เรื่องเกี่ยวกับ เนปจูน ยังไม่จบนะครับ ลุงพุฒเองกำลังเตรียมเขียนตอนที่ ๓ อยู่ เป็นเรื่อง เนปจูนกับดวงคน แต่ว่าวันนี้ เป็นวันจันทร์ดับ ก็เลยคิดว่า ขอคั่นเวลา ด้วยการเขียนถึง วันจันทร์ดับ เสียหน่อย เป็นการคั่นเวลา เปลี่ยนเรื่อง แก้เบื่อบ้าง ก็คงจะดี

จันทร์ดับ - วันจันทร์ดับ

จันทร์ดับ

ref: https://business.facebook.com/100044172499222/posts/351320949683652/

วันจันทร์ดับ คืออะไร

ในวิชาโหราศาสตร์ ภาคการคำนวณ ซึ่งได้มาเป็น ปฏิทินโหราศาสตร์ จะต้องมีการระบุถึงวันเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า วันจันทร์ดับ หรือ จันทร์อามาวสี หรือที่ฝรั่งเรียกว่า Newmoon เสมอ เพราะมีความสำคัญ

ในการคำนวณหาวันจันทร์ดับ จริงๆก็ไม่มีอะไรมากหรอก ก็เพียงแค่หาวันเวลาที่ เมื่อมองออกไปจากโลกแล้ว เราจะเห็นดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับดวงอาทิตย์ ตำแหน่งนี้จะทำให้ดวงจันทร์ไม่มีแสงสะท้อนกับมายังโลกเลย เมื่อมองจากโลกไป เราจะมองไม่เห็นดวงจันทร์ เพราะไม่มีแสงสะท้อนจากดวงจันท์มาถึงโลกนั่นเอง

ดังนั้น ในโหราศาสตร์ภาคคำนวณ เมื่อใดที่ ราศี องศา ลิปดา ฟิลิปดา ของตำแหน่งพระอาทิตย์กับพระจันทร์เท่ากัน ก็จะเป็นจันทร์ดับอามาวสีนั่นเอง

โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ - วันจันทร์ดับ

โลก ดวงจันทร์

ความสำคัญของวันจันทร์ดับ

จากย่อหน้าก่อน จะเห็นว่า การคำนวณหาวันจันทร์ดับ เราใช้ตำแหน่งของพระอาทิตย์กับตำแหน่งของพระจันทร์ (ขอใช้คำว่า “พระ” แทนคำว่า “ดวง” เพราะตอนนี้เรากำลังพูดถึงในแง่ของโหราศาสตร์แล้ว) ดังนั้น ความสำคัญของวันจันทร์ดับ ย่อมต้องเนื่องกับพระอาทิตย์กับพระจันทร์

ในวิชาโหราศาสตร์ทั้งไทและไทยประยุกต์ พระอาทิตย์มีความหมายหนึ่งนั้นหมายถึง ร่างกาย ส่วนพระจันทร์มีความหมายหนึ่งหมายถึง จิตใจ

ในอีกแง่มุมหนึ่ง พระอาทิตย์นั้นหมายถึง ผู้ชาย ในขณะที่พระจันทร์จะหมายถึง ผู้หญิง

หรือในละเอียดไปกว่านั้น พระอาทิตย์หมายถึง สามี พระจันทร์หมายถึง ภรรยา

มองเห็นอะไรมั้ยครับ

ในโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ที่ลุงพุฒใช้ พระอาทิตย์ กับ พระจันทร์ จึงหมายถึง การอยู่เป็นครอบครัว

ครอบครัว - วันจันทร์ดับ

ครอบครัว

ดังนั้น ตำแหน่งของพระอาทิตย์ กับตำแหน่งของพระจันทร์ จึงหมายถึง การอยู่เป็นครอบครัว และขยายความไปถึง การอยู่เป็นสมาคม การอยู่เป็นชมรม การอยู่เป็นสโมสร การอยู่เป็นคณะทำงาน การอยู่เป็นคณะกรรมการ หรืออีกที คือความสามัคคี นั่นเอง

แล้วลองคิดดูนะครับ เมื่อพระอาทิตย์กับพระจันทร์ มาอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ปฏิกริยาที่เกิดขึ้น ถ้าไม่ใช่การกดดัน หรือดึงดัน ระหว่างกัน แล้วมันจะคือปรากฏการณ์อะไร ถ้าไม่ใช่ ความตึงเครียดระหว่างชายกับหญิง ความตึงเครียดระหว่างสามีกับภรรยา ความตึงเครียดในการอยู่ครอบครัว ความตึงเครียดของการอยู่สมาคม ความตึงเครียดในการอยู่เป็นชมรม ความตึงเครียดในการอยู่สโมสร ความตึงเครียดอยู่การอยุ่เป็นคณะทำงาน ความตึงเครียดในการอยู่คณะกรรมการ หรือความตึงเครียดในความสามัคคี

หรือแม้แต่ ความตึงเครียดของร่างกายและจิตใจ

นี่มันคือ ความตึงเครียดในระดับพื้นฐานเลยนะครับ แล้วความตึงเครียดระดับนี้ จะให้ทำอะไรได้ดี ไม่ง่ายนะครับ

มีในดวงของคนมั้ย?

มีนะครับ มีคนจำนวนหนึ่งที่จะมีลักษณะอย่างนี้อยู่ในดวงตั้งแต่เกิด และจะมีพฤติกรรมเป็นเหมือนตัวป่วนในบ้าน คนกลุ่มนี้ก็มักจะมีนิสัยชอบขัดคอคนอื่นด้วยนึกสนุก แต่ต่อมาก็ไม่สนุกแล้วครับ เริ่มกลายไปเป็นความขัดแย้งถาวร กลายเป็นความบาดหมางระหว่างกัน จนสุดท้ายก็อยู่กันไม่ได้ เป็นครอบครัว ครอบครัวก็แตกแยก เป็นการทำงานร่วมกับคนอื่น ก็มีแต่ทำให้การทำงานเป็นคณะทำงานเป็นทีม มีปัญหา ซึ่งหากเราไม่เห็นดวงของเขา แต่เราสืบสวนสอบสวนทวนความไป เราก็เห็นว่า ตัวเขาก็มาจากครอบครัวที่แตกแยก คือ พ่อแม่มักแยกทางกัน หรือหากว่า ในครอบครัวนั้น มีลูกหลายคน แล้วลูกคนอื่นๆไม่มีจุดครอบครัวแตกแยก เราก็จะเห็นว่าเขาเป็นเด็กที่ดูจะมีปัญหากับสังคม จะเกิดปัญหาเก็บตัวอยู่คนเดียว อยู่ร่วมกับคนอื่นๆไม่เป็ฯ หรือถ้าเป็นครอบครัวสมัยเก่า ก็จะเป็นเหมือนหมาหัวเน่าในครอบครัวล่ะครับ

ครอบครัวแตกแยก - วันจันทร์ดับ

ครอบครัวแตกแยก

แล้วจะทำอย่างไรต่อไป

จริงๆแล้ว วันจันทร์ดับ หากปฏิทินแม่นยำจริง จะต้องเป็นวันพระ แต่วันพระที่ใช้ในปฏิทิน ซึ่งใช้วิธีการคำนวณที่เรียกว่า ดิถีตลาด แต่ในบางทีก็เป็นคนละวันกับที่คำนาณได้ด้วยวิธีทางโหราศาสตร์ภาคคำนวณ ที่เรียกว่า ดิถีเพียร (และในการคำนวณในโหราศาสตร์ ก็ยังมีความแตกต่างกันอีก เพราะมีทั้งการคำนวณโดยวิธี สุริยยาตร์ กับวิธีลาหิรี แต่ลุงพุฒก็ใช้วิธีการคำนวณของดาราศาสตร์แทน ซึ่งก็จะได้ผลการคำนวณใกล้เคียงกับวิธีลาหิรี ต่างกันประมาณ ๒ นาที เท่านั้นเอง ความแตกต่างตรงนี้ต้องยอม เพราะคำนวณมาด้วยวิธีที่ต่างกัน ก็น่าจะมีการปัดเศษที่ทำให้เกิดความต่างกันอยู่บ้าง เท่านั้นเอง)

แล้วยังไม่พูดถึงการนับเริ่มต้นของวัน ก็ยังต้องเป็นไปตามที่โบราณใช้ ก็คือ ถ้ามีแสงสว่างจนเห็นลายมือ (โดยไม่ได้เปิดไฟ) จึงจะถือเป็นวันใหม่ (ไม่ใช่ ๖ โมงเช้า ด้วยนะครับ เพราะเวลาที่มีแสงสว่างพอที่จะเห็นลายมือ ในฤดูร้อน ก็เป็นก่อน ๖ โมงเช้า และในฤดูหนาว ก็จะเป็นหลัง ๖ โมงเช้า แล้วหากอยู่ในบางจังหวัด เช่น แม่ฮ่องสอน กว่าที่จะเห็นลายมือ ก็เกือบจะ ๗ โมงเช้า อยู่แล้ว เพราะแม่ฮ่องสอน ค่อนอยู่ไปทางเหนือ แล้วยังอยู่ไปทางทิศตะวันตกด้วย ทำให้เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นจริง จะช้ากว่ากรุงเทพมหานครอยู่หลายนาที และในฤดูหนาว จะล่าช้าไปถึงเกือบ ๗ โมงเช้า อีกด้วย

แต่ถ้าเราสมมุติให้ การคำนวณวันพระ ตรงกันกับดิถีเพียรเป๊ะๆ เราก็จะพบว่า นับตั้งแต่ครั้งสุโขทัย วัน ๘ ค่ำ และวัน ๑๕ ค่ำ ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม หรือ วันธรรมสวนะ เป็นวันที่ไม่ทำงานทำการอะไรกัน แต่จะเป็นวันไปฟังธรรมกัน

วันธรรมสวนะ ดีอย่างไร
ธรรมสวณะ - วันจันทร์ดับ

ธรรมสวณะ

วันธรรมสวนะ คือ วันฟังธรรม ซึ่งกำหนดให้เป็นวัน ๘ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ ทั้งข้างขึ้นข้างแรม ให้ไปฟังธรรมกันโดยที่ไม่ทำงานอื่น (สมัยโบราณ ถึงกับ ถือศีล ๘ ในวันกันไม่น้อย หรืออย่างน้อย ก็หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กัน) ก็เพราะในวันนั้น จะเป็นวันที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความวุ่นวายมากที่สุด เป็นวันที่ร่างกายและจิตใจจะไม่ประสานสร้างสมดุลกันมากที่สุด ถ้าเป็นการทำงานร่วมกับคนอื่น ก็จะเป็นวันที่มีแนวโน้มที่จะมีความขัดแย้งกันมากที่สุด โอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้ง มีโอกาสแตกความสามัคคีกันมากที่สุด รวมทั้งความอบอุ่นในครอบครัวด้วย และเนื่องจากวันดังกล่าว เป็นวันธรรมสวนะ ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ ให้เป็นวันฟังธรรม และโดยธรรม ธรรมะในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไม่ขึ้นอยู่กับกาล กระทำในกาลใด กาลนั้นเป็นมงคลเสมอ ดังนั้น นับตั้งแต่ครั้งสุโขทัย จึงไม่มีการทำงานใดๆในวันนี้ นอกเหนือจากการไปฟังธรรมกัน ก็จะทำให้เกิดยิ่งความสมัครสมานสามัคคีที่ดีต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างสามีภรรยา ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน คณะทำงาน คณะกรรมการ ชมรม สมาคม สโมสร เพราะเราข้ามเวลาแห่งความแตกแยกด้วยธรรมะในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จริงๆ หากเราฟังธรรมะ ที่เป็นธรรมะที่ตรงกันกับที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน ก็จะทำให้จิตใจสงบร่มเย็น ลดความกระวนกระวาย มีสันติเกิดขึ้นที่จิตใจ ย่อมก้าวข้ามเวลาที่จะทำให้เกิดวุ่นวายยุ่งเหยิงจนทำให้เกิดโทสะเกิดความไม่พอใจระหว่างกันไปได้ ยิ่งไม่พูดเรื่องกิจการงานต่างๆอันเนื่องไปถึงผลประโยชน์ที่ตนเองคิดว่าควรจะได้รับ หรืออยากได้มา ด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้เกิดความสงบความร่มใจ ทั้งเราทั้งเขาด้วย

ถ้าจันทร์ดับมีอยู่ในดวงคน
จันทร์ดับในดวงคน - วันจันทร์ดับ

จันทร์ดับในดวงคน

จากประสบการณ์ของลุงพุฒนะครับ แก้อย่างไรก็ไม่หาย นอกจากจะ “เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง” กันไปเลย เพราะเหตุว่า วิธีการอื่นๆ ก็ทำได้แต่บรรเทาอาการไปได้นิดหน่อย เหมือนใช้ยาทาแก้ปัญหาที่ซ่อนลึกในร่างกาย ก็ได้แต่บรรเทาอาการ ส่วนการ “เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง” เป็นเหมือนการผ่าตัด ซึ่งจะได้ผลดีมากเมื่อเป็นเด็ก หรืออายุไม่มากนัก โดยที่คนที่เป็นคนแวดล้อม เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกัน (คือ อย่าไปคิดว่า เปลี่ยนธาตุเปลี่ยดวง ให้ดีแล้ว แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว ไม่ใช่นะครับ ต้องปรับทำความเข้าใจด้วยเช่นกัน ซึ่งปกติลุงพุฒจะ Consult ให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้ผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองปรับตัวได้ด้วย)

ปกติแล้ว ท่านใดมาเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงกับลุงพุฒแล้ว ลุงพุฒจะวางตำแหน่งพระอาทิตย์กับพระจันทร์ให้เป็นคุณกับเจ้าชะตาอยู่แล้ว เพราะนั่นหมายถึง การเป็นคนที่มีความสามารถทำงานกับคนอื่นได้ดี ซึ่งด้วยดวงใหม่ จิตใจของเจ้าชะตา ที่ปรุงแต่งไปตามดวงใหม่ จะสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับคนอื่น เกิดเป็นทัศนคติและวิธีคิดใหม่ๆที่จะส่งเสริมให้สามารถทำงานร่วมกับใครๆก็ได้ดีทั้งนั้น (จริงๆมีจุดอื่นอีกนะครับ แต่เรื่องนี้ก็เป็นความสำคัญอันหนึ่งที่จะต้องให้มีให้ได้)

สุริยคราส - วันจันทร์ดับ

สุริยคราส

จันทร์ดับ กับ สุริยคราส

นอกจากนั้นแล้ว ลุงพุฒก็อยากจะบอกว่า วันที่จะเกิดสุริยคราสได้ ต้องเกิดในวันและเวลาที่เป็นจันทร์ดับเท่านั้น เพราะสุริยคราสนั้นเกิดจากการที่ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก อยู่ในแนวเดียวกันอย่างพอดิบพอดี คือ ไม่ใช่แค่ที่เห็นในปฏิทินโหราศาสตร์ที่ระบุตำแหน่ง ราศี องศา ลิปดา ฟิลิปดา ที่เท่ากันเป๊ะแล้ว ตำแหน่งสูงต่ำของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็ต้องเท่ากันเป๊ะๆด้วย จึงจะทำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์สนิทๆ หรือ เงาของดวงจันทร์ที่บดบังแสงดวงอาทิตย์ ทาบทับลงบนโลกพอดี (บังมิด หรือไม่มิด ก็สุริยคราส ล่ะครับ)

ดังนั้น ในทางโหราศาสตร์ เมื่อเราให้ความสำคัญกับสุริยคราสไว้ประมาณเท่าใด วันจันทร์ดับ ก็ยังมีผลคล้ายสุริยคราสอยู่ด้วย แม้ไม่รุนแรงเท่า (เพราะองค์ประกอบของสุริยคราสนั้น วันจันทร์ดับมีไม่ครบถ้วนเท่า) แต่ก็ไม่ใช่ว่า ไม่มีอะไรเลย

การแก้ไข

ถ้าเป็นปกติของลุงพุฒ ซึ่งทำงานอยู่กับบ้าน Work At Home นะครับ ไม่ใช่แค่ Work From Home ลุงพุฒก็จะจุดเทียนบูชาพระพุทธเจ้า และสวดมนต์บทสำคัญ คือ ธรรมจักกัปวัตนสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่เล่าเรื่องอธิบาย กระบวนการตัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีผลทำให้มีผู้ตรัสรู้ตาม คือ พระอัญญาโกณทัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นการเริ่มต้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการสาดแสงสว่างแห่งปัญญาให้กับโลก คือเอาความสว่างแห่งปัญญาที่ชนะเหนือความสว่างใดๆที่จะมีได้ในโลก ขับไล่ความมืดมัวขุ่นมัวในจิตใจให้พ้นไป และหากเป็นไปได้ ก็จะเปิดฟังธรรมจากยูทูป ช่อง Dhamma.com

สงบใจด้วยธรรมะ - วันจันทร์ดับ

สงบใจด้วยธรรมะ

ส่วนท่านที่ไม่ถนัดจริงๆนะครับ ด้วยธรรมจักรก็ยาว แล้วก็ไม่สะดวกที่จะฟังธรรมในช่วงเวลาจันทร์ดับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม ก็แนะนำให้สวดมนตร์บทที่สั้นกว่านั้นสักหน่อยก็ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นบทสวดสรรเสริญ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ หรือที่เรียกกันว่า อิติปิโสฯ ก็ได้ ถ้าสวดได้ทั้ง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ก็จะดี แต่ถ้าไม่ได้ ก็เอาแค่ส่วนที่เป็นพระพุทธคุณ ก็ได้

หรือถ้าไม่ไหวอีก จะใช้บทย่อของพระพุทธคุณก็ได้ สั้นๆ ดังนี้ อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ กลั้นใจท่องเลย เวลาจันทร์ดับ หากได้สามจบ ก็ยิ่งดี ซึ่งจริงๆแล้ว คาถาบทนี้ ใช้ได้ตลอดนะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะเวลาจันทร์ดับเท่านั้น

ส่วน ถ้าหากไม่รู้วัน และ เวลา ที่เป็นวันจันทร์ดับ ก็คอยตามจากเพจบ้านหมอดูวัชรพล https://www.facebook.com/nakamole ก็แล้วกันครับ เพราะลุงพุฒจะเขียนเตือนไว้ทุกครั้งเมื่อใกล้ๆจะถึงครับ ซึ่งทุกๆเดือน จะมีวันจันทร์ดับ ๑ วัน (ยกเว้น หากวันจันทร์ดับเป็นวันต้นเดือน ก็อาจจะมีในวันท้ายๆของเดือน อีกครั้ง)ครับ ไปกดติดตามที่นั่นไว้ ก็ได้ครับ

ลุงพุฒ
บ้านหมอดูวัชรพล https://nakamole.com/
แฟนเฟจ บ้านหมอดูวัชรพล https://www.facebook.com/nakamole/
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

สนใจดูดวง, ทำเทียนบูชาพระพุทธเจ้า, เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง,
หาฤกษ์คลอด, ฤกษ์แต่งงาน, ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่, ฤกษ์ทั่วไป,
ฤกษ์ออกรถ, เลขทะเบียนรถ
มีรายละเอียด ค่าครู อยู่ที่นี่ https://nakamole.com/#price
เว็บแอพ พระเจ้าตา https://nakamole.com/prajaota/


ลุงพุฒ

ผู้บริหาร ในบริษัท IT ที่พลิกผันชีวิตมาเป็นหมอดู หันหลังให้กับการทำงานเป็นลูกจ้าง เลือกใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองมี สร้างความสำเร็จให้กับชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว ให้กับทุกๆคน