คอร์สฝึกอบรม โหราศาสตร์ไทยประยุกต์

  ท่านผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนท่านเอง ดังนี้
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียด ทางโทรศัพท์ (เท่านั้น) ที่โทรศัพท์หมายเลข 081-431-2301
 • ก่อนติดต่อสอบถาม กรุณาอ่านรายละเอียดบนเว็บไซต์นี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน การสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ในข้อมูลที่ซ้ำกันกับที่มีปรากฎอยู่แล้วบนหน้าเว็ฐไซต์ จะไม่รับสอน เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นหมอดูด้วยวิชาโหราศาสตร์ที่ดี
 • ชำระค่าเรียน ครั้งเดียว ตลอดชีพ ตามที่ปรากฎอยู่บนหน้าหลักของเว็บไซต์ ที่นี่ ไม่จำกัดระยะเวลาเรียน (สอนจนดูเป็น) โอนเงินเข้าบัญชีตามที่ปรากฎบนหน้าหลักของเว็บไซต์ ที่นี่
 • ไม่สามารถแบ่งชำระเป็นงวดได้
  คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเรียนได้
 • เป็นผู้ที่มีศีล ๕ รักษาศีล ๕ เป็นอาจิณ
 • เป็นผู้ที่มีสัจจะวาจา รักษาคำพูดของตนเอง
 • เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที
  • สำหรับผู้ที่ฝึกเจริญวิปัสสนาด้วยการดูจิตที่ถูกต้อง จะเรียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  การเรียนการสอน
 • จะใช้เวลา ๒ วัน ในการเรียนเบื้องต้น
 • สอนครั้งละ ๑-๒ คน เท่านั้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสุงสุดในการเรียน
 • หลังจากการเรียน ๒ วันแล้ว สามารถสอบถามผ่านทาง Line กลุ่มได้ตลอด และสามารถขอเข้ามาฟังร่วมกับผู้ที่มาเรียนใหม่ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด หรือจะขอนัดเวลาเพื่อเรียนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้อีก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกเช่นกัน
  อุปกรณ์การเรียน ที่ต้องนำมา
 • อุปกรณ์สำคัญที่ต้องมีก็คือ คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ค (ควรเป็นโน๊ตบุ๊ค) ที่มี usb port สำหรับใส่ Flash Drive
 • Flash Drive ขนาดความจุเท่าใดก็ได้ แต่ควรเป็นแบบ Tiny Size เพื่อให้สะดวกในการเสียบคาไว้ที่เครื่อง
  อุปกรณ์การเรียน ที่เตรียมไว้ให้
 • โปรแกรม “ลัคนา” ซึ่งให้ License ไว้สำหรับใช้ ๑ user ตลอดชีพ (ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำการคัดลอก ทำสำเนา หรือทำการจำหน่ายจ่ายแจกด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้น)
 • หนังสือตำราโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ ๑ เล่ม รวบรวมและเรียบเรียงโดย ลุงพุฒ (ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำการคัดลอก ทำสำเนา หรือทำการจำหน่ายจ่ายแจกด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้น)
 • เอกสารประกอบการสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ ๑ ชุด จัดทำโดย ลุงพุฒ (ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำการคัดลอก ทำสำเนา หรือทำการจำหน่ายจ่ายแจกด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้น)

ติดต่อสอบถามกับลุงพุฒได้โดยตรงที่
081-431-2301 หรือ 083-060-1441