Disrupted World กับ โหราศาสตร์

ฝืนไม่ไหว ก็ต้องยอมจบ

เมื่อเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ เป็นผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ ถ้าหากเกิดสถานการณ์ Miss Leading ขึ้นมาแล้วล่ะก็ หายนะใหญ่ก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก แต่หากยังรู้จักระงับยับยั้ง ไม่ถลำไป ฝืนไม่ไหว ก็ต้องยอมจบ ก็ยังดี อย่างน้อยก็ยังไม่เกิดความเสียหายจนกระทั่งล้มละลาย

elit. ut ut dolor. odio Sed ut Aenean vulputate, mi,