ผู้คนรอบตัว กับ ลัคนาและอาทิตย์

ผู้คนรอบตัว เป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิต

ผู้คนรอบตัว มีส่วนสำคัญอย่างมาก ต่อความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นตามมา

หมอดูในโหราศาสตร์ไทย มักให้ความสำคัญกับ พฤหัสบดี เสาร์ และ ราหู เป็นสำคัญ ว่าเป็นตัวกำหนดความสำเร็จให้กับชีวิต โดยละเลยความสำคัญของตำแหน่งของพระอาทิตย์ นั่นเป็นเพราะว่า ไม่รู้ว่า ตำแหน่งของพระอาทิตย์ ตำแหน่งของลัคนา เป็นตัวกำหนดความสำเร็จยิ่งกว่า

จากความจริง

เรื่องแรก ก่อนที่เราจะไปอธิบายถึงความสำคัญ ของตำแหน่งของลัคนา และ ตำแหน่งของอาทิตย์ เรามาดูความเป็นจริงกันก่อนดีกว่า

ในความเป็นจริง ความสำเร็จในงานส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด (ที่เป็นงานทางโลก) มันไม่ได้เกิดจากการทำงานเพียงคนเดียวหรอก

ต่างจากความสำเร็จในทางธรรม

เรื่องนี้ จะต่างจากความสำเร็จทางธรรม ที่จะสำเร็จได้นั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเอาไว้ว่า ปัจจัยภายนอก เกิดได้จากการที่มี “กัลยาณมิตร” เช่น องคุลีมาล มี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็น “กัลยาณมิตร”

ส่วนปัจจัยภายใน เบื้องต้นก็ต้องมี “โยนิโสมนสิการ” ซึ่งในเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นอย่างไร ขอแนะนำให้ไปฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ครูผู้เป็นหนึ่งเดียวที่สอนกรรมฐานให้กับลุงพุฒ (แต่หลวงพ่อปราโมทย์ไม่ได้สอนโหราศาสตร์ให้ลุงพุฒนะครับ อย่าไปเข้าใจผิด ส่วนเรื่องของคาถาอาคม ลุงพุฒก็ใช้เฉพาะที่เป็นพุทธคุณ ไม่เล่นไสยศาสตร์มนตร์ดำอะไรเลย เพราะลำพังเพียงกำลังของ “พุทธคุณ” และ อธิษฐานบารมีของตนเอง ก็เหลือจะพอ ที่จะทำให้กิจการงานต่างๆสำเร็จลงตามประสงค์ได้) สามารถรับชมรับฟังได้ที่นี่ ครับ https://youtu.be/3xFhFny-zuo

กัลยาณมิตร และ โยนิโสมนสิการ

ความสำเร็จทางโลก ต้องแสวงความร่วมมือ

ในการทำงานให้สำเร็จ จะต้องมีทีมงานที่ดี ทีมงานที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อ เรามีผู้คนแวดล้อมที่ทำงานส่งเสริมซึ่งกันและกัน เหมือนกับกงล้อเกวียน หรือ กงล้อจักรยาน ที่ซี่ล้อแต่ละซี่ ต่างก็ทำงานประสานกัน (แม้ว่าจะไม่ได้หันไปในทิศทางเดียวกัน) แต่ก็ทำให้ ล้อนั้นทรงตัวอยู่ได้ มีการล่อลื่นระหว่างดุมล้อกับซี่ล้อ จึงทำให้กงล้อนั้นหมุนไปได้

ในการทำงานเป็นทีม ก็เหมือนกัน

สร้างทีมงาน หรือคณะทำงาน

เพราะการทำงานใหญ่ มันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วนหลายฝ่าย ซึ่งทุกๆฝ่ายนั้นต้องเป็นผู้คนที่อยู่แวดล้อมเรา และในยุคปัจจุบัน ผู้คนที่อยู่แวดล้อมเรา หาใช่เพียง คนที่มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ใกล้ๆเราเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงผู้คนที่อยู่ไกล แต่เชื่อมต่อกันได้ด้วยเทคโนโลยีด้วย

ตำแหน่งของลัคนา ตำแหน่งของอาทิตย์ สำคัญ

ตำแหน่งของลัคนา และ ตำแหน่งของอาทิตย์ ในชะตากำเนิด จะแสดงให้เห็นถึง วิธีการทำงานของจิตใจ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ “การตีความปรากฎการณ์” หรือหากเป็นศัพท์แสงทางพระพุทธศาสนาก็คือ “การตีความของสัญญา” เฉพาะที่ตีความเป็นสุข หรือเป็นทุกข์ “สุขเวทนา หรือ ทุกขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา หรือ อทุกขมสุขเวทนา”

เปลี่ยนตำแหน่งไป ก็เปลี่ยนมุมมองโลกด้วย

ในเรื่องนี้ ถ้าเป็นภาษาคนทั่วๆไป ที่มีประสบการณ์จริงในชีวิต ก็จะบอกว่า “มุมมองโลกเปลี่ยนไป” (นี่ไม่ใช่คำพูดของลุงพุฒเอง แต่เป็นคำพูดของเจ้าชะตาท่านหนึ่ง เล่าให้ฟัง เธอเป็นโรคซึมเศร้า แต่ไม่ได้บอกลุงพุฒก่อน เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงไปแล้ว ถึงได้บอก และเธอใช้เวลาประมาณ ๑๘ เดือน ที่จะพัฒนาตนเองขึ้นมา หลังจากเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงไปแล้ว และคุณหมอได้สั่งหยุดยา ลุงพุฒเคยเล่าให้ฟังให้อ่านไปแล้ว)

เพราะจิตทำงานเปลี่ยนไป

ด้วยการทำงานของจิต ที่เป็นไปตามดวงใหม่ ซึ่งวางตำแหน่งของลัคนา และตำแหน่งของพระอาทิตย์ นอกจากจะทำให้เปลี่ยนมุมมองไปเป็นการมองโลกเป็นบวกตามความจริง (คือ ไม่ต้องสะกดจิตตนเองด้วยการบอกตัวเองซ้ำๆ หากแต่จะมีปรากฎการณ์ที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตจริง สร้างการมองโลกในแง่บวก ตามความเป็นจริง ให้)

ตัวอย่างก็มีให้เห็น

ตัวอย่างที่ลุงพุฒแคปเจอร์หน้าจอใน Line (เป็น Dark Mode นะครับ ลุงพุฒชอบหน้าจอพื้นสีดำมากกว่าหน้าจอพื้นสีขาว เพราะสายตาทำงานน้อยกว่า สมัยก่อน สมัย Apple II ลุงพุฒอยู่กับหน้าจอสีเขียวพื้นดำได้ทั้งคืน โดยที่ไม่รู้สึกแสบตาเลย แต่พอยุคของวินโดว์ เริ่มมีหน้าจอพื้นสีขาวตัวอักษรสีดำ อ้างว่า เลียนแบบหนังสือ กลับพบว่า ไม่สามารถทำงานได้นานๆ เพราะสายตาล้าอย่างรวดเร็ว เป็นมาหลายสิบปีแล้ว ดังนั้น โปรแกรมไหนสามารถเปลี่ยนไปใช้ Dark Mode ได้ ลุงพุฒจะเปลี่ยนทันทีครับ เพราะสบายตามากกว่า ทำงานได้นานกว่า) ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับ

จะบอกว่า เจ้าชะตาตามตัวอย่างที่ยกมา แต่ก่อน เป็นคนที่ “ไม่แคร์ลูกค้า” จนขายของไม่ค่อยจะได้นะครับ แต่ตอนนี้ เธอเก่งเรื่องการดูแลลูกค้ามาก และมันทำให้ ลูกค้ารักเธอ และซื้อซ้ำ จนกิจการก็มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ

และเธอก็ยังเดินไปทีละขั้นๆ ตามจังหวะที่ลุงพุฒบอกเธอไว้ ลุงพุฒยังคงเป็นที่ปรึกษาให้เธอฟรีๆ ๑ ปี ตามมาตรฐานของลุงพุฒเอง ที่จะทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” ให้กับทุกท่าน ที่มาเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงกับลุงพุฒครับ เพื่อให้การเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง สำเร็จสมบูรณ์จริงๆ (ทั้งนี้เพราะ เมื่อเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงไปใหม่ๆ ยังไม่มีประสบการณ์จากดวงใหม่ อาจทำให้การตัดสินใจไม่สอดคล้องกับดวงใหม่ เพราะยังมีความทรงจำ ประสบการณ์ จากดวงเก่า ที่เก็บไว้ในระบบความจำของสมอง มาแทรกแซงการตัดสินใจ ทำให้ตัดสินใจผิดไปได้ครับ)

วันนี้ 5.5 และเป็นวันศุกร์ต้นเดือน ขาช็อปอาจชอบนะครับ เพราะเห็นว่ามีสินค้าลดราคาตามเว็บสโตร์ต่างๆ แต่ลุงพุฒคงไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องนี้หรอกครับ เพราะเท่าที่เห็น เขาก็มาลดราคาระบายสินค้าค้างสต็อคกันทั้งนั้น

ยกเว้น ท่านที่เล็งๆเอาไว้ ด้วยมีความจำเป็นต้องซื้อ ช่วงนี้ก็จะได้ประโยชน์ แต่ถ้าจะแห่ซื้อเพียงเพราะมันราคาถูกกว่าปกติ เพียงเหตุผลเดียว ลุงพุฒว่า ไม่ซื้อถูกกว่าอีก เพราะเราซื้อของที่ไม่ได้ใช้ ยังไงๆก็ต้องจ่ายเงินไปอยู่ดี ทั้งๆที่ ไม่ได้ซื้อ ก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราเกิดความลำบากอะไร และบางที การที่ไปซื้อของที่ไม่จำเป็น กลับสร้างความลำบากให้เรามากกว่า เพราะเราต้องลำบากในการหาที่จัดเก็บ ทำให้การจัดการบ้านให้สะอาดเรียบร้อย ทำได้ยากกว่าเดิมอีก กลายเป็นเสียเงินแล้วยังเพิ่มภาระให้กับตัวเองอีกนะครับ

อ่านเรื่องราวการเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงย้อนหลังได้ ที่นี่
จิตเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน
https://www.facebook.com/Vacharaphol.Sirivat.Tuek/posts/pfbid0SrpSjGjpCEPWaK5UrtzPyTG9KkkgzNANhai5bUNnMjwvQbo28ti3tkGHMmUZjHRvl หรือ
https://www.facebook.com/nakamole/posts/pfbid0ajyM9e4QMD2Z18LTUByuiiuTmTRUQkG7s6bNBzn5wgYE7vsic2DjJLXLfzs3XwPtl

จิตเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน
จิตเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย สำหรับผู้ที่เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงมาเล่าให้ฟัง
https://www.facebook.com/nakamole/posts/pfbid033r9RBGDT2EFKaXt5uezu4m4gmYqYK8Gx4MG5DhSgzvRRFnv1QPg1J5t7C6qgpNeFl

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

อ่านเรื่อง เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง คีย์สำคัญอันหนึ่ง คือ ลัคนา และ อาทิตย์ ได้ที่นี่
https://www.facebook.com/nakamole/posts/pfbid02BXWHixvYLqZTHwTSkEv4TUZNZeD5ooYDN6rpsEb3YzKvShZySxANuGyddesakBfgl

เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง คีย์สำคัญอันหนึ่ง คือ ลัคนา และ อาทิตย์

อ่านเรื่อง การย้ายราศีของดาวมฤตยู ได้ที่นี่
https://www.facebook.com/nakamole/posts/pfbid024JE1du6YnvhL1skE1DkcwW3a5gnEkN4JwjrESc4rwZUVZ5twE2M9sYgFcSNYgE53l

การย้ายราศีของดาวมฤตยู

อ่าน FAQ เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง ได้ที่นี่
https://www.facebook.com/nakamole/posts/pfbid0Y8hWZYAWyRTyuq2nooCz65hAEo1Kp44AUfr4pLdP2nNZVG8CYEgWSAHhG5Wrv3Exl

FAQ เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง

เนื่องจาก ฟีดในเฟซบุ๊ค ไม่เหมาะที่จะทำ index เอาไว้ให้นะครับ ก็เลยต้องใช้วิธีเชื่อมโยงลิงก์กันแบบนี้ครับ

วัชรพล ศิริวัฒน์
ลุงพุฒ บ้านหมอดูวัชรพล
วันศุกร์ ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เพจ https://www.facebool.com/nakamole
เว็บไซต์ https://nakamole.com
ค่าครูและหมายเลขบัญชี https://nakamole.com/#price

อ้างอิงเพจ
https://www.facebook.com/nakamole/posts/pfbid02RbKUdeuKyGoQP85kpjMtR8KFh6jYPYwUZdg2d8o6DNaDwsKhMhEqfpeV9fZLjUp8l

ผู้คนรอบตัว กับ ลัคนาและอาทิตย์

อ้างอิงบล็อก https://nakamole.com/blog/rzug