Tag: ระดับโลก


  • ฝีมือระดับโลก

    ฝีมือระดับโลก

    การพัฒนาตนเอง ให้กลายเป็นผู้มีฝีมือระดับโลก ไม่ใช่ง่ายๆ แต่ลุงพุฒมีความฝัน ฝันที่จะเห็นคนไทย มีฝีมือของการทำงาน ที่เทียบได้ กับ World Call หรือ กลายเป็นผู้มี ฝีมือระดับโลก และเธอทำได้จริงๆ อย่างที่เธอเองก็ไม่อยากจะเชื่อ ว่าเธอทำได้ เธอเพียงแค่ “ตั้งใจทำงานของเธอ”

    Read more