illuminati - เนปจูนกับอาชีพทั่วไป

เนปจูน (๗) เนปจูนกับอาชีพทั่วไป

เนปจูนกับอาชีพทั่วไป เป็นอาชีพพื้นๆที่เราก็รู้ก็เห็นกันอยู่ แต่เราไม่รู้ว่า จะต้องใช้คุณภาพที่ดีของเนปจูนเป็นตัวเกื้อหนุน บางที เราเห็นความสำเร็จของเขา ก็คิดว่าเป็นเพราะความฟลุ๊ค เป็นความบังเอิญ หรือ บางท่านก็พาลไปคิดว่า เขาต้องมีของดี มีวัตถุมงคล หรือ มีเคล็ดลับ ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ โดยหารู้ไม่ว่า บางที เป็นเพราะจิตที่ทำงานไปเพราะได้คุณสมบัติของเนปจูน เป็นตัวขับเคลื่อน ทำให้เขามีความสำเร็จอย่างที่เห็น