พระราหู กับ ความรัก

พระราหู กับ ความรัก

ความรัก ความหลงใหล แยกกันยาก โดยเฉพาะเมื่อดาวแห่งความลุ่มหลง คือ พระราหู กับ ดาวเนปจูน เข้ามาผสมผเสปนเปกันด้วย เราจะรู้ได้อย่างไรว่า นี่คือความรักที่แท้จริง หรือเป็นเพียงความลุ่มหลง ที่เกิดจากดาวแห่งความหลงใหล และที่สำคัญ เราจะรับมือได้อย่างไร?

ราหูเล็งลัคน์ รับมืออย่างไร

ราหูเล็งลัคน์ รับมืออย่างไร

เมื่อ ราหูเล็งลัคนา รับมืออย่างไร จึงจะทำให้สัมฤทธิ์ผล ไม่เพลี่ยงพล้ำเสียที หรือสามารถเอาตัวรอดผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ ไม่มีวิธีการใดที่จะรับมือได้ดีกว่าวิธีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้ไว้ คือ พละ ๕ เพราะราหูก็คือความหลง ความหลงตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือ อวิชา วิชาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นคู่ปรับโดยตรง