พระเจ้าตา

พระเจ้าตา
 เครื่องหมายจดทะเบียน
 สงวนลิขสิทธิ์

เป็นข้อมูลตัวอย่าง จึงแสดงคำพยากรณ์เพียง ๒ เดือน เท่านั้น คำพยากรณ์จริง จะแสดงตลอดระยะเวลาตามจำนวนปีที่เลือก

ระยะเวลา ๑ ปี จะนับจากวันที่เลือกเป็นวันเริ่มต้น ไปจนครบ ๓๖๕ - ๓๖๖ วัน แล้วแต่ว่าจะเป็นปีปกติ (มี ๓๖๕ วัน) หรือเป็นปี อธิกสุรทิน (มี ๓๖๖ วัน)