ครอบครัว

ตำนาน ดาวคู่มิตร ต้องอ่านให้ขาด ( ๑ ) จันทร์โฉมตรูคู่พุธนงเยาว์ ดูดวง ความรัก การงาน การเงิน กับ หมอดู ลุงพุฒ

ในโหราศาสตร์ไทย เรื่องตำนานดาว คู่มิตร คู่ศัตรู หรือที่เรียกว่า ตำนานชาติเวร เป็นสิ่งที่มีความถูกต้อง และแม่นยำสูง แต่ปัญหาที่มี เป็นปัญหาของการ นำไปใช้ ที่ผิดวิธี ทำให้เกิดปัญหา ความไม่แม่นยำ หาไม่แล้ว จะโดนเขาดูถูกเอาว่า หมอดู คู่ หมอเดา

บันทึกรายวัน

เหมือนมีโซ่ตรวน เหมือนมี เจ้ากรรมนายเวร คอยขัดขวาง ตลอดเวลา ดูดวง ความรัก การงาน การเงิน กับ หมอดู ลุงพุฒ

หลายคน เมื่อประสบปัญหาในชีวิต ที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ อย่างยาวนาน ก็มักคิดว่า จะมีผู้ที่มีอำนาจ ที่กล่าวขานกันว่า เจ้ากรรมนายเวร คอยกลั่นแกล้ง เพราะไม่มีใคร อธิบายให้เข้าใจ ได้ดีกว่านี้ แต่แท้จริงแล้ว โหราศาสตร์ที่แม่นยำจริง และภูมิความรู้ในพระพุทธศาสนา สามารถให้คำตอบที่เข้าใจได้ และยังได้รู้ ถึงวิธีการจัดการ ที่เหมาะสม อีกด้วย

ครอบครัว

ดับเพลิง III ( ว่าด้วย การเลี้ยงลูก ๓ ) ภาคจบ ดูดวง ความรัก การงาน การเงิน กับ หมอดู ลุงพุฒ

การเลี้ยงลูก ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ตัองใช้ทั้งความเข้าใจ และการรู้จักมองในมุมของลูก เป็นสำคัญ เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดีที่เหมาะกับเขา ไม่ใช่ที่เป็นไปอย่างใจเรา หากทำได้ ความสำเร็จที่แท้จริงของครอบครัว คือ พัฒนาการที่ดี ของสมาชิกในครอบครัว ก็เกิดขึ้นครับ

ครอบครัว

ดับเพลิง II ( ว่าด้วย การเลี้ยงลูก ๒ ) ดูดวง ความรัก การงาน การเงิน กับ หมอดู ลุงพุฒ

ในสมัยนี้ การเลี้ยงลูก ต้องใช้ศิลปะมากกว่าแต่ก่อน การใช้วิธีการควบคุมและสั่ง จะไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้จริงในระยะยาว แต่เป็นการสร้างแรงกดดัน ทำให้เด็กเก็บกด และพร้อมจะเตลิดออกไป เมื่อเติบใหญ่

ครอบครัว

ดับเพลิง I ( ว่าด้วย การเลี้ยงลูก ๑ ) ดูดวง ความรัก การงาน การเงิน กับ หมอดู ลุงพุฒ

ในสมัยนี้ การเลี้ยงลูก ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่เหมือนยุคก่อนๆ เพราะสังคมมีแต่การแข่งขัน และมีความซับซ้อนมากขึ้น จนทำให้ตัวเด็กเอง อาจรับมือกับสถานการณ์ไม่ได้ และเลือกใช้การแก้ไขปัญหาที่จะสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าตามมา