เดิมที่คิดว่าจะเขียนแค่ตอนเดียว คือ เนปจูนกับดวงเมือง แต่ขอแก้ไขเพิ่มเติม มาเป็น การเขียนถึงเนปจูนในเรื่องที่หลากหลายกว่า ดังนั้น ในตอนนี้ จึงขอให้เปลี่ยนชื่อตอนก่อนที่เขียนไปวันก่อนว่า เนปจูน (๑) เนปจูนกับดวงเมือง นะครับ ส่วนตอนนี้ ก็ขอให้ชื่อว่า เนปจูน (๒) เนปจูนกับดวงโลก (https://www.facebook.com/nakamole/posts/350516589764088) เพื่อที่จะวิเคราะห์ต่อไป ว่าเกิดอะไรขึ้น

ดาวเนปจูน กับ โลก - เนปจูนกับดวงโลก

ดาวเนปจูน กับ โลก

เท้าความคำพยากรณ์

คำพยากรณ์ล่วงหน้า เกี่ยวกับการเกิดโรคระบาดใหม่ของโลก เกี่ยวกับ โควิด ๑๙ ลุงพุฒได้เขียนครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ค.ศ.๒๐๑๙) ก่อนการพบเชื้อครั้งแรกราวๆ ๓-๔ สัปดาห์ และก่อนที่จะพบเชื้อครั้งแรก จากนักท่องเที่ยวจีน ที่มายังสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งในครั้งนั้น ลุงพุฒ ดีใจ ที่ระบบสาธารณสุขของไทย ทำงานอย่างเข้มแข็ง และตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ ก่อนที่ทางการจีนจะแจ้งเตือนเราด้วยซ้ำไป

โพสต์ดังกล่าว ลุงพุฒเลือกที่จะเขียนไว้บนเฟซบุ๊ค ไม่ได้เขียนไว้ที่นี่ เพราะต้องการใช้ระบบการบันทึกข้อข้อมูล (ฐานข้อมูล หรือ Database) ของเฟซบุ๊ค เพื่อยืนยันวันที่เขียนคำพยากรณ์ แทนที่จะใช้ระบบวันที่ของที่นี่ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของลุงพุฒเอง (ซึ่งหากลุงพุฒเลือกที่จะบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของลุงพุฒเอง ก็จะทำให้ ลุงพุฒสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล ให้เป็นวันที่ย้อนหลัง ก็ได้ โดยเขียนขึ้นภายหลังเกิดเหตุการณ์จริง และแก้ Timestamp ย้อนหลัง ซึ่งลุงพุฒมีความรู้เรื่องนี้มากพอที่จะทำ เพราะทำงานด้าน IT มานาน มีความรู้ทางด้าน IT มาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี คือ ตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยม เมื่อกว่า ๔๐ ปี นั่นแล้วล่ะครับ)

หากท่านสนใจ ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ครับ ดาวหางบอริซอฟ https://business.facebook.com/404711949573455/posts/2807393099305316/

เท้าความคำพยากรณ์

คำพยากรณ์ล่วงหน้า เกี่ยวกับการเกิดโรคระบาดใหม่ของโลก เกี่ยวกับ โควิด ๑๙ ลุงพุฒได้เขียนครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ก่อนการพบเชื้อครั้งแรกราวๆ ๓-๔ สัปดาห์ และก่อนที่จะพบเชื้อครั้งแรก จากนักท่องเที่ยวจีน ที่มายังสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งในครั้งนั้น ลุงพุฒ ดีใจ ที่ระบบสาธารณสุขของไทย ทำงานอย่างเข้มแข็ง และตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ ก่อนที่ทางการจีนจะแจ้งเตือนเราด้วยซ้ำไป

โพสต์ดังกล่าว ลุงพุฒเลือกที่จะเขียนไว้บนเฟซบุ๊ค ไม่ได้เขียนไว้ที่นี่ เพราะต้องการใช้ระบบการบันทึกข้อข้อมูล (ฐานข้อมูล หรือ Database) ของเฟซบุ๊ค เพื่อยืนยันวันที่เขียนคำพยากรณ์ แทนที่จะใช้ระบบวันที่ของที่นี่ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของลุงพุฒเอง (ซึ่งหากลุงพุฒเลือกที่จะบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของลุงพุฒเอง ก็จะทำให้ ลุงพุฒสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล ให้เป็นวันที่ย้อนหลัง ก็ได้ โดยเขียนขึ้นภายหลังเกิดเหตุการณ์จริง และแก้ Timestamp ย้อนหลัง ซึ่งลุงพุฒมีความรู้เรื่องนี้มากพอที่จะทำ เพราะทำงานด้าน IT มานาน มีความรู้ทางด้าน IT มาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี คือ ตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยม เมื่อกว่า ๔๐ ปี นั่นแล้วล่ะครับ)

หากท่านสนใจ ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ครับ ดาวหางบอริซอฟ https://business.facebook.com/404711949573455/posts/2807393099305316/

สุริยุปราคา - เนปจูนกับดวงโลก

สุริยุปราคา

จริงๆแล้ว ลุงพุฒเห็นปรากฎการณ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แต่ยั้งมือไว้ไม่เขียน เพราะวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันพ่อ ก็ไม่อยากที่จะเขียนอะไรในแง่ที่เป็นข่าวร้าย จึงรอ รอถึงวันรัฐธรรมนูญ ตอนค่ำๆ ลุงพุฒก็ลงมือเขียน และปล่อยโพสต์ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แทน

ส่วนผลคำพยากรณ์แรก มีเหตุการณ์ยืนยันในวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ ในประเทศไทย เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน https://business.facebook.com/404711949573455/posts/2864207553623870/

(ในโพสต์ ลุงพุฒไม่ได้ใส่เนื้อข่าวเอาไว้ แต่จำได้ว่า เขียนเพราะอ่านข่าวพบ ว่ามีนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อไวรัสพันธุ์ใหม่ แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่า โควิด ๑๙ นะครับ)

ลุงพุฒพยากรณ์เอาไว้ว่า ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตำแหน่งที่เกิดสุริยคราส มันทาบทับกลุ่มดาวเคราะห์ที่เกาะตัวกันอยู่ในราศีธนู ซึ่งกลุ่มดาวดังกล่าวนั้น เป็นกลุ่มดาวที่ชี้ไว้ว่า จะเกิดโรคระบาด (และรวมถึงชี้ถึงการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ) ซึ่งสร้างสถานการณ์รออยู่แล้วเป็นปีๆ เพียงแค่รอตัวจุดชนวนหรือ Ignite ให้เกิดการกลายพันธุ์ของไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบาดรุนแรง เท่านั้น

เรื่องนี้ แม้แต่ลูกศิษย์ของลุงพุฒ ที่เรียนโหราศาสตร์กับลุงพุฒ ก็ยังคิดว่าลุงพุฒพูดเรื่องอะไร เชื้อไวรัสมันก็กลายพันธุ์กันทุกวันอยู่แล้ว มาเขียนอะไรเรื่องอย่างนี้

การกลายพันธุ์ เกิดขึ้นได้อย่างไร

ส่วนการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด ๑๙ อาจมีผู้ถามว่า เกิดจากอะไร ที่เป็นปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์ ลุงพุฒก็ขออ้างถึงคำอธิบายหนึ่ง ที่เคยโพสต์ไปนานแล้ว (กลางปี พ.ศ.๒๕๖๓) เมื่อได้ยินว่า พวกฝรั่งคิดจะปล่อยให้ประชาชนติดเชื้อ(จนตายไปเอง) โดยหวังจะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ตามธรรมชาติขึ้นมาแทน และได้เขียนซ้ำเนื้อหาขึ้นใหม่ เมื่อวาน ตามนี้นะครับ https://business.facebook.com/100044172499222/posts/350104529805294/

โดยที่จริงๆแล้ว ลุงพุฒก็ได้เขียนคำพยากรณ์ไว้ ช่วงก่อนวันสงกรานต์ของปี พ.ศ.๒๕๖๓ ว่า โลกเราจะผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด ๑๙ เพราะคาดการณ์ว่า จะมีวัคซีนเกิดขึ้น ซึ่งในสถานการณ์ปกติแล้ว การมีวัคซีนฉีด โรคก็จะสงบลง https://business.facebook.com/404711949573455/posts/3074591579252132/

และหลังจากนั้น ลุงพุฒไม่ได้ดูต่อเลย เพราะเห็นว่า สถานการณ์ของโลกนั้น น่าจะเดินไปได้ด้วยดีแล้ว ต่อให้มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่ ก็ใช่ว่าจะรับมือไม่ได้ เพราะเรารู้แล้วว่า การรรับมือกับไวรัสชนิดนี้ มีอะไรบ้าง และลุงพุฒก็ย้ำเสมอ แม้แต่จะมีการพยากรณ์ว่า เราจะจัดการไวรัสเหล่านี้ได้ด้วยวัคซีน ลุงพุฒย้ำไว้เสมอว่า “ยกการ์ดให้สูงๆเข้าไว้” ลุงพุฒแนะนำและเรียกร้องมาตลอด เพราะในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรารับมือกับไวรัสได้ดี เพราะเรา “กลัว” จนกระทั่งเรา “ปกป้องตัวเอง” ด้วยการยกการ์ดสูงๆ และเราก็ผ่านไปได้ เพราะเราได้อาวุธที่สอง ในการต่อต้านไวรัสโควิด ๑๙ จนกระทั่งกล้าประกาศว่า เรามีศักยภาพในการต่อสู้กับไวรัศโควิด ๑๙ ๑๐๐%

ดังนั้น เมื่อมีวัคซีนออกมา และเรายังมีความสามารถในการยกการ์ดสูงๆ (เพราะความขาดแคลนหน้ากากอนามัย ก็ไม่เกิดขึ้น) เราก็จะสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดไวรัสได้ดี https://business.facebook.com/100044172499222/posts/232660058216409/

ซึ่งลุงพุฒได้เขียนเตือนเรื่องการยกการ์ดสูงๆอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันนี้ แต่ดูเหมือนว่า ไม่มีใครนำพา

ความประมาท ความหลงผิด ที่ชี้ด้วย “เนปจูน” บนท้องฟ้า

ถ้าเราตามปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้า เราจะพบว่า มันคืออิทธิฤทธิ์ของดาวเนปจูนที่ปรากฎเป็นดาวจรบนท้องฟ้า มันทำให้เกิดปรากฏการณ์ “ประมาท” ไปทั่วโลก คือ มีความพยายามที่จะยกเลิกการตั้งการ์ด เพราะเชื่อมั่นในวัคซีนและทฤษฎีภูมิคุ้มกันหมู่ ทั้งๆที่ทั้งโลก ยังไม่มีชาติใดที่ประชากรจะได้รับการฉีดวัคซีนถึง ๗๐% สักราย

รวมทั้งมีความเชื่อผิดๆว่า เมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ อีก

ระบบสุริยะจักกรวาล - เนปจูนกับดวงโลก

ระบบสุริยะจักกรวาล

ลุงพุฒไม่แน่ใจว่า ในต่างประเทศ ทางการได้เผยแพร่ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด ๑๙ มากน้อยแค่ไหน แต่ในประเทศไทย คุณหมอผู้ทรงคุณวุฒิ และค้นคว้าเรื่องไวรัสวิทยามาตลอด จนได้การยอมรับจาก WHO ได้ออกมาเตือนตั้งแต่แรกแล้วว่า วัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ แต่วัคซีนจะป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ แต่ในขณะที่ติดเชื้อก็สามารถแพร่เชื้อหรือเป็นพาหะไปให้คนอื่นๆติดไปอีกได้ด้วย

ในเรื่องนี้ลุงพุฒได้ยินท่านบอกไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว แต่สื่อไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญ และไม่ค่อยมีการเผยแพร่โดยบุคคลส่วนตัว (ไม่ค่อยเห็นที่จะแชร์กันในเฟซบุ๊ค) แต่กลับได้ยินแต่ข่าวการด้อยค่าวัคซีนที่เรามี ว่าฉีดไปแล้วก็ยังติดเชื้อยังป่วย (แต่ไม่ได้บอกว่า ป่วยเล็กน้อย และอาจหายเองได้ด้วย)

แล้วยังผสมผสานกับความเชื่อผิดๆในประเทศอินเดีย ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า จะดลบันดาลให้ปลอดภัยจากโควิด และดำเนินการตามประเพณีที่เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดกัน (ซึ่งในเรื่องนี้ พระเจ้าของพวกเขาไม่ได้บอกไว้ แต่พวกเขาเชื่อกันเอง) ซึ่งแม้แต่ในประเทศอินโดนีเซียที่ติดเชื้อกันมากมาย และระบาดไปทั่วทั้งประเทศ ทั้งๆที่เป็นประเทศที่เป็นเกาะ ซึ่งน่าจะจัดการป้องกันการแพร่ระบาดได้ดีกว่า

ชาวอินเดียนับล้าน ลงอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ (แม่น้ำคงคา) เสี่ยงแพร่โควิด19

ซึ่งผลก็ปรากฎในอีกประมาณ ๒ สัปดาห์ต่อมา

เปิดภาพ! อินเดียเผาศพหมู่ ผู้เสียชีวิตจากโควิดล้นลาน

ซึ่งสถานการณ์นี้ ในอินเดีย มันพีคเพราะพระราหูกับดาวพลูโต สร้างความเชื่อที่ผิดๆที่รุนแรงให้เกิดขึ้น ซึ่งลุงพุฒได้เขียนเอาไว้แล้วในโพสต์นี้ เหมือนสงครามโลก https://nakamole.com/blog/52×3 ซึ่งในโพสต์นั้น ลุงพุฒไม่ได้พูดถึงโครงสร้างของดวงดาวบนท้องฟ้า ที่บอกว่าคล้ายกับในครั้งที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองนั้น ก็มีดาวเนปจูนร่วมสร้างโครงสร้างดังกล่าวอยู่แล้วด้วยเช่นกัน

ในประเทศไทยก็มี ข่าวล่าสุดที่พบเห็น อันเนื่องมาจากฤทธิ์ร้ายของเนปจูนในดวงเมือง ที่เป็นข่าวกันเมื่อวาน ก็คือ ผลของการปล่อยข่าวเท็จข่าวลวง ที่จะด้อยค่าวัคซีน

https://www.facebook.com/nakamole/posts/350090799806667

ซึ่งบนท้องฟ้าในขณะนี้ เนปจูนก็กำลังทำปฏิกริยาด้วยพลังงานลบกับพฤหัสบดีและเสาร์ บ่งชี้ว่า ไวรัสโควิด ๑๙ ยังคงมีฤทธิ์แรงต่อไปอีก โดยมีความประมาทและการเข้าใจผิดของมนุษย์เป็นแรงขับดันและช่วยให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ยังคงทรงพลังอีกต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ระบบสุริยะจักกรวาล - เนปจูนกับดวงโลก

ระบบสุริยะจักกรวาล

ครูบาอาจารย์ที่เป็นครูสายวิปัสสนาของลุงพุฒท่านก็เคยได้กล่าวไว้ในทำนองว่า “ในคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักภาวนา ก็มักจะประมาท ถ้าเราไปบอกเขาว่า ไม่มีอะไรต้องกลัว”

ซึ่งในเรื่องนี้ เราก็ได้เห็น พฤติกรรมของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่ประมาท ด้วยการพาตัวเองไปติดเชื้อ แล้วนำเชื้อเข้ามาในประเทศไทย และมีคนในรัฐบาล ไปพาเชื้อนั้นออกมาติดให้กับบุคคลที่ต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งคนกลุ่มหลังนี้เป็นนักการเมืองด้วย ซึ่งโดยอาชีพ นักการเมืองก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่หลากหลายมากมายและเดินทางไปในหลายๆพื้นที่ด้วย แล้วประชาชนคนไทยก็ยังประมาทอีก (เพราะไม่กลัวตายกันอีกแล้ว รักษาฟรี) จนเป็นเหตุให้คนดีๆที่เขาไม่ได้ทำตัวประมาทอย่างนั้น เพียงแค่มีปฏิสัมพันธ์กันแบบปกติกับบุคคลในบ้าน ก็ต้องพบกับสถานการณ์ร้ายของโควิด ๑๙ จนเกิดการป่วยหนักและเสียชีวิตกันหนัก ในทุกวันนี้

ผับทองหล่อ - เนปจูนกับดวงโลก

ผับทองหล่อ

ในความเห็นของลุงพุฒ ลุงพุฒก็คิดว่า เราควรที่จะทำความเข้าใจหรือศึกษา การดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวล แต่ไม่ประมาท ที่เรียกว่า ความมีสติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้แล้วครับ (ส่วนความรุนแรงของโลก จะสิ้นสุดเมื่อใด ลุงพุฒเขียนเอาไว้แล้ว ที่นี่ นะครับ เนปจูน (๑) เนปจูนกับดวงเมือง https://nakamole.com/blog/bisn ระบุไว้ว่าเป็น ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ครับ )

ลุงพุฒ
บ้านหมอดูวัชรพล https://nakamole.com/
แฟนเฟจ บ้านหมอดูวัชรพล https://www.facebook.com/nakamole/
๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
วันพระ

สนใจดูดวง, ทำเทียนบูชาพระพุทธเจ้า, เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง,
หาฤกษ์คลอด, ฤกษ์แต่งงาน, ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่, ฤกษ์ทั่วไป,
ฤกษ์ออกรถ, เลขทะเบียนรถ
มีรายละเอียด ค่าครู อยู่ที่นี่ https://nakamole.com/#price
เว็บแอพ พระเจ้าตา https://nakamole.com/prajaota/


ลุงพุฒ

ผู้บริหาร ในบริษัท IT ที่พลิกผันชีวิตมาเป็นหมอดู หันหลังให้กับการทำงานเป็นลูกจ้าง เลือกใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองมี สร้างความสำเร็จให้กับชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว ให้กับทุกๆคน