เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง เพื่อเป็นผู้บริหาร

เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง เป็นผู้บริหาร

การ เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง กับบางคนในบางสถานการณ์ อาจเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทันใจ ด้วยสถานการณ์สุกงอมจนยากจะฟื้นตัว แต่เมื่อทอดระยะเวลาไปสักหน่อย จะเห็นผลดีที่แจ่มชัดมาก

จะรับมือกับเสาร์ราหู ต้องมีสติและสัมปชัญญะ

ทำงานอย่างมีสติ รู้จักคู่แข่งที่แท้จริง

ทำงานอย่างมีสติ รู้จักคู่แข่งที่แท้จริง จึงจะทำให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ หาไม่แล้ว เราจะพลาดท่าเสียทีให้กับกิเลส ซึ่งจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับเราในระยะยาว จนเราไม่อาจแก้ไขสถานการณ์นั้นได้ทันท่วงที หรือฟื้นขึ้นมาจากความผิดพลาดนั้นได้อีกเลย ก็ได้

วางแผนที่ดี ย่อมสำเร็จ

วางแผนที่ดี ย่อมสำเร็จ

การทำงาน ที่ไม่เหมาะกับพื้นดวงเดิม ทำให้เจ้าชะตา ต้องอยู่กับมันอย่างไม่มีความสุข ส่งผลทำให้การทำงานไม่ราบรื่น ไม่ยั่งยืน และเมื่อธุรกิจอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องมีการปรับตัว จึงทำให้ไม่สามารถทำงานอยู่ในธุรกิจนั้นต่อไปได้ แต่เมื่อค้นพบความสามารถของตนเอง และได้ วางแผนที่ดี ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้