ความเป็นผู้นำ

ความเป็นผู้นำ

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป ก็ต้องการคนที่คุณสมบัติที่สามารถเป็นผู้นำได้ ที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม ความเป็นผู้นำ ที่ถูกนิยามไว้ในโหราศาสตร์แต่เดิม ก็ต้องเปลี่ยนแปลง โหราศาสตร์ไทยประยุกต์ มีการพูดถึงลักษณะผู้นำที่สามารถนำองค์กร (และตนเอง) ให้ประสบความสำเร็จได้ไว้ด้วย ซึ่งมีการดูที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่โหราศาสตร์ไทยแต่เดิมเคยนิยามเอาไว้

เสาร์กุมลัคน์ จักฆ่าตัวตาย

เสาร์กุมลัคน์ จักฆ่าตัวตาย

เสาร์กุมลัคน์ จักฆ่าตัวตาย ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ แต่หากเรารู้จักสถานการณ์ หรือสภาวการณ์ ของเสาร์กุมลัคน์ ที่เกิดขึ้นอย่างยาวนาน และรู้วิธีที่สามารถใช้รับมือวันต่อวัน ก็จะสามารถพาตนเองให้ผ่านไปได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเลย แม้แต่น้อย

amet, libero Aenean ultricies nec elit. id felis ut consequat. ante. consectetur