เส้นทางของคนรุ่นใหม่

เส้นทางของคนรุ่นใหม่

คนรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพดีๆ ก็มีนะครับ หากเรานิยมว่า คนรุ่นใหม่ คือ คนที่พยายามหาแนวทางใหม่ๆ มองหาการปรับปรุงพัฒนาใหม่ๆ เราจะมองเห็นศักยภาพในตัวของเขาอีกมากมาย จะมองเห็นโอกาสในการเติบโตอีกมากมาย แต่ถ้านิยามของคนรุ่นใหม่ คือการทำลายของเก่าๆทิ้ง เราจะเห็นเลยว่า คนรุ่นใหม่คือความสิ้นหวัง

เด็กอายุ ๑๘ กับ Vision

เด็กอายุ ๑๘ กับ Vision

การเลี้ยงดูเด็ก ไม่ใช่การเลี้ยงดูเพียงแค่ให้เติบโตทางร่างกายให้มี IQ ที่ดี แล้วก็ไม่ใช่แค่การให้เติบโตทางจิตใจให้มี EQ ที่ดี แต่จะต้องสอนให้รู้จักวิธีคิดด้วย และควรค่อยๆสอนไปตั้งแต่เมื่อถึงวัยที่พร้อมแต่แรก การรอไปสอนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ทำไม่ได้ เพราะระบบการทำงานของสมองนั้น จะมีการสร้างชุดความคิดด้วยลักษณะการสร้าง “โครงสร้างโปรตีน” ในสมอง ซึ่งจะทำให้สมองมีการทำงานที่เป็นลักษณะเฉพาะ ที่เรียกว่า Paradigm หรือ Attitude ดังนั้น เราจำเป็นต้องเลี้ยงเด็กๆให้เติบโตมา ด้วยการมี IQ ที่ดี EQ ที่ดี MQ ที่ดี และมีรากฐานวิธีคิดที่ดีด้วย

หมด Passion

หมด Passion

อาการ หมด Passion จะเรียกให้เท่อย่างนั้นก็ได้ แต่ถ้าเรียกแบบภาษาเราๆแล้ว น่าจะใช้คำว่า ” แป้ก ” คงได้นะครับ คงรู้สึกว่ามัน แป้กๆ อย่างไรก็อย่างนั้น ซึ่งหากเรารู้สาเหตุ และหาทางแก้ไขที่สาเหตุ มันก็แก้ไขอาการแป้กๆอย่างนี้ได้ครับ

eleifend vel, Donec leo velit, lectus ipsum