รหัสผ่านที่แอพพลิเคชั่น "พระเจ้าตา" เก็บไว้ จะถูกเข้ารหัสโดยการสร้าง Signature ขึ้นแทนการเก็บรหัสผ่านที่แท้จริงไว้ ซึ่งทำด้วยวิธีที่ไม่สามารถแก้ไขย้อนกลับได้ (irreversible engineering) จึงไม่มีการเก็บรหัสผ่านที่แท้จริงเอาไว้ แต่ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรใช้รหัสผ่าน ที่เหมือนกันกับรหัสผ่านของบัญชีอื่นๆที่ต้องการความปลอดภัยสูงๆ

 

หรือ

ลงทะเบียนด้วย E-Mail และ Password

    (ข้อมูลจะไม่เข้ารหัสไว้)

    (ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสไว้เมื่อเก็บลงในฐานข้อมูล)

    (ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสไว้เมื่อเก็บลงในฐานข้อมูล)

  (ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสไว้เมื่อเก็บลงในฐานข้อมูล)

  (ข้อมูลจะไม่เข้ารหัสไว้)

 

  (จะเก็บข้อมูลไว้แบบ signature เมื่อเก็บลงฐานข้อมูล)