การเมืองที่วิปริตผิดแปรปรวน

การเมืองที่วิปริตผิดแปรปรวน

การเมืองที่วิปริตผิดแปรปรวน จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากว่า เรายึดถือ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบสานสืบต่อกันมา ซึ่ง ล้วนแต่ทำไปเพื่อ Stabilizing ให้เรามีความมั่นคง หรือทำไปเพื่อ Neautralizing สถานการณ์ ให้สถานการณ์ต่างๆมีผลกระทบ หรือ Impact ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะสถานการณ์เมื่อวานนี้ เมื่อมีพระราชโองการโปรดฯลงมาตอนดึกๆ ก็ช่วยผ่อนร้อนคลายทุกข์ให้กับประชาราษฎรได้ดียิ่ง ประดุจน้ำทิพย์ที่ชะโลมหัวจิตหัวใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ตะเกียงที่ขาดน้ำมัน

ตะเกียงที่ขาดน้ำมัน

ชีวิตอยู่ในช่วงแห่งความรุ่งโรจน์ ไม่มีใครที่จะคิดไว้หรอกว่า วันหนึ่ง ชีวิตเช่นนั้นจะดับไป ยากที่จะคิดได้ ว่าเป็นเช่นนั้น แต่หากเปรียบชีวิตเป็นเช่นตะเกียง ตราบใดที่ตะเกียงยังมีน้ำมัน ตะเกียงก็ยังคงส่องแสงสว่างแห่งความรุ่งโรจน์ได้ราวกับว่า จะไม่มีที่สิ้นสุด แต่หากเมื่อใดที่เป็น ตะเกียงที่ขาดน้ำมัน เพราะใช้น้ำมันไปหมดแล้ว ความรุ่งโรจน์ก็หายไป ในทันที

felis eleifend ultricies elit. eget consectetur sed elit.