FAQ เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง

FAQ เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง

FAQ เกี่ยวกับ เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง ลุงพุฒขอรวบรวมคำถาม เกี่ยวกับการเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับ เพราะหลายท่านมาถามหลังไมค์บ่อยๆ (และบางเรื่อง ก็จะมีลิงก์ไปถึงคำตอบอยู่แล้ว แต่ก็ชอบที่จะส่งข้อความมาถาม) ดังนั้น ลุงพุฒขอนำคำถามที่ถามกันบ่อยๆ รวบรวมกันมาไว้ที่นี่นะครับ คำถามแรกๆ จะเป็นเรื่องทั่วๆไป ส่วนคำถามหลังๆ ก็จะเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจง นะครับ

คำถามทั่วไป

๑ ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลุงพุฒเขียนไว้ที่นี่ครับ https://nakamole.com/#price ซึ่งขอให้เป็นลิงก์ที่เชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์นะครับ เนื่องจาก หากมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ก็จะได้อัพเดตที่เดียว หากไปแยกเขียน หรือ ไปตอบไว้ในอินบ็อกซ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมา ลุงพุฒก็ไม่สามารถตามไปแก้ไขได้หมดครับ

๒ การเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง ทำอย่างไร

ในคำถามนี้ คงแยกเป็น ๒ ส่วน นะครับ คือ

๒.๑ ถ้าสนใจที่จะเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง จะต้องทำอย่างไรบ้าง

หากได้ดูค่าครู ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ https://nakamole.com/#price แล้วเห็นว่า ตนเองพร้อมนะครับ ก็ติดต่อลุงพุฒมา ซึ่งลุงพุฒจะมีรายละเอียดที่ต้องการ ซึ่งต้องได้มาก่อนที่จะลงมือทำการอื่นๆต่อไป ซึ่งพอจะบอกได้คร่าวดังนี้นะครับ (ถ้าตัดสินใจทำจริงๆ จะมีมากกว่านี้ครับ)

 • ชื่อ นามสกุล ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หากไม่สามารถมาร่วมพิธีได้ด้วยตนเอง ก็ต้องขอรูปมาด้วยครับ
 • วันที่เกิดของเจ้าชะตา (วันที่ เดือน ปี พ.ศ.) เวลาเกิด (ชั่วโมง นาที) จังหวัดที่เกิด (จังหวัดคลอด)
 • วันที่เกิดของคนในครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิดด้วย (ไม่จำกัดว่ากี่คน หากอยู่ในบ้านเดียวกัน ขอหมด โดยรายละเอียดของแต่ละท่าน ก็ต้องมี วันที่เกิด (วันที่ เดือน ปี พ.ศ.) เวลาเกิด (ชั่วโมง นาที) จังหวัดที่เกิด (จังหวัดคลอด)
 • อาชีพการงาน ทำงานในหน่วยงานที่ทำอะไร และรับผิดชอบในหน้าที่ไหน ตำแหน่งอะไร
 • ปัญหา อุปสรรค ใดที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
 • ข้อเสียที่มี ที่ต้องการแก้ไข
 • ข้อดี หรือ ความสามารถ ที่ต้องการได้เพิ่ม (รวมถึง อาชีพอื่นๆที่สนใจเพิ่มเติมด้วย)

ก็รวบรวมเขียนมาให้หมด โดยส่งมาให้ลุงพุฒ พร้อมโอนค่าครูเต็มจำนวนมาให้ครับ (ไม่รับการผ่อนชำระนะครับ เพราะเหตุว่า ลุงพุฒไม่อยากทวงเงินใคร ทวงเงินใครไม่เป็นครับ ก็ไม่อยากหัดนิสัยทวงเงินครับ)

๒.๒ การเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง ลุงพุฒทำอย่างไร

ถ้าเอาง่ายนะครับ ก็มี ๒ ขั้นตอน คือ

๒.๒.๑ หาดวงใหม่

เป็นการหาดวงใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่เขียนมาทั้งหมด โดยที่แต่ละดวง จะมีคุณสมบัติตามมมาตรฐานของลุงพุฒเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับ คือ

 • การงานการเงินดี
 • มีการตัดสินใจที่ดี
 • การทำงาน การอยู่ร่วม กับคนอื่นๆ เป็น คณะทำงาน เป็นครอบครัว ทำได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำที่ดี ไม่แข็งกร้าวจนเกินไป ไม่อ่อนแอจนเกินไป
 • มีความสามารถ มีผู้คนให้การสนับสนุน ทั้งเพื่อนร่วมงาน และผู้ใหญ่
 • ตาม Requirement ต่างๆ ที่เขียนมา

ปกติแล้ว ความแตกต่างของแต่ละดวงที่ได้ จะผันแปรไปตาม “หน้าที่การงาน” ครับ ทำให้ไม่สามารถใช้ดวงดีๆเพียงดวงเดียว ให้กับทุกคนได้ แล้วยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับวันเกิดของแต่ละท่านด้วยครับ รวมทั้ง ต้องหาดวงที่แก้ไขข้อเสียที่มีมาแต่กำเนิดด้วย ปัจจัยเหล่านี้ทำให้แต่ละท่าน จะได้ธาตุใหม่ดวงใหม่ที่ต่างกันครับ

๒.๒.๒ ให้จิตทำงานไปตามดวงใหม่

เมื่อได้ดวงใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๒.๑ แล้ว ก็จะต้องดำเนินการในกระบวนการให้จิตทำงาน (หรือปรุงแต่ง) ไปตามดวงใหม่ ซึ่งอาจมีธาตุที่ต่างจากดวงที่ได้มาเมื่อกำเนิดครับ

ในข้อนี้ ต้องใช้กำลังของผู้ที่มีกำลังมากๆในจักรวาล เข้ามาดำเนินการ ซึ่งหลักๆก็เป็นกำลังของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ชาวพุทธมักเรียกกันว่า “พุทธคุณ”) แต่ไม่ได้เป็นกำลังขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว เท่าที่พอจะบอกได้ ก็มี

 • สมเด็จองค์ปฐม (องค์นี้ ท่านเสด็จมาเองตั้งแต่ครั้งแรก ที่ลุงพุฒดำเนินการเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงตัวลุงพุฒเอง)
 • พระปทุมุตรสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • พระกุกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า (องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอะไรบางอย่างที่สัมพันธ์กับลุงพุฒอยู่ ท่านสอน มฤคดาบสไว้ว่า “ความยินดี” ใน ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นอันตรายต่อเส้นทางพรหมจรรย์)

ส่วนพระมหาโพธิสัตว์ก็มี เช่น

 • หลวงปู่ทวด
 • หลวงพ่อโต วัดระฆัง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
 • พระแม่ธรณี
 • พระพิฆเนศวร์

รวมกับกำลังอธิษฐานบารมีของลุงพุฒเอง

หลังจากนั้น ก็จะมีการชุมนุมเทวดา ประกาศโองการ ประกาศดวงใหม่ และเจริญพุทธมนตร์ (โดยลุงพุฒเอง) เป็นอันจบพิธีการ

และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงไปแล้ว หลังจากนั้น ๑ ปี ลุงพุฒให้คำปรึกษาฟรี ทั้งการดูดวง และเรื่องอื่นๆ เท่าที่ลุงพุฒมีความรู้ มีประสบการณ์ ทั้งนี้ เพื่อประคับประคอง การดำเนินชีวิตในระหว่างที่ยังไม่มีประสบการณ์กับดวงใหม่ เพื่อมิให้นำเอาประสบการณ์เก่าๆมาคิด มาประกอบการพิจารณา และตัดสินใจ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้

คำถามอื่นๆ

ต่อไป ก็จะเป็นการตอบถามอื่นๆ ตามที่เคยถามกันบ่อยๆ (ที่ไม่ใช่ ๒ ข้อ ใหญ่ๆ ข้างบน นะครับ)

๓ ลุงพุฒเคยเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงตัวเองมั้ย

ลุงพุฒน่ะเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงตัวเองก่อนเลย ก่อนที่จะลงมือเปลี่ยนให้กับคนอื่นๆ เพื่อจะดูว่า เปลี่ยนได้จริงมั้ย ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ ก็ไม่ต้องคิดที่จะเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงของคนอื่นเลยครับ (นิสัยของลุงพุฒเป็นอย่างนั้น)

โพสต์นี้ คือ โพสต์ที่เล่าถึงประสบการณ์ของการเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงตนเอง
https://www.facebook.com/nakamole/posts/pfbid0ZVDckcLmbb4kyTGMV1QiGC5XEZyYfPnBQG6jt6yzazMpmDkPUEwYAVTUFN84LVqxl

เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงแล้ว สิ่งแรกที่สัมผัสได้

และเมื่อลงมือเปลี่ยนแปลงดวงตนเองได้แล้ว ก็ลองสิ่งที่ยากกว่านั้น (และน่าจะยากที่สุดด้วย) คือ เปลี่ยนดวงภรรยา ก็สามารถเปลี่ยนให้หายจากอาการ “ไมเกรน” รวมถึง การเป็นโรคเครียด (ต้องลองตามอ่านของเก่าดูล่ะครับ)
https://www.facebook.com/nakamole/posts/pfbid038LVmh8YkVrkJV3BWWEvE9ESUYSS3fZQHuvyDfFKNEcLwuazraxKH1QPG8hLze1iml

เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงภรรยา

หลังจากที่เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงให้ภรรยาได้แล้ว เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยเฉพาะ อาการไมเกรนหายไป (อาการปวดศีรษะข้างเดียว ที่จะเกิดขึ้นเมื่อครึ้มฟ้าครึ้มฝน หายไป) จึงมั่นใจว่า ตนเองเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงคนอื่นได้จริงๆ จึงเริ่มเปลี่ยนให้กับคนอื่น

๔ ลุงพุฒเคยเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงให้ลูกมั้ยครับ

เคยสิ เพียงแต่ครั้งแรก ลุงพุฒเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงให้ลูก เมื่อเขายังอยู่ประถม คือ ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน กำลังจะขึ้น ประถม ๒ ลุงพุฒตัดสินใจเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงให้กับลูก เพราะเห็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเกินไป ด้วยมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เป็นอย่างนั้น เพียงแต่แรกๆก็คิดว่า น่าจะอบรมสั่งสอนได้ แต่เอาเข้าจริงก็พบว่า ทำไม่ได้ เพราะเมื่อลูกพบกับสถานการณ์บางอย่าง ความก้าวร้าวที่ซ่อนเร้นอยู่ ก็ปรากฎออกมา

บางท่านอาจสงสัยว่า ทำไมไม่หาฤกษ์คลอดดีๆให้ลูก ก็ต้องบอกว่า ลูกคลอดก่อนจะถึงฤกษ์ ด้วยลูกตัวใหญ่ ทำให้เขาดิ้นจนกระทั่งถีบผนังมดลูกจนถุงน้ำคร่ำขาด น้ำเดิน ก่อนที่จะไปวันที่หาฤกษ์ไว้ ก็เลยต้องใช้ฤกษ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นฤกษ์ที่เขาจะต้องมีร่างกายแข็งแรง แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ จะมีพฤติกรรมที่ไม่กลัวใคร และเมื่อมีคนมาแกล้งทำร้าย ก็จะสู้

แต่พฤติกรรมก้าวร้าวนี้ ไม่เคยปรากฎในโรงเรียนเลย แต่มามีปัญหาเมื่อเขาไปเล่นบ่อบอล (เมื่อ ๑๘ – ๑๙ ปี ที่แล้ว ที่เศรษฐกิจประเทศไทยยังไม่ดี ห้างข้างบ้านไม่ค่อยมีคนไปเดิน ร้านรวงยังไม่ค่อยมี เขาก็เลยมีพื้นที่ว่างเยอะมาก ก็มีคนมาเช่าที่ทำสวนสนุกบ่อบอลที่มีสไลเดอร์ด้วย) มีเด็กคนหนึ่งเล่นแผลงๆ สไลด์มาตามคันข้างของสไลเดอร์ แล้วถีบเข้ากลางหลังลูกชายหน้าคะมำลงไป แล้วก็เดินหนีไป ลูกชายลุงพุฒลุกขึ้นมาได้ ไปเห็นเด็กผู้ชายอีกยืนอยู่ (ซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วย) ก็เดินง้างหมัดจะไปต่อยเขา ลุงพุฒเห็นเหตุการณ์ ก็ปรี่เขาไปอุ้มลูกออกมา ก่อนที่เขาจะถึงตัวเด็กคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว และก็ตัดสินใจในวันนั้นเลยว่า ไม่ไหวแล้ว ต้องเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงลูกชาย ให้ลดความก้าวร้าวลง ซึ่งหลังจากที่เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงไปแล้ว พอโตมา ก็เป็นเด็กเรียบร้อยสุภาพดี ผู้ใหญ่เห็นก็รักใคร่เอ็นดูเสมอ

๕ แล้วรู้ได้อย่างไรว่า เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงไปแล้ว จะเปลี่ยนได้จริง

เรื่องนี้ มีคนเอาไปถามหมอดูท่านอื่นนะครับว่า คนเราเกิดมาแล้ว จะมาเปลี่ยนดวงกันได้เหรอ (มีบางท่านถึงกับมาค้านในคอมเมนต์ของเพจบ้านหมอดูวัชรพล https://www.facebook.com/nakamole ด้วยนะครับ ซึ่งลุงพุฒก็มีที่อธิบายไว้หลายครั้งแล้วนะครับ กระบวนการก็ได้อธิบายไว้ข้างบนแล้ว ส่วนผลที่เกิดขึ้น ก็สามารถอ่านย้อนหลังกลับไปได้ครับ ขอนำลิงก์มาใส่ไว้บางส่วน พอเป็นน้ำจิ้มก็แล้วกันครับ เอาที่เพิ่งมีฟีดแบ็คกันเข้ามา นี่ล่ะครับ (นอกเหนือจากเรื่องของตัวเอง ของภรรยา และของลูกแล้วนะครับ)

คนนี้ ตอนแรกเกือบไปไม่รอด แต่เมื่อเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงไปแล้ว สุดท้าย ล่าสุด ผ่านไปเพียง ๒ ปีเศษ กลับได้รางวัลระดับโลก (เฉพาะนอกสหรัฐอเมริกา เลยครับ)
https://www.facebook.com/nakamole/posts/pfbid02nVXnKDPxQzuqXqZNMF8JLu5tFNqSgurpJcyCQ3NZchUpUWvsfPoboxcYtF5dKo4Hl

ผลการทำงาน แชมเปี้ยน ระดับโลก

ส่วนน้องคนนี้ อยู่ประถมนะครับ เป็นเด็กดาวน์ซินโดรม ซึ่งจะขาดทักษะในการเข้าสังคม แต่ในวันที่เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง เมื่อทำพิธีเสร็จ น้องเขาเปลี่ยนไปให้เห็นแบบชัดเจนเลย (เด็กๆให้ผลเร็วมาก เพราะเคยบอกไว้บ่อยครั้งมากแล้วครับว่า เด็กๆไม่ค่อยมีเรื่องให้คิดมาก และไม่มีภาระติดตัว พอจิตเปลี่ยนการทำงาน ก็จะไม่มีความทรงจำ หรือประสบการณ์ จากดวงเก่า มารบกวนเลย) ลองอ่านดูได้เลยครับ เพราะในโพสต์ มีเอกสารจากทางโรงเรียนมาให้เป็นใบรับรองว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริง
https://www.facebook.com/nakamole/posts/pfbid02AeAu9etA6XAXj2Ua6g3a6JiLWRagFaHXQELhyojEvNcD2xBBGDyTDa1QE7pSyzV5l

เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง เด็กดาวน์ซินโดรม

จริงๆมีเยอะมากนะครับ ลุงพุฒกำลังคิดจะรวบรวมเอาโพสต์ไปเก็บไว้ที่เว็บไซต์ของตัวเองเหมือนกันครับ เดี๋ยวต้องเวลาทำ (เพราะรู้วิธีค้นโพสต์เก่าๆแล้วครับ ที่รู้เพราะมีความจำเป็นต้องหาโพสต์อ้างอิงมาแปะไว้ในโพสต์นี้แหละครับ) ก็คิดว่าจะนำไปโพสต์ไว้ที่ https://nakamole.com/blog/ นะครับ เป็นบล็อกส่วนตัวของลุงพุฒเอง

๖ เคยมีใครเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงแล้วต้องมาเปลี่ยนซ้ำมั้ย

ก็มีครับ ก็ลุงพุฒไงครับ ที่เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงตัวเอง ๗ ครั้ง ในรอบ ๓-๔ ปี ที่ผ่านมา แต่การเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงนั้น เป็นการทำไปเพื่อการศึกษาครับ คือ อยากรู้ว่า คนที่มีโครงสร้างของดวงในพื้นดวงเดิมที่ต่างไป เขาจะมองโลกอย่างไร เขาจะมีปฏิกริยาต่อสถานการณ์ดาวจรในขณะนั้นอย่างไร มีเรื่องอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นกับเขา

คือ จริงๆแล้ว แม้ว่าคนที่ดูดวงกับลุงพุฒ เขาก็บอกว่า ทั้งแม่นยำและละเอียด แต่เรื่องบางเรื่อง ลุงพุฒก็ถามเจ้าตัวแล้วเจ้าตัวเขาสังเกตไม่เห็น (คือ บางทีเราก็อยากรู้เรื่องบางเรื่องในรายละเอียด เพื่อที่จะได้เข้าในดาวแต่ละดวงในโหราศาสตร์ให้มากขึ้น คือ ไม่ได้ต้องการแค่ท่องจำตำราอย่างเดียว แต่อยากรู้จักจากประสบการณ์จริงด้วย) ก็ต้องทดสอบเอง

อาศัยว่า ตนเองสามารถที่จะเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงกลับได้แน่ เพราะวิชามีอยู่ ไม่กลัวเรื่องเปลี่ยนกลับไม่ได้ (แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ไม่เคยเปลี่ยนกลับจริงๆหรอกนะครับ แต่ความมั่นใจนั้น มีอยู่อย่างนี้) แล้วอีกอย่างก็คือ บางเรื่อง เขียนไว้ในตำรา แต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น เพราะชะตากำเนิดของเรา ไม่เอื้อให้เราได้สัมผัส แล้วพอมีวิชาเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง เราก็ต้องลอง เพื่อจะได้เข้าใจจริงๆ เวลาเห็นดวงคนอื่น เราจะได้เข้าใจยิ่งกว่า แล้วเราก็จะได้รู้ด้วยว่า วางดวงใหม่แบบไหน (วางดวงในที่นี้ คือ ต้องสแกนดวงดาวบนท้องฟ้า หาวันที่เกิด เวลาเกิด และหาสถานที่เกิดใหม่ นะครับ) จะทำให้เขาประสบความสำเร็จได้เร็วหรือช้า หรือมีปัญหาอุปสรรคใดเกิดขึ้น จะได้วางดวงให้กับเจ้าชะตาเขาได้ดีที่สุด (ก็อย่างที่บอก ว่าไม่สามารถ “ปั๊มพ์” ดวง เหมือน “ปั๊มพ์ตรายาง” นะครับ ตามคำอธิบายตามข้อ ๒ ครับ

๗ ใช้เวลานานมั้ย ในการเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง

เรื่องนี้ต้องแบ่งเป็น ๒ ส่วน นะครับ คือ

๗.๑ นับตั้งแต่ที่ส่งเอกสารและค่าครูเต็มจำนวนมาให้ลุงพุฒแล้ว จะได้ทำพิธีเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงภายใน ๓๐ วัน (พิธีเปลี่ยนธาตเปลี่ยนดวง เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับ ก่อนหน้านั้นต้องทำหลายอย่าง แต่ลุงพุฒทำเอง เจ้าชะตาไม่ต้องทำอะไร) ครับ

๗.๒ ชะตาชีวิต จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ทำพิธีเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงไป แต่ทั่วๆไปไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกครับ บางคนก็ในวันนั้น บางคนก็ภายใน ๗ วัน บางคนก็ประมาณ ๓ เดือน แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้น ไม่มีใครเคยเกิน ๑ ปี ก็จะได้เห็นเป็นรูปธรรม (ลุงพุฒเอง ที่เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงตนเอง ก็ประมาณ ๑๔ วัน ก็เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมครับ)

แต่ถ้าเป็นระดับโลกนะครับ มีคนหนึ่ง เป็นเซลส์ธรรมดาๆ ก็ใช้เวลาประมาณ ๙ เดือน ได้เป็น VIP คุมงานเซลส์ทั้งอาเซียน ยกเว้น สิงคโปร์ ส่วนอีกคน ไม่ได้ทำงานในบริษัทต่างชาติ แต่เป็นบริษัทคนไทย ที่ได้รางวัลระดับโลก ก็ราวๆ ๒ ปีครึ่ง โดยประมาณ (ตามที่เขียนไว้ข้างบน)

๘ จะต้องมีการสูญเสียอะไรเพื่อแลกมา (บางคนใช้คำว่า มีข้อเสียอะไร บางคนถาม ต้อง Trade Off อะไร)

จริงๆแล้ว มันเหมือนกับการเปลี่ยนนิสัย (เพียงแต่มันลงลึกไปกว่านิสัยปกติ คือ เปลี่ยนกันในระดับ “จิตใต้สำนึก” ด้วยซ้ำไป) ดังนั้น สิ่งที่เสียไปก็คือ นิสัยเสียๆ และประสบการณ์แย่ๆ ที่จะไม่กลับมาเกิดขึ้นกับเราอีก (มันขึ้นอยู่กับคนที่วางดวงหาดวงใหม่ให้ด้วยนะครับ นี่หมายถึงว่า หากลุงพุฒเป็นคนดำเนินการให้ ลุงพุฒจะรักษามาตรฐานงานของตนเอง ตามที่บอกไว้ในข้อ ๒.๒.๑ นะครับ ดังนั้น เรื่องจะได้ดวงที่ชีวิตมีความเลวร้ายกว่าเดิม ไม่มีครับ ลุงพุฒไม่ทำงานชุ่ยๆอย่างนั้นครับ

นอกจากนี้ แต่ละท่าน ที่ได้เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวง กับลุงพุฒ ก็ต้อง “ทำนุบำรุง” หรือ Maintenance ดวงของตนเอง ด้วยการ “ทำทาน รักษาศีล และ ภาวนา” ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนสั่งชาวพุทธเอาไว้ เป็นฆราวาสก็ต้องหมั่น ทำทาน รักษาศีล และ ภาวนา

การทำทาน ก็ทำได้ทั้ง อามิสทาน เช่น ใส่บาตร หยอดกล่อง ร่วมทำกฐินผ้าป่า ไม่เน้นทำครั้งละเยอะๆ แต่เน้นให้ทำบ่อยๆ สำหรับท่านที่กำลังทรัพย์ไม่พร้อมจริงๆ ก็ฝึก อภัยทาน ได้ครับ ท่านใดที่มี อภัยทาน เป็นนิจศีล ท่านนั้นจะเป็นผู้มีเมตตา ให้ความไม่เป็นภัยกับใคร ก็คือ ให้ความเป็นมิตรกับผู้อื่น คำว่ามิตรเป็นภาษาสันสกฤต ถ้าเขียนเป็นภาษาบาลี ก็คือคำว่า “เมตตา”

“เมตตา” นั้น ถ้าทำเต็มที่ อย่างพระสุวรรณสาม ก็ได้ไปเกิดเป็นพระพรหมเลยนะครับ (เขาเรียกกันว่า “อัปมัญญา” คือ เมตตาไม่มีประมาณ)

ส่วนการรักษาศีล ก็ ศีล ๕ เราไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกาย การรักทรัพย์ การลักลอบเป็นชู้ การโกหกใส่ร้ายคนอื่น หรือแม้แต่การเสพของมึนเมายาเสพติด (สำหรับข้อนี้ เมื่อจำเป็นต้องเข้าสังคม ยินยอมให้เท่าที่กฎหมายยินยอมให้ขับรถได้นะครับ เรามีกฎหมายเป็นข้ออ้างแล้ว เราก็อ้างตามกฎหมายได้เลยครับ คนอื่นๆเขาก็ต้องยอมรับครับ)

สำหรับการภาวนา เบื้องต้นก็สวดมนตร์ตามที่ลุงพุฒให้ไป แล้วหากต้องการมากกว่านั้น ก็สามารถฟังธรรมจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา ชลบุรี ผู้เป็นครูหนึ่งเดียวที่สอนกรรมฐานลุงพุฒได้ครับ สามารถติดตามได้ที่นี่

อ่านถึงตรงนี้ บางคนอาจท้อใจ กลัวทำไม่ได้ ลุงพุฒก็ขอบอกว่า ไม่ต้องกลัวเลยครับ เพราะเมื่อเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงไปแล้วนะครับ ๓ ข้อนี้ จะทำได้อย่างมีความสนุกมีความสุขมากขึ้นครับ ยกตัวอย่างเรื่องสวดมนตร์นะครับ บางคนตัดสินใจไม่ได้ก็เพราะไม่ชอบสวดมนตร์คิดอยู่ครึ่งปี แต่พอเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนดวงไปแล้วนะครับ กลับรู้สึกว่า การสวดมนตร์ จะทำให้ตนเองสงบ คลายกังวล หลับสนิท ตื่นมาก็สดชื่น มีกำลังที่จะออกไปสู้ไปเผชิญชะตาชีวิตต่อไป (นี่ไม่นับรวมถึง ออกไปสู้แล้ว ชีวิตมันง่ายขึ้น สนุก และมีความสุข ต่างจากเดิม ด้วยนะครับ)

ลุงพุฒว่า ลุงพุฒเขียนยาวมากเกินไปแล้วนะครับ และไม่น่าจะมีใครอ่านหมด แต่ก็คิดว่าต้องเขียนไว้ เวลามีใครมาถามคำถามพวกนี้ ลุงพุฒก็จะสิ่งลิงก์ของโพสต์นี้ ให้เขาอ่านเลย เพราะลุงพุฒพิมพ์ตอบแต่ละท่านที่ถามเข้ามาไม่ไหวครับ

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่อ่านมาจนถึงบรรทัดนี้ได้นะครับ ขอบคุณจริงๆครับ

วัชรพล ศิริวัฒน์
ลุงพุฒ บ้านหมอดูวัชรพล
วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เพจ https://www.facebool.com/nakamole
เว็บไซต์ https://nakamole.com
ค่าครูและหมายเลขบัญชี https://nakamole.com/#price
ref: https://nakamole.com/blog/94xx
ref: https://www.facebook.com/nakamole/posts/pfbid02c2ei4zLMTrbDXFYk1C2uWwieGb97Cg2x2B1QeQyJGH6qw15Es1gEa5djP5g1kznol