” นะครับ คือ ช่วงที่ปฏิสนธินั้นล่ะครับ พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับ “ชนกกรรม” ตัวนี้มากนะครับ เพราะจะเป็นกรรมที่ “มีผลต่อชีวิตทั้งชีวิต” หรือจะเรียกว่า “ตีกรอบชีวิตเอาเลย” ก็ได้ รวมทั้ง มีผลต่อเวลาที่จะถือกำเนิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ตามกฎหมายด้วย

ชะตากรรม และการเปลี่ยนดวง

ชะตากรรม และการเปลี่ยนดวง

ในทางโหราศาสตร์ ก็เอาผลของ “ชนกกรรม” นี้แหละ มาหาตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้า เพื่อจะหาดูว่า ชีวิตของบุคคลคนนั้น จะเป็นอย่างไรต่อไปในภายภาคหน้า โดยใช้เวลาเกิด และสถานที่เกิด เป็นสำคัญ

ก็ผลของชนกกรรมอันหนึ่งคือ เวลาที่คลอดออกมา นั่นแหละครับ ชนกกรรมจะส่งผลให้คลอดออกมาในเวลาที่ดีหรือไม่ดี และในเวลานั้น สภาพแวดล้อมจะเป็นตัวสร้างประสบการณ์ภายในจิตใจ ก่อเกิดเป็นโครงสร้างการทำงานภายในจิตใจ (ที่ไม่ใช่ “บารมี” นะครับ) หรือก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างกิเลสภายในจิตใจของเจ้าตัว

จากประสบการณ์ที่เห็นๆมา มันสร้างไปถึง “จิตใต้สำนึก” ด้วยซ้ำไปครับ แต่มันไม่ได้ลงไปได้ถึง “จิตไร้สำนึก” ซึ่งเป็นทั้ง “อนุสัย” และ “บารมี”

แม้แต่คนที่ผมเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงให้ ผมก็เห็น การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้เลยนะครับ (แต่อนุสัย กับ บารมี ไม่เปลี่ยน) เรียกได้ว่า เปลี่ยนไปตั้งแต่ผิว จนถึงเนื้อใน แต่แก่นแกนข้างในลึกๆ ไม่ได้เปลี่ยน

ชะตากรรม และการเปลี่ยนดวง

ชะตากรรม และการเปลี่ยนดวง

อาศัยจิตที่เกิดดับๆสืบต่อเนื่องกันมานั่นแหละครับ ใช้กำลังใช้บารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเทพยดาผู้เป็นพระโพธิสัตว์ (และเป็นครูบาอาจารย์ของลุงพุฒ) เปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของจิตใจกันในอึดใจเดียว จิตที่เกิดขึ้นใหม่ (เกิดและดับต่อเนื่องหลายครั้ง) ด้วยโครงสร้างใหม่ ก็จะเกิดดับสืบทอดกันไปไม่ขาดสาย จะมีผลทำให้จิตเปลี่ยนพฤติกรรมไป (และแน่นอน เศษซากที่เหลือจากกำลังใช้ในการเปลี่ยนโครงสร้างจิตใจ) ทำให้จิตใจมีความสุขเกิดขึ้น นับแต่นั้น (แต่จะเป็นความสุขแบบเบาๆ เป็นความสุขที่โชยขึ้นมาแบบอิ่มๆในใจ ไม่หวือหวา แต่สงบ

จะได้เห็นกันเลยว่า จิตที่เปลี่ยนแปลงไป จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป นิสัยใจคอเปลี่ยนแปลงไป และวางดวงให้ดี ความสามารถก็จะสูงขึ้น การอยู่ร่วมกับคนอื่นก็ดีขึ้น มีปัญหาอุปสรรคน้อยลง (บางคนถึงกับบอกว่า ไม่เคยเจอชีวิตที่มีผู้คนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างนี้มาก่อน คนนี้ส่งไลน์มาบอกกับลุงพุฒเป็นระยๆในช่วงปีกว่าที่ผ่านมานี้)

ชะตากรรม และการเปลี่ยนดวง

ชะตากรรม และการเปลี่ยนดวง

และแค่เพียงเท่านี้ก็ทำให้เพียงพอแล้ว สำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน และอนาคต เพราะอะไร เพราะนิสัยก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อนิสัยเปลี่ยนแปลงไป อาจิณกรรมก็จะเปลี่ยนแปลงไป ประสบการณ์ในชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป และหากทำตามคำแนะนำที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันไป (ซึ่งในดวงใหม่ ก็ทำให้ทำได้ง่าย ทำแล้วมีความสุข ทำแล้วเกิดความสำเร็จได้โดยง่ายอยู่แล้วด้วย) คือ ทำทาน รักษาศีล และภาวนา ก็จะยิ่งทำให้ นิสัยหรืออาจิณกรรมที่ทำ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อการกระทำเป็นประจำที่เรียกว่า อาจิณกรรม เป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นๆ (นอกเหนือจาก อาชีพ การงาน การเงิน ครอบครัว ความรัก ฯลฯ ดีขึ้นแล้ว) จะส่งผลลงไปเปลี่ยนแปลง “อนุสัย” และ “บารมี” ไปในทางที่เป็นกุศลมากขึ้นด้วย

ซึ่งมีความหมายว่า ชีวิตจะไม่ได้ดีแค่ในชาตินี้ชาติเดียว หากแต่ตามไปจนถึงชาติถัดๆไปด้วย

ชะตากรรม และการเปลี่ยนดวง

ชะตากรรม และการเปลี่ยนดวง

ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจ ว่าทำไมหลายๆท่านมาก มาฟีดแบ็คเรื่องราวต่างๆให้ฟังที่มากครั้งที่คนฟัง คือ ผู้ดำเนินการเปลี่ยนดวงให้ ฟังแล้วก็ Surprise ไปด้วย

แต่วิชานี้ ถ่ายทอดยาก ด้วย ๓ ประการ คือ

๑ ต้องอ่านดวงให้เก่ง เพื่อที่จะได้วางดวงใหม่ให้ได้ดี กับ
๒ ต้องเป็นคนที่อยู่ในกรอบของคุณธรรมศีลธรรมแท้จริง ไม่หวั่นไปตามความโลภโกรธหลง รวมทั้งโลกธรรม ๘

ได้ ๒ ข้อนั้นแล้ว จึงจะได้ข้อที่ ๓ คือ ครูบาอาจารย์ที่เป็นเทพยาดาทั้งหลาย ท่านให้การเกื้อหนุนด้วย ซึ่งโดยตัวของลุงพุฒก็มี กำลังของ หลวงปู่ทวด หลวงปู่โต พระแม่ธรณี พระพิฆเณศวร์ หนุนหลังอยู่ เพราะอัญเชิญมาทุกครั้ง จึงทำให้เกิดความสำเร็จอย่างนั้นได้

ส่วนกำลังของพระพุทธรูปที่อัญเชิญมานั้น ก็อัญเชิญพระแก้วมรกต (กรุงเทพฯ) พระพุทธชินราช (พิษณุโลก) และพระพุทธสิหิงค์ (เชียงใหม่)

ชะตากรรม และการเปลี่ยนดวง

ชะตากรรม และการเปลี่ยนดวง

ถ้าจิตใจสะอาดพอ ก็อัญเชิญกันได้

ดังนั้น ต่อให้ใครได้ตำราไป แบบครูพักลักจำ ก็ทำอะไรเลียบแบบอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับ (มีหลายคนคิดจะเรียนวิชาโหราศาสตร์กับผม เพื่อหวังเอาวิชานี้ บอกได้คำเดียว ไม่ใช่ง่ายที่จะทำได้ นะครับ สำคัญมากๆก็คือ วางดวงให้เป็น ถ้าวางเป็นวางได้ดี ชีวิตเขาไปได้ดีรุ่งโรจน์รุ่งเรือง ก็เป็นบุญเป็นกุศลกับเรา แต่ถ้าทำไม่ดีทำชุ่ย อัปรีย์จัญไรทั้งหลาย ก็จะกลับมาเข้าตัว)


ลุงพุฒ

ผู้บริหาร ในบริษัท IT ที่พลิกผันชีวิตมาเป็นหมอดู หันหลังให้กับการทำงานเป็นลูกจ้าง เลือกใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองมี สร้างความสำเร็จให้กับชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว ให้กับทุกๆคน