illuminati - เนปจูนกับอาชีพทั่วไป

เนปจูน (๗) เนปจูนกับอาชีพทั่วไป

เนปจูนกับอาชีพทั่วไป เป็นอาชีพพื้นๆที่เราก็รู้ก็เห็นกันอยู่ แต่เราไม่รู้ว่า จะต้องใช้คุณภาพที่ดีของเนปจูนเป็นตัวเกื้อหนุน บางที เราเห็นความสำเร็จของเขา ก็คิดว่าเป็นเพราะความฟลุ๊ค เป็นความบังเอิญ หรือ บางท่านก็พาลไปคิดว่า เขาต้องมีของดี มีวัตถุมงคล หรือ มีเคล็ดลับ ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ โดยหารู้ไม่ว่า บางที เป็นเพราะจิตที่ทำงานไปเพราะได้คุณสมบัติของเนปจูน เป็นตัวขับเคลื่อน ทำให้เขามีความสำเร็จอย่างที่เห็น

กรรมเก่า กรรมปัจจุบัน และดวงดาว

กรรมเก่า กรรมปัจจุบัน และดวงดาว

หมอดูกับหลักธรรมดูเหมือนจะขัดแย้งกัน แต่ลุงพุฒเป็นหมอดูที่ฝึกวิปัสสนา เป็นวิศวกร เป็นผู้บริหารมาก่อน รู้ดีว่า กรรมเก่า กรรมปัจจุบัน และดวงดาว ไม่ขัดแย้งกัน แต่มีส่วนเสริมซึ่งกันและกัน หากใครมีรู้จักได้อย่างถ่องแท้ ก็สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะเจาะลงตัว และก่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ กรณีของหมูป่าอะคาเดมีที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง เป็นตัวอย่างที่ดีมากอีกตัวอย่างหนึ่ง ที่ควรศึกษา และสอนใจเราไว้